polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
XXVII Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych
8–25 października 2017 roku, Katowice
„Mózg Festival”
XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych
Recital wokalny w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
25 października 2017 roku, Warszawa

recenzje książek (K)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł


Chylińska Teresa

Karol Szymanowski i jego epoka


Musica Iagellonica, Kraków 2008, s. 554 + 780 + 206 + 112 ilustr., 3 mapy, 3 tablice

Ta obszerna monografia życia i twórczości największego po Chopinie kompozytora polskiego i jednego z najoryginalniejszych kompozytorów europejskich XX wieku jest pierwszym tak pełnym, źródłowym opracowaniem tematu. Zawiera nieznane dotąd fakty biograficzne, przynosi rewizję dotychczasowych wyników badań, prostuje mylne ustalenia i deformujące opinie. Kolejne losy kompozytora ukazane są na szerokim tle historycznym, bez którego niepodobna zrozumieć ani psychologii twórcy, ani jego sztuki. Najpierw jest to sytuacja Polski w dobie rozbiorów, następnie panorama wydarzeń w latach I wojny światowej na terenie Rosji, czas rewolucji i lata wojny domowej na Ukrainie. Odrodzenie się polskiej państwowości w 1918 roku stanowiło w życiu Szymanowskiego punkt zwrotny, spowodowało zasadniczy przełom w duchowej, ideowej i estetycznej egzystencji artysty. Narodził się wówczas duchowy przewodnik i wychowawca młodych pokoleń nowej muzyki polskiej. Książka ukazuje jednostkowy los artysty z trudem wytyczającego drogi nowoczesnego myślenia polskiej opinii muzycznej, a zarazem wielkość wpływu osobowości Szymanowskiego i jego sztuki na kształt duchowego życia narodu.

Bogactwo informacyjne książki Teresy Chylińskiej, jasny dyskurs i sugestywny język muzycznych opisów przesądzają nie tylko o unikalności tego opracowania, ale stanowią rękojmię atrakcyjności tekstu dla czytelników zainteresowanych nie tylko problemami muzycznymi, ale w ogólności historią polskiej kultury.

(źródło: www.mi.pl)