Polmic - FB

Artykuły

O nas

POLMICPolskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC

powstało w 2001 roku na bazie Biblioteki-Fonoteki Związku Kompozytorów Polskich - Ośrodka Dokumentacji Polskiej Muzyki Współczesnej, która gromadziła książki, partytury i płyty oraz informacje dotyczące współczesnych kompozytorów polskich i ich dzieł przez ponad pięćdziesiąt lat. W roku 1998 Biblioteka została przedstawicielem Polski w International Association of Music Information Centres. Obecnie Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC kontynuuje wszelkie dotychczasowe formy aktywności Biblioteki ZKP, wzbogacając je o nowoczesne formy działania dostowane do nowych, ciągle zmieniających się potrzeb.

Dyrektorem Centrum jest dr Mieczysław Kominek, muzykolog i reżyser dźwięku, dziennikarz, krytyk i publicysta.

Biblioteka-Fonoteka Związku Kompozytorów Polskich

  • gromadzi i udostępnia książki, czasopisma oraz inne publikacje o polskiej muzyce współczesnej;
  • posiada największy w Polsce zbiór partytur utworów współczesnych kompozytorów polskich;
  • dysponuje bogatą kolekcją nagrań polskiej muzyki współczesnej, zarówno w postaci płyt opublikowanych przez profesjonalne firmy fonograficzne, jak i nagrań radiowych oraz własnych rejestracji koncertów organizowanych przez Związek Kompozytorów Polskich;
  • gromadzi i udostępnia dorobek polskich muzykologów i teoretyków muzyki;
  • udostępnia w swojej czytelni materiały archiwalne Związku Kompozytorów Polskich dotyczące twórczości i życia muzycznego w Polsce od II wojny Światowej;
  • prowadzi własną, największą w Polsce komputerową bazę danych o polskich kompozytorach współczesnych i ich utworach, od września br. roku dostępną w Internecie;
  • jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych z Polski i z zagranicy.

29 czerwca 2020 roku WICEPREZES RADY MINISTRÓW, MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, prof. dr hab. Piotr Gliński, na podstawie opinii Krajowej Rady Bibliotecznej nadał naszej placówce status biblioteki naukowej.

ZOBACZ:
Decyzja Ministra

OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

Sprawozdanie z działalności w latach 2018-2021.

Jednocześnie z dumą informujemy, iż 13 grudnia 2021 roku WICEPREZES RADY MINISTRÓW, MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, prof. dr hab. Piotr Gliński włączył naszą placówkę do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

ZOBACZ:
Decyzja Ministra

W związku z tym obiecujemy, iż będziemy bezustannie dokładać starań, by godnie i z pożytkiem dla kultury i nauki oraz jej twórców i odbiorców realizować misję biblioteki naukowej funkcjonującej w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Staramy się odpowiadać na każde pytanie i rozwiązywać wszelkie problemy, również te wykraczające poza zasadniczy obszar naszego działania, czyli polską muzykę współczesną. Chcemy też takie pytania prowokować poprzez jak najszersze popularyzowanie muzyki polskiej za pomocą nowoczesnych technologii. Zapraszamy do kontaktu czytelników, biblioteki i wszystkie instytucje, dla których ważna jest muzyka, zwłaszcza muzyka polska.

Portal Polmic.pl jest najstarszym serwisem internetowym poświęconym polskiej muzyce poważnej, przede wszystkim XX–XXI wieku. Nadrzędnym jego celem jest informowanie o bieżącej aktywności środowiska muzycznego w Polsce oraz polskich muzyków za granicą, a także dostarczanie aktualnych, kompleksowych wiadomości o polskich artystach, instytucjach muzycznych i publikacjach o muzyce publikowanych w Wirtualej Encyklopedii Muzycznej. Do portalu są dołączone m.in. baza danych o utworach i kompozytorach (https://www.bazapolmic.infoforhumans.eu/) oraz biblioteka cyfrowa (https://archiwumcyfrowe.polmic.pl/), a także liczne inne podstrony tematyczne. Zarejestrowani użytkownicy otrzymują Newsletter. Zapraszamy do kontaktu - wirtualnego oraz rzeczywistego, w naukowej bibliotece będącej merytorycznym zapleczem naszej strony.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: informację o zasadach publikacji materiałów na stronie oraz o patronatach medialych POLMIC

POBIERZ: logotyp POLMIC

logotyp POLMIC - wersja uproszczona

logotyp POLMIC - sygnet