polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
XXV Festiwal Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”
15–26 listopada 2017, Katowice
„Mózg Festival”
XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych
XII Międzynarodowy Festiwal im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego
17 listopada - 3 grudnia 2017
Jubileuszowy AŻ Festiwal
24 listopada – 10 grudnia 2017, Łódź
Nadzwyczajny koncert z okazji Roku Feliksa Nowowiejskiego „Profesor Mieczysław Nowakowski in memoriam”
24 listopada 2017, Warszawa
Finał Festiwalu „Obrazy z Conrada”
26 listopada 2017, Warszawa
Mistrzowie instrumentalistyki w cyklu koncertowym „Środa na Okólniku”
29 listopada 2017, Warszawa
Muzyka fortepianowa twórców z warszawskiej uczelni muzycznej
3 grudnia 2017, Warszawa
„Od Elsnera do Moryto”
4 grudnia 2017, Warszawa
I Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych „Per organo a quattro mani”
15–20 kwietnia 2018, Nowy Sącz

zespół ()

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V W Z Ł

Akademicka Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu


Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

tel. (+48) 71 310 05 00

www: www.amuz.wroc.pl


Akademicką Orkiestrę Symfoniczną Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu tworzą studenci studiów I stopnia oraz pierwszego roku studiów II stopnia, a praca w orkiestrze - obok indywidualnych zajęć w zakresie gry na instrumencie - jest jednym z najważniejszych obszarów kształcenia młodych instrumentalistów. Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad zespołem sprawują władze Wydziału Instrumentalnego, powierzając kierownictwo orkiestry wybranym dyrygentom – pracownikom wrocławskiej Akademii Muzycznej. Od początku istnienia zespołu kierownictwo orkiestry sprawowali kolejno: doc. Marek Tracz, prof. Stanisław Lech, adiunkt z kw. II st. Mieczysław Gawroński; wykł. dr Wojciech Rodek, a od października 2006 funkcję kierownika artystycznego Akademickiej Orkiestry Symfonicznej pełni prof. dr hab. Alan Urbanek. Koncerty orkiestry prowadzą nie tylko dyrygenci związani z wrocławską uczelnią, ale także dyrygenci gościnni - zapraszani z różnych ośrodków polskich i zagranicznych. Wśród znakomitych dyrygentów współpracujących z zespołem wymienić należy Marka Pijarowskiego, Jacka Kaspszyka, Jerzego Maksymiuka, Tadeusza Strugałę i Kurta Masura.

Akademicka Orkiestra Symfoniczna rokrocznie realizuje kilka dużych projektów, prezentując na różnych estradach muzycznych Wrocławia duże dzieła wokalno-instrumentalne i instrumentalne. Od 2002 roku orkiestra stale współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim, występując podczas uroczystości uniwersyteckich oraz podczas najbardziej uroczystych wydarzeń wrocławskiego środowiska akademickiego, takich jak np. Święto Nauki. Orkiestra uświetnia swoimi wykonaniami także uroczystości nadania doktoratów honoris causa na wrocławskich uczelniach, Dni Papieskie czy festiwale muzyczne. Orkiestra współpracowała z wieloma wybitnymi muzykami. Oprócz wrocławskich artystów, nierzadko związanych z Akademią Muzyczną, jak Grzegorz Kurzyński, Włodzimierz Obidowicz, Grażyna Bożek-Wota, Agata Młynarska, Ewa Czermak, Bogdan Makal, Jarosław Pietrzak czy Urszula Marciniec-Mazur, z orkiestrą występowali także artyści gościnni: Józef Frakstein, Wiesław Ochman, Jadwiga Rappe, Krzysztof Szmyt oraz Stefania Toczyska.

W bogatym dorobku zespołu znajdują się największe dzieła światowej literatury muzycznej, w tym m.in.: V Symfonia c-moll oraz IX Symfonia d-moll Ludwiga van Beethovena, Stworzenie Świata Josepha Haydna, Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta, Symfonia c-moll Johannesa Brahmsa, Dzwony Sergieja Rachmaninowa, Carmina burana Carla Orffa, a także dzieła rodzimych twórców Stabat Mater Karola Szymanowskiego, Missa pro Pace Wojciecha Kilara czy Nieszpory ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza.

Akademicka Orkiestra Symfoniczna jest nie tylko największą formacją muzyczną uczelni, lecz również jej swoistą "wizytówką". Zespół ten zdobywa coraz większą rzeszę wiernych słuchaczy, a jego szeroka działalność artystyczna rokrocznie zyskuje na znaczeniu w życiu muzycznym Wrocławia.

aktualizacja: październik 2014