Polmic - FB

wspierają POLMIC

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego współfinansuje działalność
Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC  

 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

     _________________________________________________________________________________________________________________________

Portal internetowy Polskiego Centrum Informacji Muzycznej jest  prowadzony we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

     _________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
wspiera zadania Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC w zakresie
ochrony i popularyzacji dorobku twórczego współczesnych kompozytorów polskich

ZAiKS

     _________________________________________________________________________________________________________________________


Ministerstwo Edukacji i Nauki wspiera działalność naukowej Biblioteki-Fonoteki Związku Kompozytorów Polskich:

Budowa portalu https://mycielski.polmic.pl/ została dofinansowana ze środków Ministra Edukacji i Nauki
w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” w latach 2021 i 2022.
Tytuł projektu: Zygmunt Mycielski - kompozytor, pisarz, myśliciel, świadek epoki.
Kwota dofinansowania: 100000,00 zł. Całkowity budżet projektu: 125000,00.
 

MEiN znak podstawowy kolor biale tlo

 

logo son 1

     _________________________________________________________________________________________________________________________

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
wspiera zadania naukowej Biblioteki-Fonoteki Związku Kompozytorów Polskich
w ramach programu „Wspieranie działań archiwalnych”

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych