Polmic - FB

Artykuły

Musica Sacra 2012 - wyniki konkursu

Bartosz KowalskiW dniu 11 lutego 2012 roku w Kolonii (Niemcy) odbyło się posiedzenie Jury VIII Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego „Musica Sacra” 2012. Na konkurs nadesłano 36 kompozycji z 14 krajów: Chile, Grecja, Irlandia, Litwa, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Rosja, Stany Zjednoczone, Syria, Ukraina, Wielka Brytania. Wszystkie prace spełniały warunki regulaminu. Jury w składzie: Marian Borkowski (Polska) – przewodniczący, Vaclovas Augustinas (Litwa), Richard Mailänder (Niemcy), Johannes Geffert (Niemcy), Stephen Layton (Wielka Brytania) i Paweł Łukaszewski (Polska) przyznało następujące nagrody:

  • I nagrodę – Prezydenta Miasta Częstochowy – dla Bartosza Kowalskiego (Polska, na zdjęciu) za Rex tremendae majestatis (2.000 €, prawykonanie i nagranie na Festiwalu „Gaude Mater” 2012 w Częstochowie oraz wykonania w Cambridge, Wilnie i Gdańsku)
  • II nagrodę - Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego – dla Phillipa Armstronga Cooke’a (Wielka Brytania) za O salutaris hostia (1.500 €, prawykonanie i nagranie na Festiwalu „Gaude Mater” 2012 w Częstochowie oraz wykonania w Wilnie i Gdańsku)
  • III nagrodę – Marszałka Województwa Śląskiego - dla Michała Malca (Polska) za Salve Regina (1.000 €, prawykonanie i nagranie na Festiwalu „Gaude Mater” 2012 w Częstochowie oraz wykonania w Wilnie i Gdańsku)

Nagrodę Specjalną Arcybiskupa Kolonii otrzymał Douglas Gary Pew (USA) za Agnus Dei ( 1.000 €, prawykonanie i nagranie na Festiwalu „Gaude Mater” 2012 w Częstochowie oraz wykonanie w Kolonii (Niemcy).