polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
XXV Festiwal Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”
15–26 listopada 2017, Katowice
XII Międzynarodowy Festiwal im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego
17 listopada - 3 grudnia 2017
Konferencja Naukowa „(Od)głosy współczesności. Muzyka wokalno-instrumentalna początku XXI wieku”
17 listopada 2017, Szczecin
Jubileuszowy AŻ Festiwal
24 listopada – 10 grudnia 2017, Łódź
Warszawska premiera oratorium „Znalezienie Świętego Krzyża” Feliksa Nowowiejskiego
24 listopada 2017, Warszawa
I Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych „Per organo a quattro mani”
15–20 kwietnia 2018, Nowy Sącz

kursy aktualne (O)


Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski „...kiedy myślę Ryszard Bukowski..." - Wrocław, 31.03.2017


Organizator:  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Katedra Kompozycji

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „... kiedy myślę Ryszard Bukowski...”.

Celem Konkursu jest upamiętnienie setnej rocznicy urodzin nestora wrocławskiej kompozycji Ryszarda Bukowskiego.

Przedmiotem Konkursu jest monosonata (forma jednoczęściowa) na fortepian, inspirowana muzyką Ryszarda Bukowskiego, o czasie trwania od 10 do 12 minut. Inspiracja muzyką kompozytora może mieć charakter wyłącznie symboliczny, choć wskazane jest nawiązanie do idiomu stylistycznego sonat fortepianowych Ryszarda Bukowskiego.

Uczestnikiem Konkursu może być kompozytor polski, urodzony po 31 grudnia 1982 roku.

Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie na adres Organizatora nut zgłoszonego utworu oraz karty zgłoszenia. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 marca 2017 roku (decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Organizatora, a nie data stempla pocztowego).

Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwa utwory. Zgłoszony utwór nie może być uprzednio opublikowany ani nagrodzony na innym konkursie.

W skład Jury wejdą osoby o uznanym autorytecie w dziedzinie kompozycji i pianistyki. Pula nagród wynosi 10.000 PLN.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 15 maja 2017 roku.

Regulamin oraz kratę zgłoszenia pobrać można ze strony internetowej www.amuz.wroc.pl


Kontakt:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Biuro Promocji i Organizacji Imprez

Plac Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.