polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
XXV Festiwal Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”
15–26 listopada 2017, Katowice
„Mózg Festival”
XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych
XII Międzynarodowy Festiwal im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego
17 listopada - 3 grudnia 2017
Jubileuszowy AŻ Festiwal
24 listopada – 10 grudnia 2017, Łódź
Nadzwyczajny koncert z okazji Roku Feliksa Nowowiejskiego „Profesor Mieczysław Nowakowski in memoriam”
24 listopada 2017, Warszawa
Finał Festiwalu „Obrazy z Conrada”
26 listopada 2017, Warszawa
Mistrzowie instrumentalistyki w cyklu koncertowym „Środa na Okólniku”
29 listopada 2017, Warszawa
Muzyka fortepianowa twórców z warszawskiej uczelni muzycznej
3 grudnia 2017, Warszawa
„Od Elsnera do Moryto”
4 grudnia 2017, Warszawa
I Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych „Per organo a quattro mani”
15–20 kwietnia 2018, Nowy Sącz

filharmonia (F)

F O P W

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie


ul. Zwierzyniecka 1

31-103 Kraków

tel. (+48 12) 619 87 21

fax (+48 12) 422 94 77

tel./fax (+48 12) 429 14 38

e-mail: fk@filharmonia.krakow.pl

www: filharmonia.krakow.pl


Dyrektor naczelny: Bogdan Tosza
Dyrektor artystyczny: Charles Olivieri-Munroe


Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie powstała jako druga w Polsce po II wojnie światowej (pierwszą była Filharmonia Lubelska). Pierwszy koncert orkiestry symfonicznej miał miejsce 3 lutego 1945 roku. Wkrótce dołączył chór mieszany, a w dalszej kolejności także chór chłopięcy. Dysponując tak rozbudowanym aparatem wykonawczym, specyfiką repertuaru Filharmonii Krakowskiej (obejmującego dzieła od Monteverdiego do współczesnej awangardy) stały się oratoria, regularnie prezentowane w kościołach Krakowa i w programach licznych światowych festiwali muzyki sakralnej. Jako ambasador kultury polskiej za granicą Filharmonia Krakowska zasłużyła się szczególnie wykonując dzieła Karola Szymanowskiego (swego patrona od 1962 roku) i Krzysztofa Pendereckiego (swego honorowego dyrektora artystycznego).
Przez estradę Filharmonii Krakowskiej przewinęły się najbardziej prominentne zespoły symfoniczne i kameralne świata: Orkiestra Filadelfijska (E. Ormandy), Orkiestra Clevelandzka (G. Szell), Suisse Romande (E. Anserment), Orchestre National de la RadiodiFFusion et Television Francaise (M. Rosenthal, J. Martinon), Pittsburska Orkiestra Symfoniczna (W. Steinber), Orkiestra Filharmonii Izraelskiej (Z. Mehta), Orkiestra Filharmonii Leningradzkiej (E. Mrawiński), Orkiestra Radia i Telewizji Moskiewskiej (G. Rożdiestwienski), Moskiewska Orkiestra Kameralna (R. Barszaj), The Bach Ensemble (J. Rifkin) oraz najbardziej renomowani soliści: R. Ricci, M. Rostropowicz, N. Yepes i inni.
Filharmonia Krakowska wysoką pozycję artystyczną dokumentuje bieżącą działalnością koncertową oraz licznymi występami zagranicznymi. Obok cotygodniowych koncertów symfonicznych, organizuje imprezy w zabytkowych obiektach Krakowa (Zamek Królewski na Wawelu, Uniwersytet Jagielloński), recitale organowe (głównie w kościołach), koncerty umuzykalniające – dla młodzieży i dzieci, przedsięwzięcia cykliczne (Musica - ars amanda, Smykowe granie, Philharmonic Music Summer). Patronuje dwóm festiwalom organowym: Dniom Muzyki Organowej i Tynieckim Recitalom Organowym w Opactwie oo. Benedyktynom. Ma swój znaczący udział w ożywieniu życia kulturalnego Krakowa.
Ważnym polem działalności artystycznej krakowskich filharmoników są dokonania fonograficzne, realizowane głównie na zlecenie firm zagranicznych (chór Filharmonii uczestniczy regularnie w nagraniach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia). Nagrania te dwukrotnie uwieńczone zostały najważniejszymi wyróżnieniami: Pasja Krzysztofa Pendereckiego pod dyrekcją Henryka Czyża w 1967 otrzymała „Grand Prix du Disque”, Polonica Lisztowskie pod dyrekcją Tadeusza Strugały otrzymały w 1988 „Grand Prix International du Disque”.
Przy Filharmonii działają takie znakomite zespoły, jak Orkiestra Symfoniczna, Chór mieszany, Chór chłopięcy, Kwintet dęty, Philharmonia Quintet Cracow, Horn Quartet, Kwartet Smyczkowy Filharmoników Krakowskich.
 

aktualizacja: luty 2016 (wa)