polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
XXV Festiwal Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”
15–26 listopada 2017, Katowice
XII Międzynarodowy Festiwal im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego
17 listopada - 3 grudnia 2017
Konferencja Naukowa „(Od)głosy współczesności. Muzyka wokalno-instrumentalna początku XXI wieku”
17 listopada 2017, Szczecin
Jubileuszowy AŻ Festiwal
24 listopada – 10 grudnia 2017, Łódź
Warszawska premiera oratorium „Znalezienie Świętego Krzyża” Feliksa Nowowiejskiego
24 listopada 2017, Warszawa
I Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych „Per organo a quattro mani”
15–20 kwietnia 2018, Nowy Sącz

biblioteka (Z)

A B D G I L M N S W Z

Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN (dawne Archiwum Fonograficzne im. Mariana Sobieskiego)


ul. Długa 26/28

00-950 Warszawa

tel. (+ 48 22) 50 48 275

tel./fax (+ 48 22) 831 31 49

e-mail: zbiory.fono@ispan.pl

www: www.ispan.pl/pl/zbiory/zbiory-fonograficzne


  • kierownik - mgr Jacek Jackowski


Archiwum powstało w roku 1945, najpierw jako Zachodnie Archiwum Fonograficzne w Poznaniu, jednak jego korzenie sięgają dwudziestolecia międzywojennego i są związane z działającym w owym czasie poznańskim Regionalnym Archiwum Fonograficznym oraz postaciami prof. Łucjana Kamieńskiego oraz Jadwigi i Mariana Sobieskich. Najstarsze przechowywane w Zbiorach nagrania sięgają początku ubiegłego stulecia. Od roku 1991 zbiór był częścią Pracowni Historii i Teorii Muzyki Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Obecnie stanowi jednostkę niezależną, choć ściśle związaną z Zakładem Muzykologii ISPAN.

Zgromadzone są tu dźwiękowe i audiowizualne nagrania dokumentalne polskiego folkloru - muzyczne i słowne (pieśni, utwory instrumentalne, teksty mówione, widowiska obrzędowe, wywiady), ponadto m.in.: nagrania wywiadów i konferencji naukowych oraz bogata dokumentacja prac prowadzonych w terenie - odręczne zapisy melodii i tekstów, dzienniki pracy, wywiady, opisy obrzędów i zwyczajów. Archiwum posiada też niewielki zbiór instrumentów ludowych. Zasób zbioru szacowany jest na ok. 150 tysięcy nagranych pieśni i melodii instrumentalnych i jest sukcesywnie powiększany o nagrania realizowane współcześnie, a także pozyskiwane od instytucji lub osób prywatnych. Jest to największe tego typu archiwum w Polsce i jedno z największych na świecie.

Zbiory są dostępne dla wszystkich po wcześniejszym umówieniu wizyty. Z informacjami o nagraniach i z częścią zdigitalizowanych dokumentów dźwiękowych można zapoznać się korzystając z dostępnej on-line aplikacji (link: http://cadis.ispan.pl) Z pozostałych materiałów można korzystać na miejscu; zbiory nie są wypożyczane. Można zamówić kopie materiałów, udostępniane na mocy umów licencyjnych.