Polmic - FB


our projects

20 lat Wydawnictwa Płytowego POLMIC!

POLMICZ dumą przypominamy, że 20 lat temu, na przełomie roku 1999 i 2000, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC (wówczas jeszcze pod swoją dawną nazwą Biblioteka-Fonoteka Związku Kompozytorów Polskich) wydało po raz pierwszy „Kronikę Dźwiękową Warszawskiej Jesieni” na płytach kompaktowych.

Warto wspomnieć, że w roku 1999 „Kronika Dźwiękowa” nie była przedsięwzięciem nowym. Jej idea zrodziła się już u zarania Festiwalu i w latach 1956–1989 realizowana była we współpracy z Polskimi Nagraniami w postaci corocznych wydań kompletów wolnoobrotowych, długogrających płyt gramofonowych. Od 1989 roku „Kronika”, niezależnie od nośnika, wydawana jest samodzielnie przez Związek Kompozytorów Polskich, a dokładniej przez Bibliotekę-Fonotekę (obecnie POLMIC), zawsze jako wydawnictwo całkowicie niekomercyjne, nieprzeznaczone do sprzedaży.

Od samego początku „Kronika Dźwiękowa Warszawskiej Jesieni” była pomyślana jako przedsięwzięcie przede wszystkim promocyjne, popularyzujące muzykę polską w ścisłym znaczeniu tego słowa. Są to bezpłatne publikacje płytowe, rozsyłane na cały świat! Płyty są rozprowadzane jako prezenty dla artystów, instytucji i bibliotek – tak w Polsce, jak i w wielu innych krajach.

„Kronika Dźwiękowa Warszawskiej Jesieni” to główna działalność fonograficzna POLMIC, ale nie jedyna, w dorobku mamy już blisko 200 płyt CD, a wśród nich:

  • „Polska Kolekcja Warszawskiej Jesieni 1956–2005” – jubileuszowy komplet dziesięciu płyt CD, wzbogacony obszerną książeczką poświęconą historii Festiwalu i prezentacjom muzyki polskich kompozytorów na „Warszawskiej Jesieni”;
  • Polish 20th and 21st Century Music – From Romanticism to New Avant-garde – płyta-wizytówka nowej muzyki polskiej wydana specjalnie na wystawę organizowaną w ramach targów MIDEM;
  • płyty monograficzne w ramach serii „Muzyka Polska Dzisiaj – Portrety Współczesnych Kompozytorów Polskich”. Są to autorskie (przygotowywane wspólnie z kompozytorami i często wskazanymi przez nich muzykologami i teoretykami – autorami esejów), monograficzne płyty twórców należących do różnych generacji, którzy nie posiadali jeszcze własnej płyty;
  • komplet 7 CD z rejestracją koncertów „Festiwalu Siedmiu Nurtów”, który Związek Kompozytorów Polskich zorganizował w roku 2016 na swoje 70-lecie (ukaże się niebawem).

Ideą nadrzędną wydawnictwa jest promocja współczesnej muzyki polskiej – przede wszystkim za granicą. Dlatego też książeczki i okładki wszystkich płyt zawierają opisy w języku polskim i angielskim. W roku 2007 powstał dwujęzyczny katalog Kronika Dźwiękowa Warszawskiej Jesieni 1956-2006 / Sound Chronicle of the Warsaw Autumn 1956–2006, obejmujący wszystkie wydania od początku historii „Kroniki”; angielskojęzyczny katalog Music of the Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music on promotional CDs released by the Polish Music Information Centre (1999–2006) , oraz obszerny aneks będący de facto katalogiem w książce Siódma dekada, Związek Kompozytorów Polskich 2006–2015. Edycje nowsze opisane są na stronie www.polmic.pl w zakładce „Wydawnictwa POLMIC”.

W 2019 roku do popularyzacji polskiej muzyki współczesnej dołącza się nowe wydawnictwo płytowe ANAKLASIS powstałe pod auspicjami PWM. Gratulujemy Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu kolejnego interesującego projektu!

Warsaw | Presentation of the new CD with Roman Palester's music

Palester

Polish Composers' Union cordially invites you to a promotional meeting of the new CD with music by Roman Palester, which will take place on Friday, 20 September 2019 at 4 p.m. in the building of the PWM Edition in Warsaw (8 Fredry St., first floor).

The new CD released by the Fifth Essence Foundation in cooperation with the Polish Composers' Union includes works by Roman Palester – Requiem, Metamorphosis and Viola Concerto. Recordings from the archives of the Polish Composers' Union were made during the International Festival of Contemporary Music "Warsaw Autumn" and the International Festival of Krakow Composers. The promotional meeting of the new record will be hosted by Dr Beata Bolesławska-Lewandowska and Lech Dzierżanowski.

The meeting is an accompanying event of the "Warsaw Autumn" Festival (20-28 September 2019). Admission free!

Website dedicated to Roman Palester: http://www.palester.polmic.pl/index.php/pl/

SEE: Facebook Event

Polish Musicological Yearbook

Polski Rocznik Muzykologiczny

The "Polish Musicological Yearbook" publishes articles and communications from all subdisciplines of musicology, including selected proceedings from the National Musicological Conferences of the Polish Composers' Union. The journal is bilingual, with papers published in Polish and English.

The "Polish Musicological Yearbook" ("Polski Rocznik Muzykologiczny") was founded by Adolf Chybiński in 1935. In the inter‑war period only two volumes of the journal were published (the second one in 1936). To continue its tradition, in 2004 it was revived under the auspices of the Musicologists' Section of the Polish Composers’ Union. The third volume was dedicated to the memory of the founders of Polish musicology, Professors Zdzisław Jachimecki and Adolf Chybiński.

A new chapter in the history of the journal began in 2016, when it started cooperation with the PWM Edition – a prestigious publishing house specializing in the publication of sheet music and books on music.

The "Polish Musicological Yearbook" is financed from the funds of the Ministry of Science and Higher Education allocated for the promotion and dissemination of science.

Official Website: http://www.polskirocznikmuzykologiczny.pl/index.php 

Łagów Lubuski | 48th Polish Composers' Union Musicological Conference "Borders of Freedom"

ZKP

The 48th Musicological Conference of the Polish Composers' Union "Borders of Freedom" will take place on 5-7 September 2019 in Łagów Lubuski ("Leśnik" Recreation Centre, 10 Bolesława Chrobrego St.).

The infamous congress of composers and music critics in Łagów Lubuski, during which representatives of the power apparatus imposed the socialist realism doctrine on Polish artists, took place in 1949. It was not the first meeting of the communist authorities with the artists' circles: earlier there were conventions of writers (in Szczecin), artists (in Nieborów), theater people (in Obory) and architects (in Warsaw). The Łagów events received wide coverage among Polish composers and musicologists. The reactions varied, ranging from moral dilemmas related to attempts to adapt to the new situation to dramatic decisions about emigration.

After 70 years, it is worth returning to Łagów – the place where you can still hear the faint echoes of the events of 1949, to think about matters related to the relationship between music and power, music and freedom, abstract form and mimetic content of the art of sounds. In this historic place, scholars will discuss problems regarding the borders of freedom in music. The presentations will concern both detailed issues related to the consequences of socialist realist pressure or the Cold War division of Europe, as well as much wider dimensions of the relationship between artistic freedom and its conditions in the context of the entire history of music.

The organizers of the event are: Musicologists' Section of the Polish Composers' Union; Branch Office of Historical Research, Institute of National Remembrance in Poznań; Institute of Music of the University of Zielona Góra. The conferene's partner is ZAiKS Association of Authors.

DOWNLOAD: Conference Programme

SEE: Facebook Event

Mapa Polskich Kompozytorów – projekt multimedialny Instytutu Adama Mickiewicza

Map_of_polish_composersMapa Polskich Kompozytorów – interaktywne narzędzie dostępne pod adresem http://mapofcomposers.pl/ – została stworzona przez Instytut Adama Mickiewicza w ramach programu POLSKA MUSIC. Projekt powstał we współpracy z szeregiem indywidualnych i instytucjonalnych licencjodawców oraz Polskim Radiem, ZAIKS-em, PWM, POLMIC, IMIT a także NMC Records.

Celem projektu jest prezentacja pełnego obrazu polskiej muzyki współczesnej. Strona http://mapofcomposers.pl/ – dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej – prezentuje sylwetki uznanych rodzimych twórców muzyki XX i XXI wieku. Mapa sytuując kompozytorów w kontekście czytelnie zdefiniowanych nurtów kultury ukazuje wzajemne wpływy, inspiracje i zależności zachodzące pomiędzy nimi.

Poza krótkimi notkami biograficznymi, w profilach polskich twórców można znaleźć specjalnie wybrane ciekawostki, wysłuchać starannie wyselekcjonowanych fragmentów reprezentatywnych dla nich utworów oraz zapoznać się z analizą twórczości artystów, uwzględniającą techniki kompozytorskie, orientacje estetyczne oraz szkoły i ośrodki, z którymi dany kompozytor był związany. Jedną z największych zalet projektu jest sposób prezentacji tych informacji - graficzny aspekt serwisu, jak również jego interaktywność, zachęcają do eksplorowania mapy kompozytorów. Mapa Polskich Kompozytorów stanowi doskonałą bazę wiedzy na temat polskiej muzyki współczesnej, szczególnie dla polskich i zagranicznych artystów, krytyków, dyrektorów artystycznych instytucji kultury, organizatorów wydarzeń muzycznych czy naukowców.

Projekt jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022. Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA.

Magdalena Mich

Więcej informacji o polskiej kulturze na świecie oraz biogramy twórców są dostępne portalu https://culture.pl/pl