23 czerwca 2017
English (United Kingdom)Polish (Poland)

LEGENDA

Gwiazdki * przy tytułach kompozycji oznaczają, że partytura utworu (wydana lub kserokopia rękopisu) znajduje się w zbiorach bibliotecznych Polskiego Centrum Informacji Muzycznej.

Danuta Gwizdalanka

postać

dnia

Danuta

Gwizdalanka

Krzysztof Meyer  Concertos

płyta

dnia

Krzysztof Meyer

Concertos

Amnestia polega na niepobieraniu naliczonych opłat za zwrot przetrzymanych książek, nut i czasopism

książka

dnia

Amnestia polega na niepobieraniu naliczonych opłat

za zwrot przetrzymanych książek, nut i czasopism

NOWA MUZYKA POLSKA

LogowanieJSTOR online

JSTOR
Chcesz wejść?
Skontaktuj się z nami!

 

kompozytorzy (A)
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Rafał Augustyn,

kompozytor, krytyk muzyczny i polonista; ur. 28 sierpnia 1951, Wrocław. W latach 1971-74 studiował kompozycję u Ryszarda Bukowskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, a następnie – w latach 1975-78 – u Henryka Mikołaja Góreckiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. Równocześnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim (1969-74). Od 1973 jest pracownikiem Instytutu Filologii Polskiej tegoż Uniwersytetu i wykłada w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych. W latach 1979-80 wykładał język polski w State University of New York at Stony Brook, Department of Germanic and Slavic Languages. W 1982 uzyskał stopień doktora nauk filologicznych, zaś w 2014 - stopień doktora habilitowanego.

Rafał Augustyn jest stypendystą Stichting Eduard von Beinum, Foundation Acanthes, MacDowell Foundation, dwukrotnie Salzburg Seminar, Stiftung Kulturfonds. Jest laureatem konkursów kompozytorskich: w 1972 otrzymał I nagrodę na Festiwalu „Jazz nad Odrą” za Rozmowę na big-band, w 1973 – wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Szczecinie za Laudes na organy (1973), w 1979 – II nagrodę na Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich za Atlantydę I na wielką orkiestrę (1979). Obecnie sam jest członkiem jury Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. K. Szymanowskiego.

Jego kompozycje wykonywano wielokrotnie na „Warszawskiej Jesieni” i innych polskich festiwalach, a także w wielu krajach Europy, Stanach Zjednoczonych i na Dalekim Wschodzie. W 2001 z inicjatywy Christine Pryn odbyła się w Danii seria koncertów „Rafał Augustyn i Danmark” z udziałem muzyków zespołu „Nordlys”. Powstanie dwóch jego utworów SPHAE.RA – Utwór cykliczny nr 3.2 (2014) oraz Kwartet smyczkowy nr 3 (2015) dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

W 2010 roku wytwórnia CD Accord wydała jego pierwszą płytę monograficzną Do ut des, która otrzymała trzy nominacje do nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk oraz Nagrodę Muzyczną Wrocławia (2011) . W 2016 CD Accord wydał drugą płytę monograficzną Sub Iove z muzyką chóralną.

Rafał Augustyn uprawia również krytykę muzyczną na łamach prasy muzycznej i literackiej oraz w Polskim Radiu i Telewizji. W 2014 Polskie Wydawnictwo Muzyczne opublikowało (po ponad 25 latach) jego przekład fundamentalnej monografii Charlesa Rosena Styl klasyczny.

Augustyn w ciągu wielu lat (do czerwca 2015) pełnił funkcję prezesu Oddziału Wrocławskiego Związku Kompozytorów Polskich. W latach 1984-94 wraz z Markiem Pijarowskim kierował Festiwalem Polskiej Muzyki Współczesnej „Musica Polonica Nova” we Wrocławiu. W latach 1980-98 był członkiem Komisji Programowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. Był współzałożycielem Wydawnictwa Muzycznego „Brevis”.

W 2005 uhonorowany został Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich za wybitne osiągnięcia kompozytorskie oraz programowe kreacje festiwalowe, a także Brązowym Medalem "Gloria Artis". W roku 2015 uhonorowano go srebrnym medalem "Gloria Artis" oraz Nagrodą Fundacji MEAKULTURA za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krytyki muzycznej w ramach Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA.


aktualizacja: czerwiec 2016 (wa)

Kontakt
e-mail:
raffaau@interia.pl

kompozycje
Cztery pieśni śląskie na chór mieszany * (1970-71)
Utwory podróżne na fortepian (1971-82)
Kwartet smyczkowy nr 1 (1973)
Muzyka do spektaklu Czy pan widział Poncjusza Piłata? w reż. Piotra Paradowskiego (1974)
Muzyka do spektaklu Pluskwa w reż. Konrada Swinarskiego (1975)
Monosonata na fortepian * (1976)
Trzy kaligramy Apollinaire’a na sopran lub mezzosopran i fortepian (1976)
Ballada na smyczki (1977)
Klangfarbenmelodie na kwartet perkusyjny (1979)
Romans na puzon, kontrabas, kotły i dwa fortepiany (1979)
Atlantyda I na wielką orkiestrę (1979)
Dedykacja na sopran i kwartet smyczkowy (1979)
En blanc et noir [wersja II] na klawesyn i orkiestrę kameralną (1979-87)
Carmina de tempore na sopran, fortepian i altówkę do słów dawnych poetów polskich (1981)
Kwartet smyczkowy nr 2 z fletem ad libitum * (1981)
A Life’s Parallels na głos wysoki i orkiestrę (1983)
Atlantyda II na wielką orkiestrę i chór (1983)
Long Island Rail Road from Pennsylvania Station, N.Y.C. to Port Jefferson, Suffolk, L.I. (eastbound), Change at Huntington; or From Nathan Milstein to Paul Zukofsky, for Solo Violin, for Lasrom Tychy for violin and accompanying objects (1984)
Zeszłego roku w Elsynorze, dwa szkice na trąbkę i fortepian (1984)
Symfonia hymnów na dwa soprany, trąbkę, elektronikę, chór i orkiestrę (1984-2004)
Figle szatana, balet w jednym akcie wg Adama Münchheimera i Stanisława Moniuszki (1984-85)
Sub Iove, nokturn na chór mieszany * (1986)
Utwór cykliczny nr 1 na skrzypce solo lub zespół skrzypcowy * (1986)
Trzy nokturny rzymskie na chór mieszany * (1986-91)
Varesiana na flet solo * (1987)
Stela [wersja I] na skrzypce solo (1987)
Wariacje na temat Paganiniego na fortepian * (1987-89)
Stela [wersja II] na orkiestrę smyczkową * (1987-91)
Król siedmiodniowy, pantomima (1988)
Król siedmiodniowy. Suita pantomimiczna wg Henryka Tomaszewskiego na orkiestrę (1988, 2011)
Auftakt na orkiestrę (1989)
Utwór cykliczny nr 2 na amplifikowany kontrabas solo (1990)
Pięć kaligramów Apollinaire’a na sopran i fortepian * (1990)
Szczebrzeszyn, pięć łamańców językowych na trzygłosowy chór dziecięcy * (1991)
SPHAE.RA (Utwór cykliczny nr 3), muzyka w 24 częściach na taśmy i solistów (1992)
Cantus puerorum, Sacra rappresentazione, pantomima (1993)
A linea, 14 wariacji na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową (1994-95)
In partibus, colloquium na chór męski i fortepian (1995)
Grand jeté. Kwartet nr 2 1/2 z elektroniką (1995-2005)
Cinque pezzi diversi [wersja I] per violino e pianoforte * (1996)
Toccata festiva na orkiestrę symfoniczną (1997)
Per Sawa, minisłuchowisko na taśmę (1997)
Miroirs dla pięciu wykonawców (1997)
Do ut des na kwartet smyczkowy (1998)
Missa na sopran, alt, organy i chór (1998)
Osobne, 4 wiersze Mirona Białoszewskiego na sopran, flet i harfę (1999)
IMAGE/ILLUSION, kolekcja dźwiękowa (instalacja audiowizualna, wspólnie z Jerzym Olkiem i Tadeuszem Sawą-Borysławskim) (1999)
Nie ma nic, madrygał na wiele głosów do słów własnych na chór mieszany (2000)
Wariacje na temat Marii Zduniak na taśmę lub komputer (2000)
Au pair na skrzypce i fortepian (2001)
Itinerarium, concertino na orkiestrę i fortepian (2001)
Małe narracje na zespół instrumentalny, dwa głosy recytujące i elektronikę (2003)
Against Method na skrzypce solo (2004)
Od Sasa. Dźwięki-pauzy-zdarzenia na chór mieszany (2004-2005)
Shadow, Inc. A parable for four players after H. Ch. Andersen na klarnet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2005)
A 4. Impresja podróżna na wiolonczelę i fortepian (2005)
Rękopis znaleziony w Saragossie, akcja choreograficzna w 1 akcie według Jana Potockiego (2006-2007)
Vagor ergo sum. Mała kantata do słów Zbigniewa Herberta, cesarza Hadriana i Włoskich Kolei Państwowych na chór mieszany i gongi (2008-2011)
Hinta-palinta dla trzech wykonawców (2009)
Acqua alta. Utwór cykliczny nr 4 na saksofon z elektroniką (2011)
SPHAE.RA – Utwór cykliczny nr 3.2, muzyka w 24 częściach na elektronikę i solistów (2014)
Rondeau na kwintet dęty (2015)
Kwartet smyczkowy nr 3 „Monadologia“ (2015)
Venta Quemada, suita z baletu Rękopis znaleziony w Saragossie na małą orkiestrę z elektroniką (2015)
Ricercar sopra il corale Es ist genug na klawikord i fortepian (2016)
Descensus ad inferos, oratorium na chór mieszany (2016)
Pierwsze czytanie. Rapsodia (nie)parlamentarna dla dwóch grup wykonawców, kompozycja improwizowana (2016)
Cinque pezzi diversi (Pięć różnych utworów) [wersja II] na klarnet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2016)
Krupówki. Utwór cykliczny nr 5 na zespół smyczkowy (2016)
dyskografia
Rafał Augustyn, Stela, w: Muzyka polska poprzez wieki, DUX (2002)
Rafał Augustyn, Utwór cykliczny nr 1, w: Polskie duety skrzypcowe, DUX (2002)
Do Ut Des - Music For And With Quartet, CD Accord (2010)
Rafał Augustyn, Utwór cykliczny nr 1, w: Christine Pryn – Signature, Danacord 762, Dania (2015)
Sub Iove. Music for and with choir, CD Accord (2016)
literatura wybrana
Jestem typem przerabiacza ....[wywiad, rozmawiała Monika Pasiecznik], "Odra" (Wrocław) 2008 nr 2
Unieść nieważność.[wywiad, rozmawiali Alicja Zalewska, Milan Lesiak], "Notatnik Teatralny" 2013 nr 72/73
Bauman Jolanta Charakterystyka sylwetki twórczej Rafała Augustyna.w: Sesja naukowa na temat "Twórczość kompozytorów wrocławskich (1945-1985)" (pod red. Walentyny Węgrzyn-Klisowskiej i Marii Passelli), Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 1990
Pasiecznik Monika Kwartety smyczkowe Rafała Augustyna, "Odra" 2011 nr 3
Szulakowska-Kulawik Jolanta Symbolika, barwa i humanizm obrazów dźwiękowych Rafała Augustyna - ekfraza "gatunków zmąconych", Akademia Muzyczna w Katowicach, Katowice 2008
Thomas Adrian Augustyn Rafał.w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition (ed. Stanley Sadie), vol. 2, Macmillan Publishers Limited, London 2001
Zduniak Maria Augustyn Rafał.w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „ab – suplement”, PWM, Kraków 1998
publikacje
rozprawy

Lista ważniejszych publikacji Rafała Augustyna jest dostępna na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego:

http://www.ifp.uni.wroc.pl/pracownik/rafal-augustyn

,
o naskontaktnasi mecenasi

Copyright © 2002-2011 Polskie Centrum Informacji Muzycznej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Informujemy, że strona polmic.pl korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Użytkownicy naszego serwisu mogą określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w swojej przeglądarce. Korzystając z naszej strony, wyrażają oni zgodę na używanie cookie.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information