Polmic - FB

Artykuły

Wrocław | Sonaty na skrzypce i fortepian

NFM2 marca 2019 roku w Narodowym Forum Muzyki o godz. 17.00 zabrzmią sonaty na skrzypce i fortepian w wykonaniu wspaniałego duetu: skrzypka Mieczysława Szlezera i pianistki Danuty Mroczek-Szlezer.

Koncert poświęcony jest jubileuszowi 30-lecia działalności Towarzystwa im. Ferenca Liszta (TiFL), które zostało założone 2 marca 1989 r. w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu przez trzydziestoosobowe grono muzyków i melomanów z kilku miast. Wśród społecznie działających stowarzyszeń muzycznych TiFL może się poszczycić unikalnym w skali międzynarodowej poziomem i zakresem działalności. Podczas 1320 dotychczas zrealizowanych koncertów w 86 salach, w 28 miastach w kraju oraz w Budapeszcie, Gödöllö, Györ, Moskwie i Petersburgu wystąpiło około 700 wykonawców z 33 krajów (niektórzy wielokrotnie); w tym 398 pianistów, 47 solistów grających na innych instrumentach, 19 kameralistów, 6 dyrygentów, 6 aktorów, 3 orkiestry symfoniczne oraz Chór Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. TiFL zainicjowało i zrealizowało we Wrocławiu: 8 konkursów pianistycznych (w tym 4 międzynarodowe z udziałem 135 uczestników z 28 krajów). Siedzibą TiFL jest Wrocław – miasto, w którym Liszt w 1843 r. aż 15 razy koncertował i po raz pierwszy w życiu dyrygował spektaklem operowym.

Podczas koncertu muzycy zaprezentują Sonatę e-moll KV 304 Mozarta, IX Sonatę skrzypcową A-dur op. 47 „Kreutzerowską” Beethovena oraz Sonatę a-moll op. 13 Paderewskiego.

Więcej – na stronie http://www.nfm.wroclaw.pl/component/nfmcalendar/event/7127