Polmic - FB

news

„Nowa twarz muzyki” – nabór wniosków do nowego programu IMiT

Instytut Muzyki i Tańca Instytut Muzyki i Tańca oraz Polskie Centrum Informacji Muzycznej zapraszają do programu „Nowa twarz muzyki”. Nabór wniosków trwa do 12 grudnia 2014 roku.

Program adresowany jest do młodych polskich kompozytorów, artystów-wykonawców (instrumentalistów, śpiewaków, dyrygentów) oraz do zespołów muzycznych (kameralnych, wokalnych, mieszanych), którzy chcieliby wzbogacić swoje portfolio o  profesjonalnie wykonane zdjęcia. Program ma na celu pomoc w debiucie i starcie na rynku muzycznym i stanowi uzupełnienie programów rezydencyjnych IMiT.

O udział w programie mogą aplikować artyści indywidualni i zespoły muzyczne do 9 osób. Aplikujący muszą wykazać się co najmniej roczną aktywnością artystyczną i w najbliższych 12 miesiącach planować dalszą aktywną działalność. W programie mogą wziąć udział osoby, które nie przekroczyły 35. roku życia na dzień 31 grudnia 2014. W przypadku zespołów liczy się wiek każdego członka zespołu. Dopuszcza się udział w zespole muzycznym członków posiadających zagraniczne obywatelstwo, pod warunkiem nie przekroczenia 1/3 składu zespołu. Zgłoszenie udziału w programie składa do Instytutu bezpośrednio kompozytor, artysta-wykonawca lub przedstawiciel zespołu.

W ramach programu Instytut Muzyki i Tańca zapewnia angaż profesjonalnego fotografa. Pokryje koszty najmu studia, wykonania serwisu zdjęciowego i obróbki zdjęć.

Realizacja programu trwa od 15 do 30 grudnia 2014 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 12 grudnia 2014 roku, zaś termin wyboru zgłoszeń w dniu 15 grudnia 2014 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem programu i formularzem aplikacyjnym na stronie www.imit.org.pl w zakładce programy.