polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
XXV Festiwal Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”
15–26 listopada 2017, Katowice
XII Międzynarodowy Festiwal im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego
17 listopada - 3 grudnia 2017
Konferencja Naukowa „(Od)głosy współczesności. Muzyka wokalno-instrumentalna początku XXI wieku”
17 listopada 2017, Szczecin
Jubileuszowy AŻ Festiwal
24 listopada – 10 grudnia 2017, Łódź
Warszawska premiera oratorium „Znalezienie Świętego Krzyża” Feliksa Nowowiejskiego
24 listopada 2017, Warszawa
I Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych „Per organo a quattro mani”
15–20 kwietnia 2018, Nowy Sącz

instytut kultury (I)

I N

Instytut Muzyki i Tańca


ul. Fredry 8

00-097 Warszawa

tel. (+48 22) 829 20 29

fax (+48 22) 829 20 25

tel./fax

e-mail: imit@imit.org.pl

www: www.imit.org.pl


  • Dyrektor Naczelny - Andrzej Kosowski
  • Zastępca Dyrektora - Joanna Szymajda

Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Podstawową misją Instytutu jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. Zajmuje się analizowaniem funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, przedstawia raporty i postulaty Ministrowi, stanowiąc zaplecze eksperckie, prowadzi działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną, działa na rzecz poprawy jakości edukacji, wspiera istniejące instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, inicjuje nowe programy. Instytut uczestniczy także w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi, organizuje warsztaty i szkolenia oraz zleca badania naukowe.

W ciągu pierwszego roku funkcjonowania działalność Instytutu priorytetowo skoncentruje się na budowie dwóch portali tematycznych (muzycznego i tanecznego) oraz przygotowaniu raportu o stanie muzyki, a także szczegółowych regionalnych raportów o tańcu. Wśród najważniejszych działań IMiT znajduje się także organizacja I Konwencji Muzyki i I Kongresu Tańca w kwietniu 2011 roku. We współpracy z innymi podmiotami zostaną opracowane również pierwsze wydawnictwa specjalistyczne.