polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
XXV Festiwal Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”
15–26 listopada 2017, Katowice
XII Międzynarodowy Festiwal im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego
17 listopada - 3 grudnia 2017
Konferencja Naukowa „(Od)głosy współczesności. Muzyka wokalno-instrumentalna początku XXI wieku”
17 listopada 2017, Szczecin
Jubileuszowy AŻ Festiwal
24 listopada – 10 grudnia 2017, Łódź
Warszawska premiera oratorium „Znalezienie Świętego Krzyża” Feliksa Nowowiejskiego
24 listopada 2017, Warszawa
I Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych „Per organo a quattro mani”
15–20 kwietnia 2018, Nowy Sącz

organizacja (S)

A B C D F G H I J K L M O P R S T W Z Ł

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS


ul. Hipoteczna 2

00-863 Warszawa

tel. (+48 22) 8276061

fax (+48 22) 6247296

tel./fax (+48 22) 8281347

www: www.zaiks.org.pl


Stowarzyszenie Autorów ZAiKS zostało założone (jako Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych) w 1918 roku w Warszawie z inicjatywy grupy autorów i kompozytorów muzyki rozrywkowej. Jest jedną z pierwszych na świecie organizacji profesjonalnie zajmujących się ochroną praw autorskich. Założyciele ZAiKS-u nawiązali kontakty z innymi tego typu organizacjami na świecie, m.in. z Association Litteraire et Artistique Internationale (ALAI) z siedzibą w Paryżu. W 1926 roku na wniosek stowarzyszenia podczas międzynarodowego zjazdu organizacji autorskich w Paryżu utworzono Confederation Internationale des Societes de Auteurs et Compositeurs (CISAC). ZAiKS od początku ściśle z nią współpracował, a w jej zarządzie zasiadali członkowie i prezesi polskiej organizacji (m.in. Kazimierz Wroczyński, Jerzy Boczkowski, Jan Brzechwa, Karol Małcużyński i Walery Jastrzębiec-Rudnicki). Ponadto od 1929 roku ZAiKS współpracuje z międzynarodową organizacją nagrań mechanicznych Bureau International des Edition Mecaniques (BIEM). Działalność stowarzyszenia przerwała II wojna światowa. Wznowiono ją dopiero w 1946 roku, a stowarzyszenie przyjęło nazwę Związek Autorów, Kompozytorów i Wydawców ZAiKS. Od 1958 roku do dziś jego siedzibą jest Pałac Daniłłowiczowski zwany Domem pod Królami albo Biblioteką Załuskich. Dzisiejsze Stowarzyszenie Autorów ZAiKS kontynuuje europejskie tradycje rozumienia praw autorskich, nadal pielęgnuje międzynarodowe kontakty oraz sprawuje opiekę materialną i socjalną nad twórcami, którzy powierzyli mu swoje utwory. Jest największą polską organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Ze światem wiąże go ponad sto umów o wzajemnej reprezentacji repertuarowej zawartych ze wszystkimi znaczącymi organizacjami zarządzającymi prawami autorskimi w sumie na ponad 14 milionów utworów. ZAiKS jest organizacją typu not for profit, czyli organizacją, której statutowym celem działania nie jest wypracowanie zysku. Odbiera on od użytkowników należne twórcy wynagrodzenie i po potrąceniu kosztów administracyjnych związanych z inkasem i podziałem tych kwot, przekazuje przypadające mu honorarium autorskie. Oprócz głównej siedziby w Warszawie ZAiKS posiada również 13 oddziałów terenowych: w Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Sopocie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i – dla okręgu mazowieckiego – również w Warszawie.