polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
III Festiwal Kwadrofonik
14–15 grudnia 2017, Warszawa
III Międzynarodowy Festiwal Chóralny Muzyki Adwentowej i Świątecznej „Mundus Cantat Sopot”
15–17 grudnia 2017 roku, Sopot
II Album muzyki współczesnej dla młodych wykonawców
16 grudnia 2017, Wrocław
I Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych „Per organo a quattro mani”
15–20 kwietnia 2018, Nowy Sącz

recenzje książek (J)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł


Gołąb Maciej

Józef Koffler


Musica Iagellonica, Kraków 1995, s. 290 (+ 12 s. nlb. - zdjęcia)
Publikacja jest pierwszą monografią twórczości polskiego kompozytora, urodzonego w 1896 roku Józefa Koffera. Książka została podzielona na dwie części. Pierwsza, zatytułowana Przemiany stylu kompozytorskiego, obejmuje problematykę dotyczącą twórczości muzycznej Kofflera wraz z bibliografią przedmiotową. Część druga - Źródłowa dokumentacja życia i twórczości - zawiera kalendarium życia, działalności i recepcji, katalog chronologiczny dzieł Kofflera i bibliografię jego pism. Autor weryfikuje tutaj liczne błędy istniejące we wcześniejszych pracach poświęconych twórczości Kofflera. Wiele utworów zaprezentowano tutaj po raz pierwszy, bowiem niektóre z nich były uznawane za zaginione. Cenne uzupełnienie monografii stanowią zdjęcia.