Polmic - FB

Articles

Electroacoustic Music Competition "Etude for one bell stroke"

PSEMEThe Polish Society for Electroacoustic Music (PSeME) announces the international electroacoustic music competition "Etude for one bell stroke" as part of the celebration of the 500th anniversary of the Sigismund Bell in Krakow. The deadline for submitting applications is 15 June 2021.

The competition is dedicated to Włodzimierz Kotoński, the author of the first Polish electroacoustic composition Etude for one cymbal stroke, realised in the Polish Radio Experimental Studio in Warsaw in 1959.

The competition is open to everyone, regardless of age, gender and nationality.

The leading theme of the competition is the sound of the Sigismund Bell, ordered and funded by King Sigismund the Old at the beginning of the 16th century. The material of the competition composition is limited to the sound of the bell in its historical and spectral dimension (the preferred sound of the Sigismund Bell is available on the Internet) with any transformations, references and multi-channel spatial sound projection.

From among the 10 final works, 3 main prizes and 3 honourable mentions will be awarded. The results of the competition will be announced during the celebration of the 500th anniversary of the Sigismund Bell in July 2021. The awarded compositions will be performed on 13 July 2021 in the open space around the Wawel Royal Castle, as well as during the concert in Nuremberg on 17 July 2021. The works will be also released on an album by the Audiomat label.

Rules and regulations are available at: www.pseme.com 

Archiwum Henryka Mikołaja Góreckiego przekazane Bibliotece Narodowej

g1 lutego 2018 roku o godz. 13.00 w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie (pl. Krasińskich 3/5) odbędzie się uroczyste przekazanie archiwum Henryka Mikołaja Góreckiego i konferencja prasowa z udziałem prof. Piotra Glińskiego, wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najcenniejsze obiekty z przekazanego archiwum.

Dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa kupiła do swoich zbiorów rękopisy Henryka Mikołaja Góreckiego, jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów ostatniego stulecia. Spadkobiercy kompozytora, wdowa, córka i syn, przekazali niemal komplet jego opusowanych utworów muzycznych (op. 1–85, bez 78 i 80).

Poszczególne rękopisy nutowe zostały starannie uporządkowane już przez samego kompozytora. W oddzielnie opisanych teczkach znalazły się zarówno czystopiśmienne autografy, jak i wersje robocze, egzemplarze z poprawkami, szkice czy nawet – jak w wypadku Kwartetów – notatki i zapiski dokumentujące proces twórczy. Warto odnotować, że jedna z kompozycji, zatytułowana Susan (napisana na chór mieszany a cappella), to utwór dotychczas nieznany i niepublikowany, a oznaczony przez Góreckiego jako op. 84. Obok twórczości opusowanej w spuściźnie kompozytora zachowały się także rękopisy dzieł nienumerowanych, z Trzema utworami w dawnym stylu (1963) na czele.

Szczególnie cennym materiałem, poszerzającym wiedzę o niektórych utworach, jest pięć zeszytów, zawierających fragmenty nutowe, diagramy i opisy. Górecki objaśnia w nich idee muzyczne wybranych dzieł, skomponowanych pod koniec lat 50. i w latach 60.

Zbiór rękopisów muzycznych został uzupełniony przez obszerny fragment korespondencji Góreckiego, zawierający ponad 100 listów od różnych nadawców, głównie kompozytorów, muzyków i dyrygentów. Wymienić tu należy nazwiska takich osób, jak Witold Lutosławski, Michał Spisak, Tadeusz Baird, Włodzimierz Kotoński, Luigi Nono czy Yehudi Menuhin. Wśród listów jest także ten, zgoła najważniejszy dla kompozytora, napisany w roku 1977 przez kardynała Karola Wojtyłę, który zapoczątkował powstanie dzieła Beatus vir op. 38. Jest to jedna z najcenniejszych spuścizn muzycznych w Polsce.

W Bibliotece Narodowej znajduje się największy na świecie zbiór rękopisów Fryderyka Chopina, przechowywane są tu także rękopisy muzyczne Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz i wielu innych. Zbiory muzyczne BN –rękopiśmienne i drukowane – liczą prawie 150 tysięcy jednostek.

Muzyczne wizytówki - Muzyka polska dzisiaj - Portrety współczesnych kompozytorów polskich- SERIA II - polmic 156-159

Płyty wydane przez Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC w roku 2019 dzięki wsparciu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Partnerzy projektu: Polskie Radio S. A. oraz Repliq Media Sp. z o.o.

polmic156-159

 

polmic 159
JERZY KORNOWICZ

1. Ekstrema (2016) 16:31
na zespół kameralny
Neo Temporis Group, dyr. Łukasz Wódecki

Nagranie studyjne dokonane przez Filharmonię Lwowską we współpracy ze Studiem EESEM 26 kwietnia 2016 w Sali Koncertowej im. Stanisława Ludkiewicza;
reż. nagrania: Bohdan Kokotajło i Ostap Manuljak.

Nagranie opublikowane na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Requiem Records – za jego udostępnienie wydawca składa serdeczne podziękowania.

Fragment 3 min.:

Play


2. Figury w oplocie (1998–1999) 15:18
na orkiestrę kameralną
Orkiestra Muzyki Nowej, dyr. Aleksander Lasoń

Nagranie studyjne: Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, 8/9 maja 2000;
reż. nagrania: Andrzej Solczak, Polskie Radio.

Nagranie opublikowane na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Polskiego Radia – za jego udostępnienie wydawca składa serdeczne podziękowania.

Fragment 3 min.:

Play


3. Nieustanne rzeczy wirowanie (1996) 12:34
na skrzypce solo
Krzysztof Bąkowski – skrzypce

Nagranie live: 40. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Akademia Muzyczna w Warszawie, 22 września 1997.

Fragment 3 min.:

Play


4. Epigramy (2017) 25:02
na dwa flety i orkiestrę kameralną
Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz – flety, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, dyr. Anna Duczmal-Mróz

Nagranie live: 48. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”, Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 31 marca 2019;
reż. nagrania: Zbigniew Kusiak, Polskie Radio.

Nagranie opublikowane na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus jako producenta fonogramu – za jego udostępnienie wydawca składa serdeczne podziękowania.

Fragment 3 min.:

Play


5 Spiętrzenia (2007) 08:36
na orkiestrę
Orkiestra Sinfonia Varsovia, dyr. Christopher Lyndon-Gee

Nagranie live: 50. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, 25 września 2007;
reż. nagrania: Lech Dudzik i Gabriela Blicharz, Polskie Radio.

Nagranie opublikowane na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Orkiestry Sinfonia Varsovia, Fundacji Sinfonia Varsovia oraz Stołecznej Estrady, którym to instytucjom wydawca składa serdeczne podziękowania.

Fragment 3 min.:

Play

 

polmic 158
GRAŻYNA PSTROKOŃSKA-NAWRATIL


1. Muzyka lidyjska (2003) 13:34
na orkiestrę smyczkową z cyklu Ekomuzyka
Orkiestra Kameralna Wratislavia, dyr. Jan Stanienda

Nagranie live: XX Warszawskie Spotkania Muzyczne „muzyka dawna – muzyka nowa”, Zamek Królewski w Warszawie, 6 maja 2006;
reż. nagrania: Zbigniew Kusiak i Ewa Guziołek-Tubelewicz, Polskie Radio.

Play


2. ICE–LAND ...tęczowe mosty nad Dettifoss… (2011) 19:37
na orkiestrę kameralną z harfą amplifikowaną
z cyklu Reportaże
Barbara Witkowska – harfa, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, dyr. Krzysztof Słowiński

Nagranie live: XXVI Warszawskie Spotkania Muzyczne „muzyka dawna – muzyka nowa”, Zamek Królewski w Warszawie, 17 maja 2012;
reż. nagrania: Marcin Domżał, DUX Recording Producers.

Play


3. Niedziela palmowa w Nazareth (2009) 19:42
na saksofon, perkusję i organy
z cyklu Reportaże
(szofar – dudy – kołatki – palmy)
Alina Mleczko – saksofon, Jacek Wota – perkusja, Piotr Rojek – organy

Nagranie live: 28. Festiwal „Musica Polonica Nova” – koncert Oddziału Wrocławskiego ZKP, Kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja we Wrocławiu, 24 kwietnia 2012;
producent nagrania: Studio Technik Multimedialnych Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Nagranie opublikowano na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Akademii Muzycznej we Wrocławiu – za jego udostępnienie wydawca składa serdeczne podziękowania.

Play


4. Bis*Joke (1985) 06:47
na perkusję i fortepian
Stanisław Skoczyński – perkusja, Szabolcs Esztényi – fortepian

Nagranie studyjne: Studio S-1 (obecnie Studio Koncertowe im. Witolda Lutosławskiego) Polskiego Radia w Warszawie, 5 listopada 1991;
reż. nagrania: Lech Dudzik, Polskie Radio.

Nagranie opublikowano na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Polskiego Radia – za jego udostępnienie wydawca składa serdeczne podziękowania.

Play


5. Ikar (1979) 10:52
na orkiestrę symfoniczną
z cyklu Freski
Orkiestra Filharmonii Narodowej, dyr. Tadeusz Strugała

Nagranie live: 24. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, sala koncertowa Filharmonii Narodowej, 19 września 1980;
reż. nagrania: Polskie Nagrania.

Wydawcą nut utworu jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Playpolmic 157
JERZY MAKSYMIUK


1. Wariacje Aleksandryjskie (2007) 07:22
na klarnet solo
Artur Pachlewski – klarnet

Nagranie live: koncert ZKP z cyklu „Portrety Kompozytorów” – „Jerzy Maksymiuk”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (obecnie Mazowiecki Instytut Kultury), 6 grudnia 2012;
reż. nagrania: Lech Tołwiński, DUX Recording Producers. 
Wydawca niniejszej płyty serdecznie przeprasza za niedoskonałą jakość techniczną nagrania.

Fragment 3 min.:

Play


2. Liście gdzieniegdzie spadające (2010) 11:52 
na fortepian i smyczki 
Warszawscy Soliści „Concerto Avenna”, fortepian i dyr. Jerzy Maksymiuk

Nagranie live: koncert ZKP z cyklu „Portrety Kompozytorów” – „Jerzy Maksymiuk”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (obecnie Mazowiecki Instytut Kultury), 6 grudnia 2012;
reż. nagrania: Lech Tołwiński, DUX Recording Producers.

Fragment 3 min.:

Play


3. Adagio (2012) 09:30
na smyczki z fortepianem ad libitum
Warszawscy Soliści „Concerto Avenna”, dyr. Jerzy Maksymiuk

Nagranie live: koncert ZKP z cyklu „Portrety Kompozytorów” – „Jerzy Maksymiuk”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (obecnie Mazowiecki Instytut Kultury), 6 grudnia 2012;
reż. nagrania: Lech Tołwiński, DUX Recording Producers.

Fragment 3 min.:

Play


4.-10. Lament serca. Kielcom in memoriam (2012) na dwa klarnety, kotły, fortepian, głos kobiecy i smyczki 
Passacaglia 5:00

Fragment 3 min.:

Play


5. Ewokacja 4:03
6. Funeral March 2:39
7. Tren 2:32
8. Muzyka wyciszenia 4:45
9. Modlitwa 4:43
10. Finał 4:23
Kamilla Adamska i Artur Pachlewski – klarnety, Leszek Lorent – perkusja, Grzegorz Gorczyca – fortepian, Anna Karasińska – głos, Warszawscy Soliści „Concerto Avenna”, dyr. Stanisław Winiarczyk

Nagranie live: koncert ZKP z cyklu „Portrety Kompozytorów” – „Jerzy Maksymiuk”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (obecnie Mazowiecki Instytut Kultury), 6 grudnia 2012;
reż. nagrania: Lech Tołwiński, DUX Recording Producers.

11. W zamyśleniu – Adagio per archi e pianoforte (2012–2013) 15:16 
na fortepian i orkiestrę 
Krzysztof Stanienda – forNagranie live: XXVII Warszawskie Spotkania Muzyczne „muzyka dawna – muzyka nowa”, Zamek Królewski w Warszawie, 18 maja 2013; 
reż. nagrania: Marcin Wolniewicz, DUX Recording Producers.

Fragment 3 min.:

 


polmic 156
JAN KRENZ


1.-4. Musica da camera per quartetto d’archi (Quartetto no. 3) (1982–1983)
1. I. Incompiuto 02:15

Fragment 3 min.:

Play

2. II. Indipendente 07:11
3. III. Interrotto 04:39
4. IV. Impetuoso 04:26
Kwartet Śląski: Marek Moś – skrzypce I, Arkadiusz Kubica – skrzypce II, Łukasz Syrnicki – altówka, Piotr Janosik – wiolonczela

Nagranie live: 30. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, sala koncertowa Akademii Muzycznej (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), 23 września 1987.


5. II Symfonia (quasi una fantasia) (1989–1992) 31:57
Sinfonia Varsovia, Jan Krenz – dyrygent

Nagranie live: 36. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Studio S-1 Polskiego Radia w Warszawie (obecnie Studio Koncertowe im. Witolda Lutosławskiego), 19 września 1993.

Fragment 3 min.:

Play


6.-9.III Symfonia (1999-2002)
na róg solo, orkiestrę smyczkową, dwie harfy, fortepian i perkusję
6 I. Preludio – Elegia – Postludio 04:44
7 II. Dies irae 04:56
8 III. Canzona – Quasi cadenza 06:23
9 IV. Finale – Pugatorio 06:22
Tomasz Bińkowski – waltornia, Sinfonia Varsovia, Jerzy Maksymiuk – dyrygent

Nagranie live: Festiwal Witolda Lutosławskiego „Łańcuch XIII”, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, 13 lutego 2016;
reż. nagrania: Lech Dudzik i Gabriela Blicharz, Polskie Radio.
Nagranie opublikowano na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego oraz Polskiego Radia – za jego udostępnienie wydawca składa serdeczne podziękowania.

Fragment 3 min.:

Play


Wydawcą nut utworów Jana Krenza obecnych na płycie jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.