Polmic - FB

Articles

Archiwum Henryka Mikołaja Góreckiego przekazane Bibliotece Narodowej

g1 lutego 2018 roku o godz. 13.00 w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie (pl. Krasińskich 3/5) odbędzie się uroczyste przekazanie archiwum Henryka Mikołaja Góreckiego i konferencja prasowa z udziałem prof. Piotra Glińskiego, wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najcenniejsze obiekty z przekazanego archiwum.

Dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa kupiła do swoich zbiorów rękopisy Henryka Mikołaja Góreckiego, jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów ostatniego stulecia. Spadkobiercy kompozytora, wdowa, córka i syn, przekazali niemal komplet jego opusowanych utworów muzycznych (op. 1–85, bez 78 i 80).

Poszczególne rękopisy nutowe zostały starannie uporządkowane już przez samego kompozytora. W oddzielnie opisanych teczkach znalazły się zarówno czystopiśmienne autografy, jak i wersje robocze, egzemplarze z poprawkami, szkice czy nawet – jak w wypadku Kwartetów – notatki i zapiski dokumentujące proces twórczy. Warto odnotować, że jedna z kompozycji, zatytułowana Susan (napisana na chór mieszany a cappella), to utwór dotychczas nieznany i niepublikowany, a oznaczony przez Góreckiego jako op. 84. Obok twórczości opusowanej w spuściźnie kompozytora zachowały się także rękopisy dzieł nienumerowanych, z Trzema utworami w dawnym stylu (1963) na czele.

Szczególnie cennym materiałem, poszerzającym wiedzę o niektórych utworach, jest pięć zeszytów, zawierających fragmenty nutowe, diagramy i opisy. Górecki objaśnia w nich idee muzyczne wybranych dzieł, skomponowanych pod koniec lat 50. i w latach 60.

Zbiór rękopisów muzycznych został uzupełniony przez obszerny fragment korespondencji Góreckiego, zawierający ponad 100 listów od różnych nadawców, głównie kompozytorów, muzyków i dyrygentów. Wymienić tu należy nazwiska takich osób, jak Witold Lutosławski, Michał Spisak, Tadeusz Baird, Włodzimierz Kotoński, Luigi Nono czy Yehudi Menuhin. Wśród listów jest także ten, zgoła najważniejszy dla kompozytora, napisany w roku 1977 przez kardynała Karola Wojtyłę, który zapoczątkował powstanie dzieła Beatus vir op. 38. Jest to jedna z najcenniejszych spuścizn muzycznych w Polsce.

W Bibliotece Narodowej znajduje się największy na świecie zbiór rękopisów Fryderyka Chopina, przechowywane są tu także rękopisy muzyczne Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz i wielu innych. Zbiory muzyczne BN –rękopiśmienne i drukowane – liczą prawie 150 tysięcy jednostek.

Muzyczne wizytówki - Muzyka polska dzisiaj - Portrety współczesnych kompozytorów polskich- SERIA II - polmic 156-159

Płyty wydane przez Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC w roku 2019 dzięki wsparciu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Partnerzy projektu: Polskie Radio S. A. oraz Repliq Media Sp. z o.o.

polmic156-159

 

polmic 159
JERZY KORNOWICZ

1. Ekstrema (2016) 16:31
na zespół kameralny
Neo Temporis Group, dyr. Łukasz Wódecki

Nagranie studyjne dokonane przez Filharmonię Lwowską we współpracy ze Studiem EESEM 26 kwietnia 2016 w Sali Koncertowej im. Stanisława Ludkiewicza;
reż. nagrania: Bohdan Kokotajło i Ostap Manuljak.

Nagranie opublikowane na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Requiem Records – za jego udostępnienie wydawca składa serdeczne podziękowania.

Fragment 3 min.:

Play


2. Figury w oplocie (1998–1999) 15:18
na orkiestrę kameralną
Orkiestra Muzyki Nowej, dyr. Aleksander Lasoń

Nagranie studyjne: Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, 8/9 maja 2000;
reż. nagrania: Andrzej Solczak, Polskie Radio.

Nagranie opublikowane na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Polskiego Radia – za jego udostępnienie wydawca składa serdeczne podziękowania.

Fragment 3 min.:

Play


3. Nieustanne rzeczy wirowanie (1996) 12:34
na skrzypce solo
Krzysztof Bąkowski – skrzypce

Nagranie live: 40. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Akademia Muzyczna w Warszawie, 22 września 1997.

Fragment 3 min.:

Play


4. Epigramy (2017) 25:02
na dwa flety i orkiestrę kameralną
Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz – flety, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, dyr. Anna Duczmal-Mróz

Nagranie live: 48. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”, Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 31 marca 2019;
reż. nagrania: Zbigniew Kusiak, Polskie Radio.

Nagranie opublikowane na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus jako producenta fonogramu – za jego udostępnienie wydawca składa serdeczne podziękowania.

Fragment 3 min.:

Play


5 Spiętrzenia (2007) 08:36
na orkiestrę
Orkiestra Sinfonia Varsovia, dyr. Christopher Lyndon-Gee

Nagranie live: 50. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, 25 września 2007;
reż. nagrania: Lech Dudzik i Gabriela Blicharz, Polskie Radio.

Nagranie opublikowane na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Orkiestry Sinfonia Varsovia, Fundacji Sinfonia Varsovia oraz Stołecznej Estrady, którym to instytucjom wydawca składa serdeczne podziękowania.

Fragment 3 min.:

Play

 

polmic 158
GRAŻYNA PSTROKOŃSKA-NAWRATIL


1. Muzyka lidyjska (2003) 13:34
na orkiestrę smyczkową z cyklu Ekomuzyka
Orkiestra Kameralna Wratislavia, dyr. Jan Stanienda

Nagranie live: XX Warszawskie Spotkania Muzyczne „muzyka dawna – muzyka nowa”, Zamek Królewski w Warszawie, 6 maja 2006;
reż. nagrania: Zbigniew Kusiak i Ewa Guziołek-Tubelewicz, Polskie Radio.

Play


2. ICE–LAND ...tęczowe mosty nad Dettifoss… (2011) 19:37
na orkiestrę kameralną z harfą amplifikowaną
z cyklu Reportaże
Barbara Witkowska – harfa, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, dyr. Krzysztof Słowiński

Nagranie live: XXVI Warszawskie Spotkania Muzyczne „muzyka dawna – muzyka nowa”, Zamek Królewski w Warszawie, 17 maja 2012;
reż. nagrania: Marcin Domżał, DUX Recording Producers.

Play


3. Niedziela palmowa w Nazareth (2009) 19:42
na saksofon, perkusję i organy
z cyklu Reportaże
(szofar – dudy – kołatki – palmy)
Alina Mleczko – saksofon, Jacek Wota – perkusja, Piotr Rojek – organy

Nagranie live: 28. Festiwal „Musica Polonica Nova” – koncert Oddziału Wrocławskiego ZKP, Kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja we Wrocławiu, 24 kwietnia 2012;
producent nagrania: Studio Technik Multimedialnych Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Nagranie opublikowano na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Akademii Muzycznej we Wrocławiu – za jego udostępnienie wydawca składa serdeczne podziękowania.

Play


4. Bis*Joke (1985) 06:47
na perkusję i fortepian
Stanisław Skoczyński – perkusja, Szabolcs Esztényi – fortepian

Nagranie studyjne: Studio S-1 (obecnie Studio Koncertowe im. Witolda Lutosławskiego) Polskiego Radia w Warszawie, 5 listopada 1991;
reż. nagrania: Lech Dudzik, Polskie Radio.

Nagranie opublikowano na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Polskiego Radia – za jego udostępnienie wydawca składa serdeczne podziękowania.

Play


5. Ikar (1979) 10:52
na orkiestrę symfoniczną
z cyklu Freski
Orkiestra Filharmonii Narodowej, dyr. Tadeusz Strugała

Nagranie live: 24. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, sala koncertowa Filharmonii Narodowej, 19 września 1980;
reż. nagrania: Polskie Nagrania.

Wydawcą nut utworu jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Playpolmic 157
JERZY MAKSYMIUK


1. Wariacje Aleksandryjskie (2007) 07:22
na klarnet solo
Artur Pachlewski – klarnet

Nagranie live: koncert ZKP z cyklu „Portrety Kompozytorów” – „Jerzy Maksymiuk”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (obecnie Mazowiecki Instytut Kultury), 6 grudnia 2012;
reż. nagrania: Lech Tołwiński, DUX Recording Producers. 
Wydawca niniejszej płyty serdecznie przeprasza za niedoskonałą jakość techniczną nagrania.

Fragment 3 min.:

Play


2. Liście gdzieniegdzie spadające (2010) 11:52 
na fortepian i smyczki 
Warszawscy Soliści „Concerto Avenna”, fortepian i dyr. Jerzy Maksymiuk

Nagranie live: koncert ZKP z cyklu „Portrety Kompozytorów” – „Jerzy Maksymiuk”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (obecnie Mazowiecki Instytut Kultury), 6 grudnia 2012;
reż. nagrania: Lech Tołwiński, DUX Recording Producers.

Fragment 3 min.:

Play


3. Adagio (2012) 09:30
na smyczki z fortepianem ad libitum
Warszawscy Soliści „Concerto Avenna”, dyr. Jerzy Maksymiuk

Nagranie live: koncert ZKP z cyklu „Portrety Kompozytorów” – „Jerzy Maksymiuk”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (obecnie Mazowiecki Instytut Kultury), 6 grudnia 2012;
reż. nagrania: Lech Tołwiński, DUX Recording Producers.

Fragment 3 min.:

Play


4.-10. Lament serca. Kielcom in memoriam (2012) na dwa klarnety, kotły, fortepian, głos kobiecy i smyczki 
Passacaglia 5:00

Fragment 3 min.:

Play


5. Ewokacja 4:03
6. Funeral March 2:39
7. Tren 2:32
8. Muzyka wyciszenia 4:45
9. Modlitwa 4:43
10. Finał 4:23
Kamilla Adamska i Artur Pachlewski – klarnety, Leszek Lorent – perkusja, Grzegorz Gorczyca – fortepian, Anna Karasińska – głos, Warszawscy Soliści „Concerto Avenna”, dyr. Stanisław Winiarczyk

Nagranie live: koncert ZKP z cyklu „Portrety Kompozytorów” – „Jerzy Maksymiuk”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (obecnie Mazowiecki Instytut Kultury), 6 grudnia 2012;
reż. nagrania: Lech Tołwiński, DUX Recording Producers.

11. W zamyśleniu – Adagio per archi e pianoforte (2012–2013) 15:16 
na fortepian i orkiestrę 
Krzysztof Stanienda – forNagranie live: XXVII Warszawskie Spotkania Muzyczne „muzyka dawna – muzyka nowa”, Zamek Królewski w Warszawie, 18 maja 2013; 
reż. nagrania: Marcin Wolniewicz, DUX Recording Producers.

Fragment 3 min.:

 


polmic 156
JAN KRENZ


1.-4. Musica da camera per quartetto d’archi (Quartetto no. 3) (1982–1983)
1. I. Incompiuto 02:15

Fragment 3 min.:

Play

2. II. Indipendente 07:11
3. III. Interrotto 04:39
4. IV. Impetuoso 04:26
Kwartet Śląski: Marek Moś – skrzypce I, Arkadiusz Kubica – skrzypce II, Łukasz Syrnicki – altówka, Piotr Janosik – wiolonczela

Nagranie live: 30. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, sala koncertowa Akademii Muzycznej (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), 23 września 1987.


5. II Symfonia (quasi una fantasia) (1989–1992) 31:57
Sinfonia Varsovia, Jan Krenz – dyrygent

Nagranie live: 36. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Studio S-1 Polskiego Radia w Warszawie (obecnie Studio Koncertowe im. Witolda Lutosławskiego), 19 września 1993.

Fragment 3 min.:

Play


6.-9.III Symfonia (1999-2002)
na róg solo, orkiestrę smyczkową, dwie harfy, fortepian i perkusję
6 I. Preludio – Elegia – Postludio 04:44
7 II. Dies irae 04:56
8 III. Canzona – Quasi cadenza 06:23
9 IV. Finale – Pugatorio 06:22
Tomasz Bińkowski – waltornia, Sinfonia Varsovia, Jerzy Maksymiuk – dyrygent

Nagranie live: Festiwal Witolda Lutosławskiego „Łańcuch XIII”, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, 13 lutego 2016;
reż. nagrania: Lech Dudzik i Gabriela Blicharz, Polskie Radio.
Nagranie opublikowano na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego oraz Polskiego Radia – za jego udostępnienie wydawca składa serdeczne podziękowania.

Fragment 3 min.:

Play


Wydawcą nut utworów Jana Krenza obecnych na płycie jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Siedem odsłon nowej muzyki polskiej - FESTIWAL SIEDMIU NURTÓW - polmic 149-155

FESTIWAL SIEDMIU NURTÓW na płytach CD

INTUICJA
polmic 149 - kurator nurtu: Rafał Augustyn

1. Agata Zubel (ur. 1978) Recital for 4 (2016) 35:47
Wojciech Błażejczyk – gitara elektryczna, elektronika Adam Pierończyk – saksofon Agata Zubel – głos Cezary Duchnowski – fortepian, komputer

Fragment 3 min.:

Play

2. Szabolcs Esztényi (ur. 1939) Muzyka kreowana 2016 14:27
Szabolcs Esztényi – fortepian

Play

3. Anna Zaradny (ur. 1977) Octopus (2011) 10:32
muzyka elektroniczna

Play

4. Cezary Duchnowski (ur. 1971) & Paweł Romańczuk (ur. 1975) HybryDuo 14:08
Cezary Duchnowski – komputer, hybryda Paweł Romańczuk – hybryda, małe instrumenty

Fragment 3 min.:

Play

Nagranie na żywo 19 czerwca 2016 w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie, podczas koncertu INTUICJA:
Piotr Wieczorek & Antonina Wyszyńska, Wytwórnia Filmowa „Grochowska 83”

KONSTRUKCJA
polmic 150 - kurator nurtu: Beata Bolesławska

1. Zbigniew Bargielski (ur. 1937) Kwartet smyczkowy z klarnetem „Po drugiej stronie lustra” (1985) 13:02
Roman Widaszek – klarnet
KWARTET ŚLĄSKI:
Szymon Krzeszowiec – skrzypce I, Arkadiusz Kubica – skrzypce II, Łukasz Syrnicki – altówka, Piotr Janosik – wiolonczela

Fragment 3 min.:

Play

2. Krzysztof Meyer (ur. 1943) Kwartet fortepianowy (2009) 24:15
Piotr Sałajczyk – fortepian, Szymon Krzeszowiec – skrzypce, Łukasz Syrnicki – altówka, Piotr Janosik – wiolonczela

Fragment 3 min.:

Play

3.-4. Aleksander Lasoń (ur. 1951) Kwartet smyczkowy nr 4 „Tarnogórski” (2000)
(3 I. misterioso 07:44 - 4 II. deciso e energico) 08:10
KWARTET ŚLĄSKI

Fragment 3 min.:

Play

5. PRASQUAL (ur. 1981) PERNYAI 09:34
na klarnet, fortepian i kwartet smyczkowy (2010/2016)
Roman Widaszek – klarnet, Piotr Sałajczyk – fortepian, KWARTET ŚLĄSKI 

Fragment 3 min.:

Play

Nagranie na żywo 20 czerwca 2016 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, podczas koncertu KONSTRUKCJA: Ewa Guziołek-Tubelewicz & Julita Emanuiłow, Polskie Radio
Wydawcą nut utworu Aleksandra Lasonia Kwartet smyczkowy nr 4 „Tarnogórski” jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne

LIRYKA 
polmic 150 - kurator nurtu: Marcin Trzęsiok

1. Aleksander Nowak (ur. 1979) Naninana 11:46 na amplifikowany instrument klawiszowy i orkiestrę smyczkową w dwóch grupach (2015)
Piotr Orzechowski – Fender Rhodes Stage Piano, AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, Marek Moś – dyrygent, Wojciech Błażejczyk – projekcja dźwięku

Fragment 3 min.:

Play

2.-4. Grażyna Pstrokońska-Nawratil (ur. 1947) …como el sol e la mar... (…jak słońce i morze…) na flet i orkiestrę kameralną (2008)
z cyklu „...myśląc o Vivaldim” (Lato)
(2. I. la playa 03:30 3. II. la hondura 06:03 4. III. el viento dorado 04:58)
Łukasz Długosz – flet, AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, Marek Moś – dyrygent

Fragment 3 min.:

Play

5.-8. Marek Stachowski (1936–2004) Divertimento na kameralną orkiestrę smyczkową (1978)
(5. I. Sinfonia 01:54 6. II. Pezzo giovale 02:58 7. III. Canzonetta notturna 03:01 8. IV. Pezzo finale) 02:25 
AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, Marek Moś – dyrygent

Fragment 3 min.:

Play

9. Eugeniusz Knapik (ur. 1951) Przystępuję do Ciebie 10:43
na głos i orkiestrę smyczkową do słów Edwarda Stachury (2001) 
Urszula Krygier – sopran, AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, Marek Moś – dyrygent

Fragment 3 min.:

Play

10.-12. Andrzej Krzanowski (1951–1990) II Symfonia na 13 instrumentów smyczkowych (1984)
(10. I. Con vigore 03:11 - 11. II. Comodo 04:11 - 12. III. Lento appassionato 10:12)
AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, Marek Moś – dyrygent

Fragment 3 min.:

Play

Nagranie na żywo 21 czerwca 2016 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, podczas koncertu LIRYKA:
Ewa Guziołek-Tubelewicz & Katarzyna Rakowiecka, Polskie Radio. Wydawcą nut utworów: Aleksander Nowak – Naninana, Marek Stachowski – Divertimento, Eugeniusz Knapik – Przystępuję do Ciebie, Andrzej Krzanowski – II Symfonia jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne

METASTYLISTYKA
polmic 152 - kurator nurtu: Katarzyna Naliwajek-Mazurek

1. Paweł Szymański (ur. 1954) Chlorophaenhylohydroxipiperidinofluorobutyrophaenon 21:45
na zespół i inne dźwięki (2002)
ORKIESTRA MUZYKI NOWEJ, Szymon Bywalec – dyrygent, Jarosław Mamczarski – projekcja dźwięku

Fragment 3 min.:

Play

2. Jacek Grudzień (ur. 1961) Ad Naan 06:31
na wiolonczelę i komputerowe przetwarzanie dźwięku (2002)
Andrzej Bauer – wiolonczela, Jarosław Mamczarski – projekcja dźwięku

Fragment 3 min.:

Play

3. Stanisław Krupowicz (ur. 1952) Tempo 72 11:30 
wersja na klawesyn amplifikowany i zespół kameralny (1981/2016)
Aleksandra Rupocińska – klawesyn, ORKIESTRA MUZYKI NOWEJ, Szymon Bywalec – dyrygent, Jarosław Mamczarski – projekcja dźwięku

Fragment 3 min.:

Play

4.-6. Adam Falkiewicz (1980–2007) The Night Home na głos i zespół (2001)
(4. I. I dream that… 03:46 - 5. II. My sight moves… 02:08 - 6. III. Like that I dream… 06:06)
Joanna Freszel – sopran, ORKIESTRA MUZYKI NOWEJ, Szymon Bywalec – dyrygent

Fragment 3 min.:

Play

7. Marcin Bortnowski (ur. 1972) Oczekiwanie 20:54
na wiolonczelę i orkiestrę kameralną (2016)
Andrzej Bauer – wiolonczela, ORKIESTRA MUZYKI NOWEJ, Szymon Bywalec – dyrygent
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. 

Fragment 3 min.:

Play

Nagranie na żywo 22 czerwca 2016 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, podczas koncertu METASTYLISTYKA: Ewa Guziołek-Tubelewicz & Julita Emanuiłow, Polskie Radio

BRZMIENIE 
polmic 153 - kurator nurtu: Iwona Lindstedt

1. Sławomir Wojciechowski (ur. 1971) Blind Spot 13:55
na amplifikowany kwartet smyczkowy (2013)
Członkowie SEPIA ENSEMBLE: Olga Winkowska, Ostap Mańko – skrzypce, Anna Podsiadły – altówka, Anna Szmatoła – wiolonczela

Fragment 3 min.:

Play

2. Krystyna Moszumańska-Nazar (1924–2008) Warianty 13:49
na fortepian i perkusję (1979)
Członkowie SEPIA ENSEMBLE: Tomasz Sośniak – fortepian, Aleksandra Dzwonkowska – perkusja

Fragment 3 min.:

Play

3. Witold Szalonek (1927–2001) Improvisations sonoristiques 09:14
na klarnet, puzon, wiolonczelę i fortepian (1968)
Członkowie SEPIA ENSEMBLE: Szymon Jóźwiak – klarnet Wojciech Jeliński – puzon Anna Szmatoła – wiolonczela Tomasz Sośniak – fortepian

Fragment 3 min.:

Play

4. Marcin Stańczyk (ur. 1977) Attorno 14:52
na flet altowy, wiolonczelę i fortepian (2013)
Członkowie SEPIA ENSEMBLE: Paulina Graś-Łukaszewska – flet altowy Anna Szmatoła – wiolonczela Tomasz Sośniak – fortepian

Fragment 3 min.:

Play

5. Jagoda Szmytka (ur. 1982) per ._o 14:53
dla trzech wykonawców (2007)
Ewa Liebchen – flet Ania Karpowicz – flet Tomasz Sośniak – fortepian

Fragment 3 min.:

Play

6. Dobromiła Jaskot (ur. 1981) Hgrrrsht
na 2 amplifikowane flety i krtanie (2015) Ewa Liebchen – flet Ania Karpowicz – flet

Rafał Zapała – elektronika, opieka artystyczna, projekcja dźwięku 

Fragment 3 min.:

Play

Artur Kroschel – opieka artystyczna

Nagranie na żywo 23 czerwca 2016 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, podczas koncertu BRZMIENIE: Gabriela Blicharz & Julita Emanuiłow, Polskie Radio

Wydawcą nut utworów:
Krystyna Moszumańska-Nazar – Warianty Witold Szalonek – Improvisations sonoristiques
jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne

REDUKCJA
Polmic 154 – kurator nurtu: Krzysztof Szwajgier

1. Tomasz Sikorski (1939–1988) Autograf 05:09
na fortepian (1980)
Martyna Zakrzewska – fortepian

Play

2. Zygmunt Krauze (ur. 1938) Kwartet smyczkowy nr 2 (1970) 16:22
ANTARJA QUARTET: Barbara Mglej – skrzypce I, Elżbieta Mudlaff – skrzypce II, Magdalena Chmielowiec – altówka, Jakub Gajownik – wiolonczela

Fragment 3 min.:

Play

3. Magdalena Długosz (ur. 1954) SaxSpiro 15:58
na saksofony i warstwę elektroakustyczną (2011)
Krzysztof Guńka – saksofony, Magdalena Długosz – projekcja dźwięku

Fragment 3 min.:

Play

4. Zygmunt Konieczny (ur. 1937) Wiersz 06:03
na kwartet smyczkowy (2016)
ANTARJA QUARTET

Fragment 3 min.:

Play

5. Zbigniew Rudziński (ur. 1935) Studium na C 06:15
na zespół o dowolnym składzie instrumentów (1964)
Członkowie kwartetu smyczkowego ANTARJA QUARTET i zespołu SPÓŁDZIELNIA MUZYCZNA CONTEMPORARY ENSEMBLE, Maciej Koczur – dyrygent

Fragment 3 min.:

Play

6. Weronika Ratusińska (ur. 1977) Amarcord 09:09
na skrzypce i fortepian (2000)
Członkowie kwartetu smyczkowego ANTARJA QUARTET i zespołu SPÓŁDZIELNIA MUZYCZNA CONTEMPORARY ENSEMBLE: Barbara Mglej – skrzypce Martyna Zakrzewska – fortepian

Fragment 3 min.:

Play

7.-8. Tadeusz Wielecki (ur. 1954) Łagodne kołysanie 
forma dramatyzowana na dęty instrument basowy, altówkę, dwie małe grupy chóralne i recytatora (2016) – fragmenty:
7. Szeptem 01:57
8. Złotousty złoczyńca 04:29
Członkowie kwartetu smyczkowego ANTARJA QUARTET i zespołu SPÓŁDZIELNIA MUZYCZNA CONTEMPORARY ENSEMBLE: Krzysztof Guńka – saksofon Magdalena Chmielowiec – altówka Tadeusz Wielecki – recytacja GRUPA WESPÓŁ Maciej Koczur – dyrygent

Fragment 3 min.:

Play

Nagranie na żywo 24 czerwca 2016 w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie, podczas koncertu REDUKCJA: Jacek Guzowski & Krzysztof Kuraszkiewicz, Musicon

Wydawcą nut utworu Zygmunta Krauzego Kwartet smyczkowy nr 2 jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne

ENERGIA
polmic 155 – kurator nurtu: Małgorzata Gąsiorowska

1. Hanna Kulenty (ur. 1961) Preludium, Postludium i Psalm 12:45
na wiolonczelę i akordeon (2007)
TWOgether Duo: Magdalena Bojanowicz – wiolonczela, Maciej Frąckiewicz – akordeon

Fragment 3 min.:

Play

2. Jarosław Siwiński (ur. 1964) Sestetto 15:11
na kwartet smyczkowy, kontrabas i fortepian (2013) Kwartet Polonika (dawniej Opium String Quartet): Agnieszka Marucha – skrzypce I, Anna Szalińska – skrzypce II, Magdalena Małecka-Wippich – altówka, Olga Łosakiewicz-Marcyniak – wiolonczela
Małgorzata Kołcz – kontrabas Julia Samojło – fortepian

Fragment 3 min.:

Play

3. Jerzy Kornowicz (ur. 1959) Dzwony od Nielisza (z cyklu Czas się żarzy) na dwa fortepiany (2011) 16:32
DUO APPASIONATO: Dominika Grzybacz – fortepian, Klara Kraj – fortepian

Fragment 3 min.:

Play

4. Marcin Błażewicz (ur. 1953) Kwintet fortepianowy „...duch łąk, duch pól...” (2004) 11:33
Julia Samojło – fortepian, Kwartet Polonika

Fragment 3 min.:

Play

5. Tomasz Jakub Opałka (ur. 1983) Loca deserta 09:33
na gitarę klasyczną i kwartet smyczkowy (2012)
Aleksander Wilgos – gitara, Kwartet Polonika

Fragment 3 min.:

Play

6. Bartosz Kowalski (ur. 1977) Circles on the Water 07:08
na harfę, wibrafon, fortepian i kwartet smyczkowy (2011)
Ilina Sawicka – harfa, Krzysztof Niezgoda – wibrafon, Bartosz Kowalski – fortepian, Katarzyna Denkiewicz – skrzypce I, Iga Wasilewska – skrzypce II, Jerzy Sawicki – altówka, Karolina Pływaczewska – wiolonczela

Fragment 3 min.:

Play

Nagranie na żywo 25 czerwca 2016 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, podczas koncertu ENERGIA: Jarosław Regulski & Zbigniew Kusiak, Polskie Radio

Wydawcą nut utworu Hanny Kulenty Preludium, Postludium i Psalm jest Donemus Publishing B.V.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
w ramach programu „Muzyczny ślad”,
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Wydawca / Publisher: ℗ & © 2019
Związek Kompozytorów Polskich 
Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC

Partner: Repliq Media Sp. z o.o.