Polmic - FB

Artykuły

Warszawa | Koncert w 195. rocznicę urodzin Bedřicha Smetany

POSI2 marca 2019 roku o godz. 19.00 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbędzie się koncert orkiestry Sinfonia Iuventus z okazji 195. rocznicy urodzin Bedřicha Smetany. Patronat honorowy nad koncertem objęła Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie.

Bedřich Smetana to kompozytor młodszy o pięć lat od Stanisława Moniuszki – mimo znaczących różnic w biografiach można znaleźć sporo analogii w twórczych postawach obu kompozytorów. Smetana uchodzi bowiem za ojca nurtu narodowego w muzyce czeskiej, przez co rozumiał powiązanie jej z dziedzictwem rodzimego folkloru oraz opiewanie czeskiej historii i piękna ojczyzny. Program koncertu przypomni jego najwspanialsze dokonania – operę komiczną Sprzedana narzeczona (reprezentowaną tu przez pełną energii i kontrastów, radosną, roztańczoną uwerturę), której znaczenie dla Czechów porównać można z tym, jakie dla nas ma na przykład Straszny dwór. Z kolei Má Vlast (Moja ojczyzna) to cykl sześciu niezależnych poematów symfonicznych sugestywnie przywołujących obrazy dawnych legend i miejsca ważne dla czeskiej historii.

Drogą wytyczoną przez Smetanę kroczył dalej Antonín Dvořák, kompozytor późnoromantyczny, ceniony zwłaszcza jako twórca symfonii. Ósma z 1889 r. to dzieło przepełnione radością i optymizmem, pełne nawiązań do muzyki narodowej, choć pozbawione pozamuzycznego programu. Koncert poprowadzi Piotr Sułkowski, dyrektor naczelny i artystyczny Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie, który jest członkiem Rady Artystycznej Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.

Patronat medialny nad koncertami Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Więcej – na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/