Polmic - FB

nasze projekty

Tadeusz Baird - awangardowy romantyk?

Prezentacja portalu o Tadeuszu BairdziePrezentacja nowego portalu poświęconego Tadeuszowi Bairdowi - www.baird.polmic.pl, przygotowanego przez Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC, odbędzie się w piątek, 20 września 2013 roku o godz. 16.00 w Sali Kameralnej Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie (ul. Fredry 8) jako wydarzenie towarzyszące Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

W spotkaniu, zatytułowanym Tadeusz Baird – awangardowy romantyk?, udział wezmą: dr hab. Iwona Lindstedt, która zaprezentuje portal, oraz Mieczysław Kominek - Dyrektor Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC. Gościem specjalnym będzie Pani Alina Sawicka-Baird. Kompozytora wspominać będą także Jerzy Artysz i Jerzy Kornowicz.

W części artystycznej prezentacji usłyszymy dwa utwory Tadeusza Baida: Cztery sonety miłosne do słów Williama Szekspira w przekładzie Macieja Słomczyńskiego (1956) w autorskiej wersji na baryton i fortepian oraz Dwa kaprysy na klarnet i fortepian (1953). Wystąpią: Jerzy Artysz – baryton, Artur Pachlewski – klarnet, Bartłomiej Kominek – fortepian.

Współpraca: Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Współfinansowanie: MKiDN, Projekt „Minstrel”.

Projekt ma na celu przedstawienie w nowatorskiej i atrakcyjnej formie życia i twórczości jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskich XX wieku – Tadeusza Bairda, współtwórcy festiwalu „Warszawska Jesień”, członka honorowego Związku Kompozytorów Polskich. Portal www.baird.polmic.pl zawiera zarówno ilustrowaną licznymi zdjęciami biografię kompozytora, jak różnorodną informację o jego twórczości – każdy utwór Bairda jest opisany oraz zilustrowany przykładem muzycznym – audio i nutowym. Dodatkową atrakcją internetowego portalu multimedialnego jest przedstawienie w całości wybranej kompozycji Tadeusza Bairda – Concerto lugubre – wraz z nutami (możliwość synchronicznego śledzenia przebiegu utworu na ekranie komputera). W publikacji wykorzystane są liczne dokumenty archiwalne, często dotychczas niepublikowane, a także fragmenty autorskich komentarzy do utworów – wypowiedzi Bairda audio i wideo, podobnie jak wspomnienia rodziny, przyjaciół i wykonawców o kompozytorze i jego muzyce.

Uruchomienie portalu internetowego poświęconego życiu i twórczości Tadeusza Bairda ma na celu wypełnienie luki informacyjnej i promocyjnej, związanej z wiedzą o tym kompozytorze. Tadeusz Baird (1928-1981) był jednym z najważniejszych polskich kompozytorów dwudziestego wieku, współtwórcą renomy tzw. polskiej szkoły kompozytorskiej. Jego oryginalnym wkładem do historii muzyki polskiej tego okresu jest twórczość o silnie ekspresyjnym, wręcz romantycznym obliczu – stąd często nazywany jest romantykiem awangardy.

Portal internetowy www.baird.polmic.pl jest jedynym miejscem w Internecie, gdzie w sposób dostępny, a jednocześnie merytorycznie na najwyższym poziomie zgromadzone zostały informacje na temat Tadeusza Bairda i jego muzyki – od faktów biograficznych po omówienia poszczególnych utworów, stylu oraz znaczenie jego twórczych osiągnięć. Dzięki portalowi mamy szansę nie tylko na uzupełnienie luki, ale wręcz na przywrócenie tego kompozytora do obiegu i świadomości ludzi zainteresowanych muzyką współczesną. Dzięki przygotowaniu portalu w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej, zasięg promocji zostanie poszerzony o odbiorców z całego świata.

Portal www.baird.polmic.pl jest kolejnym, realizowanym przez ZKP/POLMIC – po uruchomionym w roku 2012 portalu dedykowanym życiu i twórczości Kazimierza Serockiego (www.serocki.polmic.pl).