Polmic - FB

aktualności

Kraków | II Festiwal „Władysław Żeleński i krakowski salon muzyczny”

ZelenskiW dniach 28 października – 25 listopada 2018 roku odbędzie się II Festiwal „Władysław Żeleński i krakowski salon muzyczny”. W tym czasie wysłuchać będzie można 6 koncertów kameralnych w wyśmienitych wykonaniach.

Zainauguruje Festiwal recital pieśniowy Hanny Hipp. Mezzosopranistka wywodząca się z Krakowa, działająca obecnie w Londynie, zaprezentuje pieśni W. Żeleńskiego, M. Ravela, B. Brittena, M. de Falli i F. Poulenca. 8 listopada sopranistka Magdalena Molendowska wspólnie z pianistką Julią Samojło wykonają muzykę polską: utwory Żeleńskiego, Moniuszki i Stojowskiego. Krakowianin z pochodzenia, uczeń Władysława, rozwijał się pianistycznie pod opieką Ignacego Jana Paderewskiego, by współpracować z nim przez całe życie. Osiadłszy w Stanach Zjednoczonych, prowadził wspólnie z Paderewskim aktywne działania na rzecz wspierania odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas festiwalu zaprezentowane zostaną m.in. dotychczas niewydane pieśni Stojowskiego, znajdujące się w kolekcji rękopisów w Polish Music Center przy USC w Los Angeles. Będzie to ich światowe prawykonanie!

Twórczość Stojowskiego pojawi się także podczas recitalu Bartosza Koziaka (wiolonczela) i Piotra Kosińskiego (fortepian). Krakowscy muzycy wykonają wspólnie Sonatę wiolonczelową Stojowskiego, a w I części recitalu Piotr Kosiński wykona utwory solowe kompozytora, prezentując również utwory jego mentorów –Żeleńskiego i Paderewskiego. Podczas Festiwalu pojawi się także niecodzienny duet, który wypełni muzyką wnętrza Domu Jana Matejki – Oddziału Muzeum Narodowego. Maria Sławek (skrzypce) i Marcin Zdunik (wiolonczela) zaprezentują Chaconne Krzysztofa Pendereckiego. Joanna Konarzewska, skrzypaczka, koncermistrzyni Filharmonii Krakowskiej wspólnie z pianistą Radosławem Kurkiem wykonają recital złożony z sonat skrzypcowych J. Brahmsa i I.J. Paderewskiego. W finale Festiwalu Lutosławski Quartet zaprezentuje utwory klasyków – Ludwiga van Beethovena i Józefa Haydna, a także kompozycję patrona Festiwalu – Władysława Żeleńskiego.

Więcej – na stronach www.spmk.com.pl  i https://web.facebook.com/stowarzyszeniekameralistow 

Szczecin | Finał konkursu kompozytorskiego ZAiKS

ZAiKS26 października 2018 roku o godz. 19:00 w Filharmonii Szczecińskiej odbędzie się koncert finałowy Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Konkurs został zorganizowany z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz jubileuszu 70-lecia aktywności artystycznej Orkiestry Symfonicznej Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie. Przedmiotem Konkursu jest utwór na wielką orkiestrę symfoniczną. Pula nagród to okrągłe 100.000 złotych! Niezależnie od nagród jury, swoje nagrody przyzna także szczecińska Publiczność i Orkiestra.

Podczas koncertu finałowego wytypowane w selekcji pierwszego etapu prace zostaną prawykonane przez Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie pod dyrekcją Patrycji Pieczary i Adama Sztaby. Wówczas nastąpi też ostateczne rozstrzygnięcie konkursu. Podczas koncertu zabrzmią takie kompozycje, jak: E->E III Masashi Kawashima, Phenomenon Eunho Changa, Dalal Petera Hindertüra, In broken images Ottona Wankego, Largo Stanisława Krupowicza i Glow! Wojciecha Kostrzewy. Po przerwie zostanie zaprezentowany utwór Adama Sztaby Riffenuto.

Informacja o biletach: https://filharmonia.szczecin.pl

Archipelag Witkacy

Ar9 listopada 2018 roku o godz. 19:00 w Dalles Hall w Bukareszcie Grupa Kawalerowie Błotni zaprezentuje spektakl inter-medialny Archipelag Witkacy nawiązujący do twórczości Witkacego. Autorem scenariusza i kierownikiem muzycznym jest dyrektor Festiwalu „Warszawska Jesień” Jerzy Kornowicz.

Utwór stanowi intermedialny traktat odnoszący się do twórczości wielkiego artysty i wizjonera Stanisława Ignacego Witkiewicza – jednej z najważniejszych postaci pierwszej polskiej i europejskiej awangardy. Części główne odnoszą się do trzech rewolucji ewokowanych przez Stanisława Ignacego Witkiewicza w jego ostatnim ukończonym w 1934 r. dramacie Szewcy: ewolucji faszystowskiej, socjalistycznej i technokratycznej. Pozostałe cztery części mają charakter refrenowy, za inspirację do nich służy słynny Witkacego Portret wielokrotny powstały pomiędzy rokiem 1914 a 1918. W utworze wykorzystane są także wybrane słowa – klucze z dramatu Witkacego – mówione przez muzyków i wydobywane z samplerów, oraz obrazy i fotografie autorstwa Witkacego projektowane przez rzutniki obrazu. Wszystkie ewokacje wyrażają sprzeciw Witkacego wobec systemów społecznych limitujących człowieka w jego przeżywaniu świata, stanowią wołanie o życie pełne, z otwartością poznawczą i konstytuującym człowieka przeżyciem metafizycznym. Przywoływanie Portretu wielokrotnego stanowi wyraz splotu kilku osobowości – warstw psychologicznych obecnych w konstrukcji wewnętrznej człowieka. Daje wyraz niejednoznaczności poznawczej, tajemnicy istotności, której tylko dotykamy powierzchownie. Z kolei aspekt formalny utworu odnosi się do owej Witkiewiczowskiej „czystej formy”.

Spektakl inter-medialny w wykonaniu Grupy Kawalerowie Błotni (6 improwizujących muzyków: Jerzy Kornowicz, Krzysztof Knittel. Ryszard Latecki, Mieczysław Litwiński, Tadeusz Sudnik, Tadeusz Wielecki) oraz Adama Kruka (projekcja obrazu) i Andrzeja Kijanowskiego (projekcja dźwięku) został zaprezentowany 20 października 2018 roku we Lwowie podczas Międzynarodowego Festiwalu „Kontrasty”. Kolejne wykonanie odbędzie się podczas Festiwalu „Meridian” w Bukareszcie.

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 2017-2021, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty” oraz przez Miasto Warszawę i ZAiKS.

ZOBACZ: wydarzenie na FB.

Gdańsk | „Tango” Michała Dobrzyńskiego w Operze Bałtyckiej

TangoW dniach 26, 27 i 28 października 2018 roku opera Tango Michała Dobrzyńskiego z librettem opracowanym na podstawie dramatu Sławomira Mrożka wystawiona będzie w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.

Jeden z ważniejszych polskich dramatów, Tango Sławomira Mrożka, opowiedziane zostało językiem muzycznym. Jego przetransponowania na płaszczyznę operową podjął się Michał Dobrzyński, uznany polski kompozytor muzyki współczesnej. Dramat Mrożka, dzieło wielopłaszczyznowe i pełne niuansów, rozłożone zostało na części, by następnie ponownie połączyć je w całość – tym razem jednak środek ciężkości przenosząc z samego tekstu na warstwę słowno-muzyczną. Za sprawą środków muzycznego wyrazu utwór ten nabiera nowych znaczeń, staje się nie tyle eksperymentem muzycznym, co zupełnie nową opowieścią – nie odbiegając jednocześnie od założeń mrożkowskiego pierwowzoru.

Światowa prapremiera opery Tango w reżyserii Macieja Wojtyszko pod dyrekcją José Maria Florêncio odbyła się grudniu 2017 w Warszawskiej Operze Kameralnej. Utwór został przyjęty entuzjastycznie przez publiczność, a teatrdlawas.pl przyznał kompozytorowi zaszczytne „Operowe Olśnienie Roku 2017” w kategorii: „najlepsza muzyka”. Ponadto uhonorowano kontratenora Jana Jakuba Monowida, kreującego główną rolę w operze (postać Artura) w kategorii „najlepsza rola”. 22 października 2018 opera Dobrzyńskiego została wystawiona w Estońskiej Operze Narodowej.

Tango jest produkcją Warszawskiej Opery Kameralnej, a projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje – zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Informacja o biletach – na stronie https://operabaltycka.pl/ 

Katowice | Muzyka polska za mało znana

NOSPR„Muzyka polska za mało znana” – tytuł koncertu z serii „NOSPR kameralnie” zapowiada wydarzenie z wyjątkowym, choć rzadko prezentowanym programem w roli głównej. Muzycy NOSPR wraz z Ewą Biegas (sopran) wystąpią 25 października 2018 roku o godz. 19.30 w sali kameralnej NOSPR.

Artyści rozpoczną trzema utworami z cyklu Pieśni Ignacego Jana Paderewskiego: Gdy ostatnia róża zwiędła op. 7 nr 1, Chłopca mego mi zabrali op. 7 nr 4 do słów Adama Asnyka oraz Nad wodą wielką i czystą op. 18 nr 4 do słów autorstwa Adama Mickiewicza. Następnie usłyszymy Dormitinę na skrzypce, altówkę i wiolonczelę Andrzeja Kurylewicza – pioniera muzyki jazzowej w Polsce, kojarzonego również z muzyką filmową, który jednak znaczną uwagę w swojej twórczości poświęcił współczesnej muzyce klasycznej. Dormitina, pełna syntez i kolaży, łącząca w sobie wielość inspiracji, wpisuje się w nurt najbliższy sercu kompozytora – postmodernizm.

Na lepsze poznanie w pełni zasługują utwory Józefa Kofflera. Chociaż nie znalazły się w głównym nurcie polskiego życia muzycznego w latach międzywojennych, stanowią dobro, które warto ocalić od zapomnienia, tym bardziej że w latach, kiedy były pisane wykonywano je na światowych festiwalach oraz publikowano w Lipsku, Wiedniu i Paryżu. Kantata Miłość op. 14 na sopran, klarnet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę należy do jego najdojrzalszych dzieł. Kompozytor dokonał w swoim dziele syntezy techniki dwunastotonowej ze wskazaniami neoklasycyzmu.

Ostatni utwór, który usłyszymy podczas koncertu, to Suite – Divertissement na skrzypce, altówkę, wiolonczelę i fortepian Aleksandra Tansmana. Fuzja inspiracji mających źródło w muzyce baroku, modnych paryskich kabaretów, pełna subtelnych detali, kolorów i humoru. Nie brak w niej jednak poruszającego liryzmu i atmosfery sennych marzeń zwieńczonej wyrazem wzniosłości.

Patronat medialny nad koncertami NOSPR objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Informacja o biletach – na stronie http://www.nospr.org.pl

Warszawa | 13. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej „Ad Libitum”

Ad LibitumFundacja Polskiej Rady Muzycznej zaprasza na 13. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej „Ad Libitum”, który odbędzie się w dniach 25–27 października 2018 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Women Alarm!”.

Powszechne przekonanie, że świat muzyki tworzony jest przez mężczyzn, że to oni piszą jej historię, zmieniają style, odkrywają nowe brzmienia, poszerzają zakres możliwości instrumentów, dokonują estetycznych rewolucji, na naszych oczach ulega weryfikacji. Dzieje się to za sprawą wybitnych kobiet sceny muzyki współczesnej i improwizowanej. 13. edycja festiwalu Ad Libitum skupi się na wybitnych, a niewystarczająco docenianych na światowej scenie improwizacji, wielkich damach tego gatunku muzycznego.

W gronie zaproszonych gości – legendarna pianistka Irene Schweitzer, fascynująca skrzypaczka i wokalistka Iva Bittová oraz fenomenalne: Lauren Newton, Nicole Mitchell, Joëlle Léandre i Myra Melford. Obok legend wystąpią artystki młodszego pokolenia, jak Sophie Agnel. Festiwalową grupę warsztatową, zaprojektowaną specjalnie na tę edycję festiwalu w oparciu o skład Kraków Improvisers Orchestra Pauliny Owczarek, poprowadzi na warsztatach i wspólnym koncercie Charlotte Hug – zjawiskowa skrzypaczka-performerka i wykładowczyni w Hochschule der Künste, Zürich.

Festiwal realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

Więcej: www.ad-libitum.pl 

Facebook: https://www.facebook.com/FestiwalAdLibitum 

Koncert Katedry Kameralistyki z okazji jubileuszu 130-lecia Akademii Muzycznej w Krakowie

AM KrakowAkademia Muzyczna w Krakowie zaprasza 25 października 2018 roku o godz. 18:00 do Sali Koncertowej przy ul. św. Tomasza 43 na muzyczny wieczór o intrygująco brzmiącym tytule „Pociąg… do muzyki”.

Będzie to koncert zorganizowany przez Katedrę Kameralistyki z okazji jubileuszu 130-lecia krakowskiej Uczelni. Wśród wykonawców na estradzie pojawią się członkowie tejże Katedry: Jerzy Tosik-Warszawiak, Danuta Mroczek-Szlezer, Monika Wilińska-Tarcholik, Anna Armatys-Borrelli, Renata Żełobowska-Orzechowska, Anna Dębowska-Jaroszek, Beata Urbanek-Kalinowska, Justyna Duda-Krane, Monika Gardoń-Preinl, Barbara Łypik-Sobaniec, Justyna Danczowska, Wiesława Pławska, Sławomir Cierpik, Bartłomiej Kominek, Michał Dziad, Paweł Kubica, Łukasz Dębski oraz gościnnie legendarna skrzypaczka – prof. Kaja Danczowska. Koncert poprowadzi muzykolog Maciej Negrey, a w programie znajdą się utwory takich polskich kompozytorów, jak Władysław Żeleński, Roman Maciejewski, Mateusz Bień; zabrzmią również dzieła Aleksandra Głazunowa i Siergieja Rachmaninowa. Nie zabraknie specjalnie przygotowanych na tę uroczystość niespodzianek…

Początki kameralistyki w krakowskiej uczelni sięgają roku 1957, kiedy to w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej powstało siedem katedr. Jedną z nich była Katedra Fortepianu i Kameralistyki kierowana przez prof. Jana Hoffmana. Odrębna, samodzielna Katedra Kameralistyki powstała w roku 1972.

Wstęp na koncert jest wolny!

Dodatkowe informacje – na stronie https://www.amuz.krakow.pl

Polski Program w Elbphilharmonie w Hamburgu

ElbphilharmonieZ udziałem wiceminister kultury Wandy Zwinogrodzkiej 10 września 2018 roku w Elbphilharmonie w Hamburgu miał miejsce koncert inaugurujący specjalny „Polski Program”, będący częścią międzynarodowego programu kulturalnego koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza. Kolejne koncerty w ramach projektu odbędą się w październiku i listopadzie.

29 października publiczność Elbphilharmonie wysłucha koncertu w wykonaniu I, CULTURE Orchestra – orkiestry, której członkami są młodzi muzycy z krajów Partnerstwa Wschodniego. Zespół pod batutą Kirilla Karabitsa wykona Polonez Krzysztofa Pendereckiego, I Koncert skrzypcowy op. 35 Karola Szymanowskiego. Partie solowe zagra niemiecka skrzypaczka Carolin Widmann.

15 listopada w hamburskiej Elbphilharmonie wystąpi Orkiestra Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu pod batutą Giancarlo Guerrero i solistka Yulianna Avdeeva, zwyciężczyni XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Muzycy wykonają III Symfonię Witolda Lutosławskiego, Koncert f-moll op. 21 Fryderyka Chopina oraz Adagio z Kwartetu smyczkowego F-dur Antona Brucknera w wersji na orkiestrę smyczkową Stanisława Skrowaczewskiego.

17 listopada NDR Elbphilharmonie Orchester pod batutą Krzysztofa Urbańskiego zagra z Piotrem Anderszewskim. W programie koncertu IV Symfonia Szymanowskiego i III Symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego. 22, 23 i 25 listopada w ramach programu „My Polish Heart” orkiestra hamburskiej filharmonii zagra z pianistą Janem Lisieckim. Artyści wykonają Rondo a la Krakowiak F-dur Chopina, Wariacje na temat Paganiniego oraz Małą suitę Lutosławskiego i Polimorfię Pendereckiego.

W ramach „Polskiego Programu” publiczność usłyszy także polski kwartet smyczkowy Apollon Musagčte Quartett. 4 listopada muzycy zagrają utwory Wacława z Szamotuł, Szymanowskiego, Panufnika, Lutosławskiego i Pendereckiego. 20 listopada w Elbphilharmonie wystąpi inny znany polski kwartet smyczkowy – Meccore String Quartet. W programie koncertu utwory Pendereckiego, Padlewskiego, Laksa i Szymanowskiego.

Więcej – na http://www.mkidn.gov.pl

Wrocław | Z Nowego Orleanu

NFMLutosAir Quintet zaprasza na wieczór z muzyką kameralną na instrumenty dęte 25 października 2018 roku, który będzie miał miejsce w Narodowym Forum Muzyki o godz. 19:00. Hasłem przewodnim spotkania będzie twórczość kompozytorów inspirujących się kulturą Nowego Świata. Zabrzmią m. in. utwory Józefa Świdra i Kazimierza Machali.

Mówiąc o dziełach inspirowanych muzyką Nowego Świata, nie sposób pominąć jazzu. Do tego gatunku twórczości rozrywkowej nawiązuje La Nouvelle Orleans Lalo Schifrina. Zabrzmi również muzyka Kurta Weilla – niemieckiego twórcy, który od połowy lat 30. XX stulecia na stałe zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. Artysta ten chętnie czerpał w swej twórczości inspiracje z muzyki jazzowej.

Mimo amerykańskiej tematyki tego koncertu w programie nie zabraknie polskich akcentów. Jednym z nich będzie dzieło Kazimierza Machali – waltornisty, kompozytora i wykładowcy warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, który przez lata był związany zawodowo ze Stanami Zjednoczonymi. W efekcie w jego American Folk Suite słyszymy przeplatające się najpopularniejsze tradycyjne melodie amerykańskie. Innym polskim dziełem, które usłyszymy w wykonaniu LutosAir Quintet tego wieczoru, będzie Mini-Quintetto Józefa Świdra – artysty związanego ze Śląskiem Cieszyńskim i Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Obok dzieł polskich kompozytorów w programie koncertu wrocławskiego zespołu instrumentów dętych znalazło się również prawykonanie najnowszego utworu Paula Preussera. Pochodzący z Denver w stanie Kolorado artysta od lat mieszka we Wrocławiu – ukończył tutejszą Akademię Muzyczną im. K. Lipińskiego, a obecnie pracuje w niej jako wykładowca specjalizujący się w muzyce amerykańskiej XX i XXI stulecia. W swoim najnowszym utworze kompozytor podkreśla indywidualne brzmienie instrumentów dętych, powierzając im partie zróżnicowane pod względem tempa i rytmu.

Zamówienie utworu 5 [+1] Paula Preussera dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Więcej – na stronie http://www.nfm.wroclaw.pl