Polmic - FB

Artykuły

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za rok 2018 rozstrzygnięty!

FeichtDnia 20 lutego 2019 roku w Warszawie zebrało się Jury Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta w składzie: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN (przewodniczący), dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC, prof. dr hab. Zbigniew Skowron, prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, dr hab. Agnieszka Leszczyńska i dr Beata Bolesławska-Lewandowska.

Jury konkursu jednogłośnie postanowiło przyznać Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta ex aequo następującym autorom:

1) Wojciechowi Karasińskiemu (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) za pracę pt. Poglądy estetyczno-artystyczne Beli Bartóka.

2) Michałowi Klubińskiemu (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego) za książkę pt. Bohdan Wodiczko. Dyrygent wobec nowoczesnej kultury muzycznej, Kraków 2017.

Jednocześnie Jury Konkursu postanowiło przyznać wyróżnienie panu Kwen-Yin Li za pracę pt. Polonez po Chopinie. Utwory fortepianowe kompozytorów polskich z lat 1850–1918.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!