Polmic - FB

wspierają POLMIC

 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego współfinansuje działalność
Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

 

 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________

 
POLMIC jest  prowadzony we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
wspiera zadania Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC w zakresie
ochrony i popularyzacji dorobku twórczego współczesnych kompozytorów polskich.

 


ZAiKS

 

     _________________________________________________________________________________________________________________________

 

MEiN znak podstawowy kolor biale tlo

 


Ministerstwo Edukacji i Nauki wspiera działalność naukowej Biblioteki-Fonoteki Związku Kompozytorów Polskich.

 

Modernizacja portalu https:/polmic.pl/ jest współfinansowana ze środków Ministra Edukacji i Nauki
w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” 2022.
Tytuł projektu: Najpiękniejsza jest muzyka polska – dokumentacja polskiej kultury muzycznej na stronie www.polmic.pl.
Wysokość wsparcia: 131 100,00 zł, budżet projektu: 158 600,00 zł.

 

 

___________

 

Prace nad portalem https://archiwumcyfrowe.polmic.pl w latach 2021-2023 są współfinansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
jako część dwuletniego zadania Modernizacja i aktualizacja portali internetowych naukowej Biblioteki-Fonoteki ZKP-POLMIC"
w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych 2021". 
Wysokość wsparcia: 112 750,00 zł, budżet projektu: 133 500,00 zł. 

 

Budowa portalu https://mycielski.polmic.pl/ została dofinansowana ze środków Ministra Edukacji i Nauki
w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” 2022.
Tytuł projektu: Zygmunt Mycielski – kompozytor, pisarz, myśliciel, świadek epoki".
Wysokość wsparcia: 100 000,00 zł, budżet projektu: 125 000,00 zł. 

 

 

logo son 1

     

_________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
wsparła zadania naukowej Biblioteki-Fonoteki Związku Kompozytorów Polskich
w ramach programu „Wspieranie działań archiwalnych” 2021 i 2022.
 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych