polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
130. lat Akademii Muzycznej w Krakowie
25 lutego 2018, Kraków
Muzyczne dedykacje – kiedy głos bywa inspiracją
28 lutego 2018, Warszawa
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz

Articles

Karol Szymanowski and His Time … in three volumes

Szymanowski i jego epokaOn 4th November 2008, at the Institute of Musicology, Jagiellonian University, a meeting was organized to launch the long awaited monograph on Karol Szymanowski, entitled Karol Szymanowski and His Time, by Teresa Chylińska. The meeting was hosted by Prof. Adam Walaciński and the guests were – the Author herself, as well as the book’s Publisher, Andrzej Sitarz, director of Musica Jagiellonica.

 

Trzytomowa, pięknie wydana publikacja to prawdziwe Opus Magnum Teresy Chylińskiej, jednego z najwybitniejszych badaczy twórczości Szymanowskiego, laureatki Nagrody im. Karola Szymanowskiego w 1997 roku (autorka podsumowała swój trud naukowy nad pracą słowami: „Czuję się jak maratończyk, który dobiegł do mety. [...] Biegłam do tej mety 50 lat”.) Pierwszy tom zawiera opis życia kompozytora od urodzenia do końca pobytu na Ukrainie, drugi prezentuje cały następny okres życia kompozytora – od momentu jego przybycia do niepodległej ojczyzny aż do śmierci, a trzeci jest appendixem zawierającym indeksy, mapy, tablice genealogiczne rodziny Szymanowskich oraz niezwykle cenne dokumenty publikowane tu po raz pierwszy. Teresa Chylińska przedstawia przy tym życie i twórczość kompozytora przede wszystkim ze stanowiska „obserwatora, a tylko z konieczności komentatora, interpretacje zaś czyli procedurę przenikania po powierzchnię faktów, pozostawiam czytelnikowi”.

Publikacja dostępna jest w wybranych księgarniach muzycznych.

Teresa Chylińska: Karol Szymanowski i jego epoka. Kraków, Musica Iagiellonica 2008: tom 1 – 556 stron + 60 stron ilustracji, tom 2 – 780 stron + 52 strony ilustracji, tom 3 – 206 stron + 6 wkładek (mapy, tablice genealogiczne).