polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
XXV Festiwal Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”
15–26 listopada 2017, Katowice
XII Międzynarodowy Festiwal im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego
17 listopada - 3 grudnia 2017
Konferencja Naukowa „(Od)głosy współczesności. Muzyka wokalno-instrumentalna początku XXI wieku”
17 listopada 2017, Szczecin
Jubileuszowy AŻ Festiwal
24 listopada – 10 grudnia 2017, Łódź
Warszawska premiera oratorium „Znalezienie Świętego Krzyża” Feliksa Nowowiejskiego
24 listopada 2017, Warszawa
I Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych „Per organo a quattro mani”
15–20 kwietnia 2018, Nowy Sącz

biblioteka (A)

A B D G I L M N S W Z

Archiwum Kompozytorów Polskich XX i XXI wieku w Gabinecie Zbiorów Muzycznych Biblioteki UW


ul. Dobra 56/66

00-312 Warszawa

tel. (+48 22) 55 25 746

fax (+48 22) 55 25 740

tel./fax (+48 22) 55 25 659

e-mail: mus@plearn.edu.pl

www: www.buw.uw.edu.pl/zbspec/muzykalia/muzyka.htm


Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie to jedyna placówka w skali kraju, która stara się gromadzić możliwie pełną dokumentację źródeł polskiej współczesnej twórczości muzycznej. Archiwum powstało w roku 1958 jako wydzielona część Oddziału (później Gabinetu) Zbiorów Muzycznych BUW. Obecnie zbiory liczą ponad 40 tys. jednostek. Obok rękopisów muzycznych (ok. 5 tys.) znajduje się tu ok. 30 tys. listów od i do kompozytorów, kilka tysięcy fotografii, afiszów i programów koncertowych. Pozostałe zbiory stanowią różnego typu materiały biograficzne (dokumenty osobiste, rodzinne, teksty literackie i publicystyczne, a także muzealia).
Najcenniejszą częścią zbiorów AKP jest bez wątpienia spuścizna kompozytorska i literacka Karola Szymanowskiego (1882-1937). Kolekcja ta powstała głównie dzięki staraniom muzykologa Stanisława Golachowskiego, który w latach 1939-1946 zbierał rozproszone wśród krewnych, przyjaciół i znajomych kompozytora autografy, dokumenty i pamiątki. Ten największy w kraju zbiór szymanowskianów został w roku 1961 przejęty przez BUW, naukowo opracowany, jest też – w miarę możliwości – stale uzupełniany. Symbolem znaczenia, jakie kolekcja ta ma dla Biblioteki jest umieszczenie na jednej z tablic fasady gmachu BUW zapisu Etiudy b moll Szymanowskiego.