polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
III Festiwal Kwadrofonik
14–15 grudnia 2017, Warszawa
III Międzynarodowy Festiwal Chóralny Muzyki Adwentowej i Świątecznej „Mundus Cantat Sopot”
15–17 grudnia 2017 roku, Sopot
II Album muzyki współczesnej dla młodych wykonawców
16 grudnia 2017, Wrocław
I Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych „Per organo a quattro mani”
15–20 kwietnia 2018, Nowy Sącz

recenzje książek (M)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł


Dziadek Magdalena

Moda na "Wiosnę". Festiwal Poznańska Wiosna Muzyczna 1961-2002


RHYTMOS, Poznań 2003, s. 239.
Książka jest dokumentacją czterdziestu edycji Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, który odbywa się, prawie nieprzerwanie, od 1961 roku. Poszczególne rozdziały ukazują poznańskie Wiosny znaczone nazwiskami kolejnych organizatorów: Tadeusza Szeligowskiego, autora pomysłu i realizacji pierwszych festiwali, Floriana Dąbrowskiego, Alojzego Andrzeja Łuczaka, Renarda Czajkowskiego, Tadeusza Szantruczka, Wojciecha Rajskiego, Zdzisława Dworzeckiego, Lidii Zielińskiej, Zbigniewa Kozuba, Macieja Jabłońskiego i Krzysztofa Meyera. Autorka przedstawia dzieje festiwalu analizując głównie wypowiedzi prasowe. "Poznańskie Wiosny Muzyczne obrosły bogatą literaturą w prasie regionalnej i krajowej. Każdemu festiwalowi towarzyszyły oficjalne wypowiedzi organizatorów, serwisy prasowe o treści uzgodnionej podczas specjalnie organizowanych konferencji, jak również spontaniczne (a czasem w jakiś sposób sterowane) reakcje recenzentów rozmaicie ustosunkowanych do samej imprezy i jej oferty repertuarowej. Z tekstów publicystycznych i krytycznomuzycznych publikowanych w związku z Wiosnami wynika żywy obraz minionej rzeczywistości." - zauważa we wstępie publikacji autorka. Przedstawienie kolejnych czterdziestu edycji festiwalu pozwala na dostrzeżenie przemian zachodzących w poglądach kompozytorów i świadomości odbiorców kultury muzycznej w Polsce, a zamieszczone cytaty prasowe dają cenny obraz fragmentu historii polskiej krytyki muzycznej.

przeczytaj Wstęp do książki