Polmic - FB

from the world

Ostatnie koncerty jubileuszowe Mariana Borkowskiego - w Berlinie i Warszawie

Marian BorkowskiKoncert monograficzny Mariana Borkowskiego, zatytułowany „Portret Kompozytora w 80. Rocznicę Urodzin” odbędzie się 23 listopada 2014 roku w Sali Joachima na Universität der Künste w Berlinie.

W programie znajdzie się pięć kompozycji Jubilata: Toccata na fortepian (1960), Speranza na flety i fortepian (1976), Images II na dowolny instrument smyczkowy (1975), Fragmenti na fortepian (1962) i Visions III na kwartet smyczkowy (2003). Wystąpią: Rita D’Arcangelo — flety, Magdalena Heinz — skrzypce, Marcin Tadeusz Łukaszewski — fortepian, Kwartet Smyczkowy Diverso w składzie: Marcin Ostrowski — I skrzypce, Dagmara Foryś — II skrzypce, Magdalena Krawczuk — altówka i Zofia Łodygowska — wiolonczela.

W ramach obchodzonego w roku 2014 jubileuszu osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Mariana Borkowskiego odbyło się dotychczas prawie 30 koncertów - w wielu krajach i na kilku kontynentach, m.in. w: Chile (Viña del Mar), Korei Południowej (Seul), Łotwie (Ryga), Niemczech (Berlin, Brauweiler), Polsce (Warszawa, Bydgoszcz, Legnica, Lubostroń, Łańcut, Polkowice), Turcji (Antalya), Rosji (Krasnojarsk), Rumunii (Bukareszt), Stanach Zjednoczonych (Princeton — New Jersey, Irvine — California) i Wielkiej Brytanii (St Albans). Wykonywano podczas nich utwory Jubilata przeznaczone na instrumenty solowe, duety i zespoły kameralne, kompozycje chóralne, utwory wokalno-instrumentalne i na orkiestrę smyczkową. Niektóre z dzieł prezentowano wielokrotnie, częstokroć w interpretacji różnych artystów, zespołów kameralnych i wokalnych, chórów i orkiestr.

Ostatnie dwa koncerty jubileuszowe odbędą się w Warszawie w Salach Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – uczelni, z którą prof. Marian Borkowski związany jest od kilkudziesięciu lat – początkowo jako student, a od 1968 roku jako wykładowca. 9 grudnia 2014 roku w ramach koncertu pt. Współczesna muzyka wiolonczelowa w wykonaniu wiolonczelisty Friedricha Gauwerky’a usłyszymy solowe Visions I i Images II, a dzień później podczas koncertu zatytułowanego Rektorzy Warszawskiej Uczelni Muzycznej zabrzmią kompozycje chóralne Jubilata: Hosanna II na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną, Lux na chór mieszany a cappella, Libera Me I na chór mieszany a cappella oraz Hymnus na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną. Chór Mieszany i Orkiestrę Symfoniczną Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina poprowadzi Piotr Borkowski — dyrygent.