Polmic - FB

Artykuły

Konkurs muzyki elektroakustycznej „Etiuda na jedno uderzenie w dzwon”

PSEMEPolskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej (PSeME) ogłasza międzynarodowy konkurs muzyki elektroakustycznej „Etiuda na jedno uderzenie w dzwon” w ramach obchodów 500-lecia Dzwonu Zygmunt w Krakowie. Termin składania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2021 roku.

Konkurs dedykowany jest Włodzimierzowi Kotońskiemu, autorowi pierwszej polskiej kompozycji elektroakustycznej Etiuda na jedno uderzenie w talerz zrealizowanej w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia SEPR w Warszawie w 1959 roku.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich bez względu na wiek, płeć i narodowość.

Tematem wiodącym konkursu jest dźwięk Dzwonu Zygmunt zamówionego i ufundowanego przez Króla Zygmunta Starego na początku XVI wieku. Materiał kompozycji konkursowej ograniczony jest do dźwięku dzwonu w jego historycznym i spektralnym wymiarze (preferowany dźwięk Dzwonu Zygmunt dostępny w Internecie) z jego dowolnymi przetworzeniami, odniesieniami i wielokanałową przestrzenną projekcją dźwięku.

Spośród 10 finałowych utworów zostaną wybrane 3 główne nagrody oraz 3 równorzędne wyróżnienia. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas obchodów 500-lecia Dzwonu Zygmunt w lipcu 2021 roku. Nagrodzone i wyróżnione kompozycje zostaną wykonane podczas obchodów 500-lecia Dzwonu Zygmunt w dniu 13 lipca 2021 roku w otwartej przestrzeni wokół Wawelu, a także podczas koncertu w Norymberdze w dniu 17 lipca 2021. Nagrodzone i wyróżnione kompozycje zostaną wydane na płycie w wytwórni płytowej Audiomat.

Regulamin dostępny jest na stronie www.pseme.com 

Archiwum Henryka Mikołaja Góreckiego przekazane Bibliotece Narodowej

g1 lutego 2018 roku o godz. 13.00 w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie (pl. Krasińskich 3/5) odbędzie się uroczyste przekazanie archiwum Henryka Mikołaja Góreckiego i konferencja prasowa z udziałem prof. Piotra Glińskiego, wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najcenniejsze obiekty z przekazanego archiwum.

Dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa kupiła do swoich zbiorów rękopisy Henryka Mikołaja Góreckiego, jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów ostatniego stulecia. Spadkobiercy kompozytora, wdowa, córka i syn, przekazali niemal komplet jego opusowanych utworów muzycznych (op. 1–85, bez 78 i 80).

Poszczególne rękopisy nutowe zostały starannie uporządkowane już przez samego kompozytora. W oddzielnie opisanych teczkach znalazły się zarówno czystopiśmienne autografy, jak i wersje robocze, egzemplarze z poprawkami, szkice czy nawet – jak w wypadku Kwartetów – notatki i zapiski dokumentujące proces twórczy. Warto odnotować, że jedna z kompozycji, zatytułowana Susan (napisana na chór mieszany a cappella), to utwór dotychczas nieznany i niepublikowany, a oznaczony przez Góreckiego jako op. 84. Obok twórczości opusowanej w spuściźnie kompozytora zachowały się także rękopisy dzieł nienumerowanych, z Trzema utworami w dawnym stylu (1963) na czele.

Szczególnie cennym materiałem, poszerzającym wiedzę o niektórych utworach, jest pięć zeszytów, zawierających fragmenty nutowe, diagramy i opisy. Górecki objaśnia w nich idee muzyczne wybranych dzieł, skomponowanych pod koniec lat 50. i w latach 60.

Zbiór rękopisów muzycznych został uzupełniony przez obszerny fragment korespondencji Góreckiego, zawierający ponad 100 listów od różnych nadawców, głównie kompozytorów, muzyków i dyrygentów. Wymienić tu należy nazwiska takich osób, jak Witold Lutosławski, Michał Spisak, Tadeusz Baird, Włodzimierz Kotoński, Luigi Nono czy Yehudi Menuhin. Wśród listów jest także ten, zgoła najważniejszy dla kompozytora, napisany w roku 1977 przez kardynała Karola Wojtyłę, który zapoczątkował powstanie dzieła Beatus vir op. 38. Jest to jedna z najcenniejszych spuścizn muzycznych w Polsce.

W Bibliotece Narodowej znajduje się największy na świecie zbiór rękopisów Fryderyka Chopina, przechowywane są tu także rękopisy muzyczne Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz i wielu innych. Zbiory muzyczne BN –rękopiśmienne i drukowane – liczą prawie 150 tysięcy jednostek.

Muzyczne wizytówki - Muzyka polska dzisiaj - Portrety współczesnych kompozytorów polskich- SERIA II - polmic 156-159

Płyty wydane przez Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC w roku 2019 dzięki wsparciu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Partnerzy projektu: Polskie Radio S. A. oraz Repliq Media Sp. z o.o.

polmic156-159

 

polmic 159
JERZY KORNOWICZ

1. Ekstrema (2016) 16:31
na zespół kameralny
Neo Temporis Group, dyr. Łukasz Wódecki

Nagranie studyjne dokonane przez Filharmonię Lwowską we współpracy ze Studiem EESEM 26 kwietnia 2016 w Sali Koncertowej im. Stanisława Ludkiewicza;
reż. nagrania: Bohdan Kokotajło i Ostap Manuljak.

Nagranie opublikowane na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Requiem Records – za jego udostępnienie wydawca składa serdeczne podziękowania.

Fragment 3 min.:

Play


2. Figury w oplocie (1998–1999) 15:18
na orkiestrę kameralną
Orkiestra Muzyki Nowej, dyr. Aleksander Lasoń

Nagranie studyjne: Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, 8/9 maja 2000;
reż. nagrania: Andrzej Solczak, Polskie Radio.

Nagranie opublikowane na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Polskiego Radia – za jego udostępnienie wydawca składa serdeczne podziękowania.

Fragment 3 min.:

Play


3. Nieustanne rzeczy wirowanie (1996) 12:34
na skrzypce solo
Krzysztof Bąkowski – skrzypce

Nagranie live: 40. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Akademia Muzyczna w Warszawie, 22 września 1997.

Fragment 3 min.:

Play


4. Epigramy (2017) 25:02
na dwa flety i orkiestrę kameralną
Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz – flety, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, dyr. Anna Duczmal-Mróz

Nagranie live: 48. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”, Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 31 marca 2019;
reż. nagrania: Zbigniew Kusiak, Polskie Radio.

Nagranie opublikowane na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus jako producenta fonogramu – za jego udostępnienie wydawca składa serdeczne podziękowania.

Fragment 3 min.:

Play


5 Spiętrzenia (2007) 08:36
na orkiestrę
Orkiestra Sinfonia Varsovia, dyr. Christopher Lyndon-Gee

Nagranie live: 50. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, 25 września 2007;
reż. nagrania: Lech Dudzik i Gabriela Blicharz, Polskie Radio.

Nagranie opublikowane na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Orkiestry Sinfonia Varsovia, Fundacji Sinfonia Varsovia oraz Stołecznej Estrady, którym to instytucjom wydawca składa serdeczne podziękowania.

Fragment 3 min.:

Play

 

polmic 158
GRAŻYNA PSTROKOŃSKA-NAWRATIL


1. Muzyka lidyjska (2003) 13:34
na orkiestrę smyczkową z cyklu Ekomuzyka
Orkiestra Kameralna Wratislavia, dyr. Jan Stanienda

Nagranie live: XX Warszawskie Spotkania Muzyczne „muzyka dawna – muzyka nowa”, Zamek Królewski w Warszawie, 6 maja 2006;
reż. nagrania: Zbigniew Kusiak i Ewa Guziołek-Tubelewicz, Polskie Radio.

Play


2. ICE–LAND ...tęczowe mosty nad Dettifoss… (2011) 19:37
na orkiestrę kameralną z harfą amplifikowaną
z cyklu Reportaże
Barbara Witkowska – harfa, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, dyr. Krzysztof Słowiński

Nagranie live: XXVI Warszawskie Spotkania Muzyczne „muzyka dawna – muzyka nowa”, Zamek Królewski w Warszawie, 17 maja 2012;
reż. nagrania: Marcin Domżał, DUX Recording Producers.

Play


3. Niedziela palmowa w Nazareth (2009) 19:42
na saksofon, perkusję i organy
z cyklu Reportaże
(szofar – dudy – kołatki – palmy)
Alina Mleczko – saksofon, Jacek Wota – perkusja, Piotr Rojek – organy

Nagranie live: 28. Festiwal „Musica Polonica Nova” – koncert Oddziału Wrocławskiego ZKP, Kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja we Wrocławiu, 24 kwietnia 2012;
producent nagrania: Studio Technik Multimedialnych Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Nagranie opublikowano na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Akademii Muzycznej we Wrocławiu – za jego udostępnienie wydawca składa serdeczne podziękowania.

Play


4. Bis*Joke (1985) 06:47
na perkusję i fortepian
Stanisław Skoczyński – perkusja, Szabolcs Esztényi – fortepian

Nagranie studyjne: Studio S-1 (obecnie Studio Koncertowe im. Witolda Lutosławskiego) Polskiego Radia w Warszawie, 5 listopada 1991;
reż. nagrania: Lech Dudzik, Polskie Radio.

Nagranie opublikowano na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Polskiego Radia – za jego udostępnienie wydawca składa serdeczne podziękowania.

Play


5. Ikar (1979) 10:52
na orkiestrę symfoniczną
z cyklu Freski
Orkiestra Filharmonii Narodowej, dyr. Tadeusz Strugała

Nagranie live: 24. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, sala koncertowa Filharmonii Narodowej, 19 września 1980;
reż. nagrania: Polskie Nagrania.

Wydawcą nut utworu jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Playpolmic 157
JERZY MAKSYMIUK


1. Wariacje Aleksandryjskie (2007) 07:22
na klarnet solo
Artur Pachlewski – klarnet

Nagranie live: koncert ZKP z cyklu „Portrety Kompozytorów” – „Jerzy Maksymiuk”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (obecnie Mazowiecki Instytut Kultury), 6 grudnia 2012;
reż. nagrania: Lech Tołwiński, DUX Recording Producers. 
Wydawca niniejszej płyty serdecznie przeprasza za niedoskonałą jakość techniczną nagrania.

Fragment 3 min.:

Play


2. Liście gdzieniegdzie spadające (2010) 11:52 
na fortepian i smyczki 
Warszawscy Soliści „Concerto Avenna”, fortepian i dyr. Jerzy Maksymiuk

Nagranie live: koncert ZKP z cyklu „Portrety Kompozytorów” – „Jerzy Maksymiuk”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (obecnie Mazowiecki Instytut Kultury), 6 grudnia 2012;
reż. nagrania: Lech Tołwiński, DUX Recording Producers.

Fragment 3 min.:

Play


3. Adagio (2012) 09:30
na smyczki z fortepianem ad libitum
Warszawscy Soliści „Concerto Avenna”, dyr. Jerzy Maksymiuk

Nagranie live: koncert ZKP z cyklu „Portrety Kompozytorów” – „Jerzy Maksymiuk”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (obecnie Mazowiecki Instytut Kultury), 6 grudnia 2012;
reż. nagrania: Lech Tołwiński, DUX Recording Producers.

Fragment 3 min.:

Play


4.-10. Lament serca. Kielcom in memoriam (2012) na dwa klarnety, kotły, fortepian, głos kobiecy i smyczki 
Passacaglia 5:00

Fragment 3 min.:

Play


5. Ewokacja 4:03
6. Funeral March 2:39
7. Tren 2:32
8. Muzyka wyciszenia 4:45
9. Modlitwa 4:43
10. Finał 4:23
Kamilla Adamska i Artur Pachlewski – klarnety, Leszek Lorent – perkusja, Grzegorz Gorczyca – fortepian, Anna Karasińska – głos, Warszawscy Soliści „Concerto Avenna”, dyr. Stanisław Winiarczyk

Nagranie live: koncert ZKP z cyklu „Portrety Kompozytorów” – „Jerzy Maksymiuk”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (obecnie Mazowiecki Instytut Kultury), 6 grudnia 2012;
reż. nagrania: Lech Tołwiński, DUX Recording Producers.

11. W zamyśleniu – Adagio per archi e pianoforte (2012–2013) 15:16 
na fortepian i orkiestrę 
Krzysztof Stanienda – forNagranie live: XXVII Warszawskie Spotkania Muzyczne „muzyka dawna – muzyka nowa”, Zamek Królewski w Warszawie, 18 maja 2013; 
reż. nagrania: Marcin Wolniewicz, DUX Recording Producers.

Fragment 3 min.:

 


polmic 156
JAN KRENZ


1.-4. Musica da camera per quartetto d’archi (Quartetto no. 3) (1982–1983)
1. I. Incompiuto 02:15

Fragment 3 min.:

Play

2. II. Indipendente 07:11
3. III. Interrotto 04:39
4. IV. Impetuoso 04:26
Kwartet Śląski: Marek Moś – skrzypce I, Arkadiusz Kubica – skrzypce II, Łukasz Syrnicki – altówka, Piotr Janosik – wiolonczela

Nagranie live: 30. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, sala koncertowa Akademii Muzycznej (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), 23 września 1987.


5. II Symfonia (quasi una fantasia) (1989–1992) 31:57
Sinfonia Varsovia, Jan Krenz – dyrygent

Nagranie live: 36. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Studio S-1 Polskiego Radia w Warszawie (obecnie Studio Koncertowe im. Witolda Lutosławskiego), 19 września 1993.

Fragment 3 min.:

Play


6.-9.III Symfonia (1999-2002)
na róg solo, orkiestrę smyczkową, dwie harfy, fortepian i perkusję
6 I. Preludio – Elegia – Postludio 04:44
7 II. Dies irae 04:56
8 III. Canzona – Quasi cadenza 06:23
9 IV. Finale – Pugatorio 06:22
Tomasz Bińkowski – waltornia, Sinfonia Varsovia, Jerzy Maksymiuk – dyrygent

Nagranie live: Festiwal Witolda Lutosławskiego „Łańcuch XIII”, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, 13 lutego 2016;
reż. nagrania: Lech Dudzik i Gabriela Blicharz, Polskie Radio.
Nagranie opublikowano na niniejszej płycie dzięki uprzejmości Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego oraz Polskiego Radia – za jego udostępnienie wydawca składa serdeczne podziękowania.

Fragment 3 min.:

Play


Wydawcą nut utworów Jana Krenza obecnych na płycie jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.