Polmic - FB

news

Zmarł prof. Antoni Zoła

W dniu 22 stycznia 2015 roku zmarł prof. Antoni Zoła, muzykolog, specjalista w zakresie etnomuzykologii i hymnologii, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Muzykologii KUL, którego w latach 2005-2012 był dyrektorem.

Antoni Zoła urodził się 15 grudnia 1948 roku w Załężu koło Jasła. Studiował w Instytucie Muzyki Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym czasie uczestniczył w akcjach zbierania ludowych śpiewów religijnych na terenie Polski. Po ukończeniu studiów, w 1977 roku został zatrudniony w macierzystym Instytucie. W roku 1980 został sekretarzem redakcji opracowującej na zlecenie Episkopatu Polski Śpiewnika Liturgicznego. Był także asystentem przy Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 1992 obronił rozprawę doktorską, a w 1997 został adiunktem w Instytucie Muzykologii KUL. W 2004 otrzymał stopień doktora habilitowanego i został kierownikiem Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii. W latach 2005-2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Efektem jego badań nad historią, żywą tradycją i praktyką wykonawczą śpiewów religijnych jest zbiór ponad 22 000 pieśni zebranych w całej Polsce, a także edycje kilku śpiewników i zbiorów pieśni oraz innych opracowań.

Pogrzeb prof. Antoniego Zoły odbędzie się w poniedziałek, 26 stycznia w Pilszczynie koło Lublina.