Polmic - FB

Artykuły

Szczecin | Tym, którzy nie powrócili z morza...”: premiera cyklu pieśni „Było kiedyś morze szkliste” Michała Dobrzyńskiego

POLMICOpera na Zamku w Szczecinie zaprasza na koncert „Tym, którzy nie powrócili z morza”, który odbędzie się 11 czerwca 2022 o 22.00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Orkiestra Opery na Zamku pod batutą Przemysława Zycha i znana mezzosopranistka Urszula Kryger zaprezentują utwory Mieczysława Karłowicza, Krzysztofa Pendereckiego oraz prawykonają cykl pieśni Michała Dobrzyńskiego, specjalnie skomponowany na to wydarzenie.

Cykl pieśni Michała Dobrzyńskiego pt. Było kiedyś morze szkliste na mezzosopran i orkiestrę symfoniczną zamówiony został przez Operę na Zamku w Szczecinie. Skomponowanie i prawykonanie utworu podczas corocznie odbywającego się w Szczecinie już od wielu lat koncertu ma dla kompozytora, jako rodowitego szczecinianina, znaczenie szczególne i wymiar głęboko osobisty, jako że członkowie z kręgu najbliższej rodziny (ojciec kompozytora), znajomi i przyjaciele od zawsze związani byli ze szczecińskim portem, z polskim morzem. Jak podkreśla kompozytor, „Ale jest też druga, bardzo mroczna inspiracja – to wstrząsające, katastrofalne i nieludzkie informacje, jakie dochodziły do nas z Ukrainy, w szczególności z portowego Mariupola, w czasie, gdy pisałem ten utwór. Nie mogło to pozostać bez wpływu na ostateczny kształt utworu, jego brzmienie, jak i dobór tekstów”.

Czytaj więcej: Szczecin | Tym, którzy nie powrócili z morza...”: premiera cyklu pieśni „Było kiedyś morze...

Uczelnie muzyczne w Ameryce Północnej prezentują wirtualny koncert na rzecz Ukrainy

POLMICCleveland Institute of Music, Colburn School, Curtis Institute of Music, Manhattan School of Music, New England Conservatory, New World Symphony, Royal Conservatory of Music i San Francisco Conservatory of Music udostępnią w Internecie koncert z udziałem swoich utalentowanych młodych artystów na The Violin Channel 16 kwietnia 2022 o godz. 15.00 ET (12:00 czasu PST). Zabrzmi m. in. muzyka Mieczysława Wajnberga.

Grupa czołowych niezależnych wyższych uczelni muzycznych i instytucji organizujących kursy mistrzowskie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zaprezentuje bezpłatny wirtualny koncert charytatywny by wesprzeć w trudnych chwilach naród ukraiński. Młodzi artyści z ośmiu instytucji wezmą udział w internetowym koncercie, autorem koncepcji którego jest znany skrzypek i pedagog Midori.

Podczas koncertu widzowie będą mogli przekazać darowizny na rzecz organizacji niosących pomoc humanitarną oraz organizujących opiekę medyczną dla Ukraińców.

W programie m.in. występy Improvisation Klezmer Ensemble, zespołów San Francisco Conservatory of Music's Roots, Jazz and American Music (RJAM) oraz Colburn School's Ziering-Conlon Initative for Recovered Voices, poświęcone prezentacji dzieł kompozytorów prześladowanych przez reżim nazistowski. Zabrzmi m. in. Concertino na skrzypce i smyczki Mieczysława Wajnberga. Usłyszymy ponadto utwory Schuberta, Bartóka, Taffanela, Skoryka i Poppera wykonane przez studentów Cleveland Institute of Music, Curtis Institute of Music, Manhattan School of Music, New World Symphony oraz Glenn Gould School The Royal Conservatory.

Oprac. Wiktoria Antonczyk

Źródło: https://theviolinchannel.com/north-american-conservatories-to-host-benefit-concert-for-ukraine/ 

Nagrania Chopin University Press

cWydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Chopin University Press przekazało do fonoteki Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC swoje najnowsze płyty:

Konkurs muzyki elektroakustycznej „Etiuda na jedno uderzenie w dzwon”

PSEMEPolskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej (PSeME) ogłasza międzynarodowy konkurs muzyki elektroakustycznej „Etiuda na jedno uderzenie w dzwon” w ramach obchodów 500-lecia Dzwonu Zygmunt w Krakowie. Termin składania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2021 roku.

Konkurs dedykowany jest Włodzimierzowi Kotońskiemu, autorowi pierwszej polskiej kompozycji elektroakustycznej Etiuda na jedno uderzenie w talerz zrealizowanej w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia SEPR w Warszawie w 1959 roku.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich bez względu na wiek, płeć i narodowość.

Tematem wiodącym konkursu jest dźwięk Dzwonu Zygmunt zamówionego i ufundowanego przez Króla Zygmunta Starego na początku XVI wieku. Materiał kompozycji konkursowej ograniczony jest do dźwięku dzwonu w jego historycznym i spektralnym wymiarze (preferowany dźwięk Dzwonu Zygmunt dostępny w Internecie) z jego dowolnymi przetworzeniami, odniesieniami i wielokanałową przestrzenną projekcją dźwięku.

Spośród 10 finałowych utworów zostaną wybrane 3 główne nagrody oraz 3 równorzędne wyróżnienia. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas obchodów 500-lecia Dzwonu Zygmunt w lipcu 2021 roku. Nagrodzone i wyróżnione kompozycje zostaną wykonane podczas obchodów 500-lecia Dzwonu Zygmunt w dniu 13 lipca 2021 roku w otwartej przestrzeni wokół Wawelu, a także podczas koncertu w Norymberdze w dniu 17 lipca 2021. Nagrodzone i wyróżnione kompozycje zostaną wydane na płycie w wytwórni płytowej Audiomat.

Regulamin dostępny jest na stronie www.pseme.com 

Archiwum Henryka Mikołaja Góreckiego przekazane Bibliotece Narodowej

g1 lutego 2018 roku o godz. 13.00 w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie (pl. Krasińskich 3/5) odbędzie się uroczyste przekazanie archiwum Henryka Mikołaja Góreckiego i konferencja prasowa z udziałem prof. Piotra Glińskiego, wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najcenniejsze obiekty z przekazanego archiwum.

Dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa kupiła do swoich zbiorów rękopisy Henryka Mikołaja Góreckiego, jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów ostatniego stulecia. Spadkobiercy kompozytora, wdowa, córka i syn, przekazali niemal komplet jego opusowanych utworów muzycznych (op. 1–85, bez 78 i 80).

Poszczególne rękopisy nutowe zostały starannie uporządkowane już przez samego kompozytora. W oddzielnie opisanych teczkach znalazły się zarówno czystopiśmienne autografy, jak i wersje robocze, egzemplarze z poprawkami, szkice czy nawet – jak w wypadku Kwartetów – notatki i zapiski dokumentujące proces twórczy. Warto odnotować, że jedna z kompozycji, zatytułowana Susan (napisana na chór mieszany a cappella), to utwór dotychczas nieznany i niepublikowany, a oznaczony przez Góreckiego jako op. 84. Obok twórczości opusowanej w spuściźnie kompozytora zachowały się także rękopisy dzieł nienumerowanych, z Trzema utworami w dawnym stylu (1963) na czele.

Szczególnie cennym materiałem, poszerzającym wiedzę o niektórych utworach, jest pięć zeszytów, zawierających fragmenty nutowe, diagramy i opisy. Górecki objaśnia w nich idee muzyczne wybranych dzieł, skomponowanych pod koniec lat 50. i w latach 60.

Zbiór rękopisów muzycznych został uzupełniony przez obszerny fragment korespondencji Góreckiego, zawierający ponad 100 listów od różnych nadawców, głównie kompozytorów, muzyków i dyrygentów. Wymienić tu należy nazwiska takich osób, jak Witold Lutosławski, Michał Spisak, Tadeusz Baird, Włodzimierz Kotoński, Luigi Nono czy Yehudi Menuhin. Wśród listów jest także ten, zgoła najważniejszy dla kompozytora, napisany w roku 1977 przez kardynała Karola Wojtyłę, który zapoczątkował powstanie dzieła Beatus vir op. 38. Jest to jedna z najcenniejszych spuścizn muzycznych w Polsce.

W Bibliotece Narodowej znajduje się największy na świecie zbiór rękopisów Fryderyka Chopina, przechowywane są tu także rękopisy muzyczne Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz i wielu innych. Zbiory muzyczne BN –rękopiśmienne i drukowane – liczą prawie 150 tysięcy jednostek.