polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
XXV Festiwal Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”
15–26 listopada 2017, Katowice
XII Międzynarodowy Festiwal im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego
17 listopada - 3 grudnia 2017
Konferencja Naukowa „(Od)głosy współczesności. Muzyka wokalno-instrumentalna początku XXI wieku”
17 listopada 2017, Szczecin
Jubileuszowy AŻ Festiwal
24 listopada – 10 grudnia 2017, Łódź
Warszawska premiera oratorium „Znalezienie Świętego Krzyża” Feliksa Nowowiejskiego
24 listopada 2017, Warszawa
I Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych „Per organo a quattro mani”
15–20 kwietnia 2018, Nowy Sącz

indeks osób (T)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Ł

Marcin Trzęsiok,
teoretyk muzyki, filozof; ur. 1973. Ukończył teorię muzyki w katowickiej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego (1998) i zaraz po studiach podjął w niej pracę jako asystent. Za swą rozprawę magisterską pt. Pierrot lunaire Arnolda Schönberga. Analiza i interpretacja został uhonorowany I nagrodą w XII Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Absolwentów Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku (Gdańsk, 2000). Praca ta została opublikowana w 2002 roku pod tytułem Krzywe zwierciadło proroka. Rzecz o ‘Księżycowym Pierrocie’ Arnolda Schönberga. W 1999 roku, dzięki rekomendacji Henryka Mikołaja Góreckiego, otrzymał Stypendium im. Herdera, które umożliwiło mu studia na Uniwersytecie Wiedeńskim (1999/2000). W 2006 roku uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Interesuje się estetyką muzyki XIX i XX wieku. Uczestniczył w licznych konferencjach, opublikował szereg artykułów (m.in. w „Ruchu Muzycznym” i „Glissando”) na temat m.in. związków między muzyką, poezją i filozofią. Prowadzi zajęcia z historii klasycznej i romantycznej estetyki muzycznej, historii kultury oraz podstaw krytyki muzycznej. W 2015 roku otrzymał Honorową Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich za zasługi dla promocji muzyki polskiej.

 
aktualizacja: czerwiec 2015 ( ab)

publikacje

książki

Dyptyk tragiczny. Muzyka i mit w Królu Edypie i Apollu Igora Strawińskiego, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, Katowice 2014
Krzywe zwierciadło proroka. Rzecz o Księżycowym Pierrocie Arnolda Schönberga, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, Katowice 2002
Pieśni drzemią w każdej rzeczy. Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu niemieckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009
artykuły

Claude Debussy. A Grammar of Imagination w: Interdisciplinary Studies in Musicology, t. 7, red. D. Jasińska, P. Podlipniak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2008
Fenomenologia muzyki według Marcela Prousta, "Muzykalia" 2008 nr 1