22 sierpnia 2017
English (United Kingdom)Polish (Poland)
Ogłoszenia
Przesłuchania do Filharmonii Narodowej PDF Drukuj Email

fFilharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko „Waltornia” – wysoka waltornia (3,1, asystent).

Zainteresowani proszeni są o składanie podań z życiorysem artystycznym w Sekretariacie Filharmonii Narodowej (pok. 109), pocztą (na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa), faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną (na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2017, do godz. 12:00.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności „Waltornia”. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Przewidywany termin przesłuchań:

 • 2 października 2017, godz. 9:00 – I etap
 • 3 października 2017, godz. 17:00 – II etap

Program do przesłuchań:

ETAP 1

 • Mozart, Koncert Es-dur nr 4, ekspozycja
 • Brahms, III Symfonia op. 90, część 3 Poco Allegretto (takty 98-110)
 • Beethoven, VI Symfonia op. 68, część 3 Allegro (takty 132-161)
 • R. Strauss, Don Juan op. 20, Allegro molto con brio (19 po N do P)
 • R. Strauss, Dyl Sowizdrzał op. 28, Gemächlich (3 waltornia od 29 do 33)

ETAP 2

 • R. Strauss, I Koncert op.11, część 1 (cała)
 • Brahms, II Symfonia op. 73, część 1 Allegro non troppo (takty 454-477)
 • Brahms, I Koncert fortepianowy op. 15, część 1 Maestoso (3 waltornia, 210-215)
 • Mahler, IX Symfonia, od Fliessend przed numerem 6 do 4 taktu po 6
 • R.Strauss, Życie Bohatera op. 40, Lebhaft bewegt (od początku do 4 taktu przed 2)

 

Materiał nutowy na przesłuchania do pobrania dostępny jest na stronie: http://filharmonia.pl

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 

Share on Facebook
 
Stypendium im. Witolda Lutosławskiego 2017 PDF Drukuj Email

lZarząd Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego ogłasza konkurs na stypendium przyznawane przez Rodzinę Kompozytora.

Stypendium w wysokości 10 000 dolarów, przeznaczone na mistrzowskie kształcenie za granicą, zostanie przyznane jednej osobie. O stypendium mogą ubiegać się polscy studenci, uczniowie i absolwenci krajowych szkół i uczelni muzycznych: kompozytorzy oraz muzycy zainteresowani twórczością XX i XXI wieku.

Zainteresowani proszeni są o przesyłanie podań oraz następujących dokumentów w terminie do 28 czerwca 2017 roku:

• życiorys z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć;

• świadectwo ukończenia szkół/uczelni lub dokument poświadczający etap zaawansowania kształcenia;

• plan kształcenia za granicą ze wskazaniem wybranego pedagoga prowadzącego;

• rekomendacja dwóch wykładowców akademickich

na adres Towarzystwa:

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego

ul. Bracka 23

00-028 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Stypendium im. Witolda Lutosławskiego 2017 (liczy się data stempla pocztowego)

Share on Facebook
 
Konkurs na stanowisko Specjalista ds. marketingu i impresariatu - Sinfonia Iuventus PDF Drukuj Email

siPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus ogłasza nabór kandydatów na stanowisko „Specjalista ds. marketingu i impresariatu”.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Promocja wydarzeń artystycznych POSI.
 • Dostarczanie mediom informacji i materiałów dotyczących działalności POSI.
 • Prowadzenie działalności reklamowo-promocyjnej POSI.
 • Pozyskiwanie sponsorów oraz współpraca z nimi.
 • Archiwizowanie materiałów prasowych dotyczących działalności POSI
 • Dokumentowanie koncertów POSI w postaci zapisów wizualnych (fotograficznych), nagrań fonograficznych oraz audiowizualnych.
 • Prowadzenie statystyki nagrań i koncertów POSI.
 • Sprzedaż i rezerwacja biletów.
 • Organizacja widowni. Nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z Klientami.
 • Obsługa strony internetowej oraz portali społecznościowych.
 • Stała współpraca z fotografem, sekretarzem literackim, biurem tłumaczeniowym.
 • Pozyskiwanie dodatkowych funduszy, pisanie wniosków grantowych.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku POSI.
 • Współpraca z gościnnymi solistami, dyrygentami, ich agencjami w zakresie zawierania umów na udział artystów w koncertach POSI.
 • Koordynacja i logistyka przedsięwzięć artystycznych: organizacja prób, kontakty z artystami, etc.
 • Sporządzanie dokumentacji z działalności artystycznej, sprawozdań oraz rozliczeń ZAIKS.
 • Sporządzanie umów dotyczących koncertów krajowych i zagranicznych oraz nadzorowanie ich przebiegu.
 • Udział w próbach orkiestry w okresie przygotowań do realizacji koordynowanych projektów.
 • Koordynacja i organizacja powierzonych do realizacji projektów artystycznych koncertowych i nagraniowych, krajowych i zagranicznych oraz bieżącej pracy artystycznej.
 • Dbałość o realizację powierzonych projektów zgodnie z planem kosztów.
 • Koordynacja warunków techniczno-organizacyjnych (realizacji ridera) przeprowadzanych projektów; monitorowanie działań organizacyjnych po stronie partnerów, współorganizatorów i dysponentów sal i miejsc organizowanych koncertowych. 

 

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat, umowa o pracę. 

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie wyższe,

– doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– podpisane odręcznie: curriculum vitae oraz list motywacyjny

– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

– kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

– kopie dokumentów potwierdzających wymagane i posiadane kwalifikacje

– podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

– podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

– podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

– podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie ich pocztą w terminie do dnia 31 maja 2017 roku 
na adres:

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Plac Defilad 1, pok. 701

00-901 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – specjalista ds. marketingu i impresariatu”
Dodatkowe informacje – na stronie: http://sinfoniaiuventus.pl/

Share on Facebook
 
Konkurs na stanowisko Asystenta Dyrygenta – Sinfonia Iuventus PDF Drukuj Email

siPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus przyjmuje zgłoszenia do konkursu na stanowisko Asystenta Dyrygenta.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie dyrygenta, któremu zostanie zaproponowany angaż na podstawie umowy o pracę.

Asystent dyrygenta będzie uczestniczyć we wszystkich projektach artystycznych POSI, m.in. koncertach, nagraniach, warsztatach. W związku z powyższym Pracodawca wymagać będzie od osoby zatrudnionej na tym stanowisku stałej obecności, dyspozycyjności i zaangażowania w działalność orkiestry, ze szczególnym uwzględnieniem udziału we wszystkich próbach, koncertach, sesjach nagraniowych oraz prowadzenia prób sekcyjnych i tutti z orkiestrą.

Asystent dyrygenta będzie otrzymywał comiesięczne wynagrodzenie. W trakcie sezonu artystycznego poprowadzi jeden koncert za wynagrodzeniem.

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • Etap I – komisja dokona selekcji kandydatów na podstawie otrzymanych dokumentów (życiorys, list motywacyjny)
 • Etap II – zaproszenie wybranych kandydatów do poprowadzenia prób z orkiestrą

 

Osoby, które przejdą do II etapu konkursu otrzymają zaproszenie w formie pisemnej na podany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej do dnia 9 czerwca 2017.

Przewidywany termin poprowadzenia prób z orkiestrą w etapie II konkursu, to 20,21,22 czerwca 2017 w Warszawie.

Składanie aplikacji

Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentacji życiorysu artystycznego oraz listu motywacyjnego w Sekretariacie Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus – Pałac Kultury i Nauki, VII piętro, pok. 704, pocztą zwykłą na adres: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, pl. Defilad 1, lok. 701, 00-901 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. najpóźniej do dnia 1 czerwca 2017 roku.

Nadesłane zgłoszenie powinno być opatrzone tytułem: „Konkurs na stanowisko Asystenta Dyrygenta – Sinfonia Iuventus”.

Informacja telefoniczna: (+48) 22 656 76 54

Share on Facebook
 
Przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus PDF Drukuj Email

siPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowisko koncertmistrza I skrzypiec.

Termin przesłuchań: 5 września 2017

Miejsce przesłuchań: Warszawa, Zespół Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka”, ul. Szczęśliwicka, 56.

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania oraz zostaną zarekomendowane przez Komisję, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus oferuje:

• umowę o pracę

• atrakcyjne wynagrodzenie

• pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów

• szerokozakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym należy przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2017 roku.

Na czas przesłuchań Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus zapewnia akompaniatora.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie do dokumentacji poniższej informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

POBIERZ: program przesłuchań

Szczegóły na www.sinfoniaiuventus.pl 

Share on Facebook
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 14
o naskontaktnasi mecenasi

Copyright © 2002-2011 Polskie Centrum Informacji Muzycznej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Informujemy, że strona polmic.pl korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Użytkownicy naszego serwisu mogą określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w swojej przeglądarce. Korzystając z naszej strony, wyrażają oni zgodę na używanie cookie.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information