Polmic - FB

listen online

Kotoński Włodzimierz KONCERT NA SKRZYPCE I ORKIESTRĘ – część I

wyk. Wanda Wiłkomirska – skrzypce, Orkiestra Filharmonii Śląskiej, dyr. Mirosław Jacek Błaszczyk
(Warszawska Jesień, 20 września 2000, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego)

POSŁUCHAJ

więcej o utworze...
Category: