Polmic - FB

Artykuły

O nas

PPolskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC powstało w 2001 roku na bazie Biblioteki-Fonoteki Związku Kompozytorów Polskich - Ośrodka Dokumentacji Polskiej Muzyki Współczesnej, która gromadziła książki, partytury i płyty oraz informacje dotyczące współczesnych kompozytorów polskich i ich dzieł przez pięćdziesiąt lat. W 1998 roku Biblioteka została przedstawicielem Polski w International Association of Music Information Centres. Polskie Centrum Informacji Muzycznej zastępuje ją teraz w tej roli, kontynuując wszelkie dotychczasowe formy aktywności Biblioteki ZKP. Dyrektorem Centrum jest dr Mieczysław Kominek, muzykolog i reżyser dźwięku, dziennikarz, krytyk i publicysta.

Polskie Centrum Informacji Muzycznej

  • gromadzi i udostępnia książki, czasopisma oraz inne publikacje o polskiej muzyce współczesnej;
  • posiada największy w Polsce zbiór partytur utworów współczesnych kompozytorów polskich;
  • dysponuje bogatą kolekcją nagrań polskiej muzyki współczesnej, zarówno w postaci płyt opublikowanych przez profesjonalne firmy fonograficzne, jak i nagrań radiowych oraz własnych rejestracji koncertów organizowanych przez Związek Kompozytorów Polskich;
  • ma największą w Polsce komputerową bazę danych o polskich kompozytorach współczesnych i ich utworach, której zasadnicza część jest udostępniona w Internecie. 

Staramy się odpowiadać na każde pytanie i rozwiązywać wszelkie problemy, również te wykraczające poza zasadniczy obszar naszego działania, czyli polską muzykę współczesną. Chcemy też takie pytania prowokować poprzez jak najszersze popularyzowanie muzyki polskiej za pomocą nowoczesnych technologii.

Portal Polmic.pl jest pierwszym i jak dotąd jedynym w sieci serwisem internetowym, poświęconym polskiej muzyce poważnej, przede wszystkim XX–XXI wieku. Nadrzędnym jego celem jest informowanie o bieżącej aktywności środowiska muzycznego w Polsce oraz polskich muzyków za granicą, a także dostarczanie aktualnych, kompleksowych wiadomości o polskich artystach, instytucjach muzycznych i publikacjach o muzyce. Służy temu zarówno sam portal internetowy, jak i dołączona do niego osobna aplikacja bazy danych o utworach i kompozytorach oraz Newsletter, rozsyłany do zarejestrowanych użytkowników serwisu.

POBIERZ: logotyp POLMIC