polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
XXV Festiwal Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”
15–26 listopada 2017, Katowice
XII Międzynarodowy Festiwal im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego
17 listopada - 3 grudnia 2017
Konferencja Naukowa „(Od)głosy współczesności. Muzyka wokalno-instrumentalna początku XXI wieku”
17 listopada 2017, Szczecin
Jubileuszowy AŻ Festiwal
24 listopada – 10 grudnia 2017, Łódź
Warszawska premiera oratorium „Znalezienie Świętego Krzyża” Feliksa Nowowiejskiego
24 listopada 2017, Warszawa
I Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych „Per organo a quattro mani”
15–20 kwietnia 2018, Nowy Sącz

biblioteka (B)

A B D G I L M N S W Z

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego


ul. Wojewódzka 33

40-025 Katowice

tel. (+48 32) 255 40 17

fax (+48 32) 255 40 33

tel./fax (+48 32) 256 44 85

www: www.am.katowice.pl/Strony/uczelnia_biblioteka.html


Biblioteka powstała w roku 1945. Posiada zarówno bogate zbiory dydaktyczne, potrzebne do pracy wykładowcom i studentom, jak i materiały źródłowe do badań nad historią muzyki polskiej i europejskiej, przede wszystkim krajów sąsiadujących z regionem. Są to rękopisy utworów muzycznych, druki muzyczne (m.in. wczesne wydania utworów XIX-wiecznych kompozytorów polskich i zagranicznych), rękopisy tekstów o muzyce, korespondencja, książki, czasopisma, dokumenty życia muzycznego (m.in. zabytkowe programy i afisze), materiały ikonograficzne i nagrania. W ramach Biblioteki Głównej działa Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej, które dokumentuje twórczość kompozytorską i życie muzyczne Śląska.
Zbiory są udostępniane przede wszystkim pracownikom naukowym i studentom Akademii, również - osobom zainteresowanym spoza uczelni. Ze zbiorów można korzystać na miejscu. Wypożyczać mogą pracownicy i studenci Akademii, instytucje krajowe i zagraniczne. Istnieje możliwość uzyskania kopii.