Polmic - FB

news

Nabór do "Zamówień kompozytorskich 2015-2016" MKiDN

IMiTMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło 4. edycję Programu Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie 2015-2016 w dniu 20 października 2014 roku. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Celem priorytetu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej. W dotychczasowych trzech edycjach programu zamówionych zostało prawie 300 kompozycji.

Wnioski do priorytetu Zamówienia kompozytorskie mogą składać państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Budżet priorytetu na lata 2015-2016 wynosi 2 000 000 zł. Składanie wniosków do priorytetu odbywa się za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2014 roku.

Zgodnie z postulatami środowiska muzycznego do 4. edycji Regulaminu Zamówień kompozytorskich zostało wprowadzonych kilka zmian. Najważniejsze z nich to:
1) dwa warianty upowszechnienia zamówionego dzieła w formie publikowania materiałów orkiestrowych w Internecie do wyboru przez Wnioskodawcę w zależności od tego, czy kompozytor stworzy je samodzielnie czy dostarczy przez wydawcę lub inny uprawniony podmiot. W pierwszym wariancie (A) zasady podziału dotacji pozostaną w niezmienionej formie. W drugim wariancie (B) wprowadzona została zmiana proporcji podziału dotacji z 60:40% (kompozytor-pozostałe koszty) na 50:50% oraz z 50:50% na 40:60% (utwory powyżej 45 wykonawców). W wariancie B wprowadzona została możliwość odpłatnego wypożyczania głosów od wydawców lub kompozytorów i uznana ona została za koszt kwalifikowany;
2) wprowadzenie do dofinansowania jednego lub dwóch kolejnych wykonań zamówionego utworu (opcjonalnie) pod warunkiem wykonania tej samej kompozycji przez tych samych wykonawców, ale w różnych miastach. Liczymy tym samym na częstsze powtarzanie nowych utworów i tworzenie porozumień pomiędzy festiwalami i zespołami. Efektem zwiększenia liczby wykonań zamówionego utworu w ramach dofinansowania jest podniesienie maksymalnej kwoty wnioskowanego dofinansowania do 152.000,00 zł (w przypadku zamówienia, prawykonania i dwukrotnego powtórzenia dzieła). Zwiększenie to obejmuje jedynie dodatkowe koszty związane z wykonaniami i nie wpływa na zwiększenie części kompozytorskiej.

Szczegółowe objaśnienia zmian 4. edycji Zamówień kompozytorskich znajdują się we „Wprowadzeniu do programu”, dostępnym na stronie MKiDN w zakładce Programy Ministra 2015 – Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie oraz na stronie IMIT w zakładce programy programy ministra – Zamówienia kompozytorskie 2015-2016.