Polmic - FB

Articles

Muzykalia XI / Judaica 3

Ukazał się 3. numer czasopisma "Muzykalia / Judaica", jedynego w Polsce magazynu w całości poświęconego tradycji muzycznej Żydów, relacjom pomiędzy muzyką a Holocaustem oraz procesom Pamięci w muzyce i muzykologii. Czasopismo dostępne jest na stronie internetowej www.demusica.pl. Ukazuje się od 2008 roku nakładem warszawskiego Stowarzyszenia De Musica, a jego redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Michał Bristiger z Komitetu Nauk o Sztuce PAN.

W aktualnym numerze m.in.:
- blok poświęcony Szymonowi Laksowi
- blok poświęcony motywowi Jankiela w polskiej kulturze i muzyce
- artykuł Ireny Kohn (Ontario University) o bardzie getta łódzkiego, Jankielu Herszkowiczu (w jęz. angielskim)
- artykuł Krzysztofa Bilicy o muzyce w obozach koncentracyjnych
- studium socjologii i etyki muzycznej w obozach zagłady
- artykuł Antoniego Buchnera o muzyce w getcie warszawskim (w jęz. niemieckim)
- artykuł Leszka Engelkinga (Uniwersytet Łódzki) o komercjalizacji i infantylizacji Holocaustu

Numer dostępny pod adresem: www.demusica.pl - dział "Pismo Muzykalia" - zakładka "Muzykalia XI/Judaica 3"