Polmic - FB

news

Rok Oskara Kolberga 2014 dobiegł końca

Rok Kolberga 2014Ponad 3 tysiące wydarzeń zorganizowanych w niemal 300 polskich miejscowościach, w których udział wzięło ponad 4 tysiące wykonawców i prawie 3 miliony słuchaczy – Rok Oskara Kolberga, wybitnego folklorysty i etnografa dobiegł końca.

W ciągu całego 2014 roku w Polsce i poza jej granicami odbyło się wiele koncertów, festiwali, spektakli, kursów, warsztatów, badań terenowych, sesji naukowych, nagrań i wystaw. Miały one za zadanie przypomnieć postać Kolberga i jego zasługi dla polskiej kultury i nauki, wskazać jego naśladowców oraz podkreślić atrakcyjność i żywotność współczesnej kultury ludowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje także włączenie się Prezydenta RP w Rok Kolberga, poprzez uhonorowanie artystów ludowych i badaczy wysokimi odznaczeniami państwowymi i organizację specjalnego okolicznościowego koncertu w Pałacu Prezydenckim.

Badanie opinii publicznej na temat rozpoznawalności nazwiska Kolberga, zrealizowane w grudniu 2013 roku wykazało, że zaledwie 8% Polaków potrafi poprawnie odpowiedzieć na pytanie, kim był Oskar Kolberg. Po powtórnym badaniu w styczniu 2015 roku, liczba ta wzrosła do 11,3%.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację Roku Kolberga przeznaczyło ponad 6 milionów złotych, które wydatkowane zostały w ramach otwartego, specjalnego programu „Kolberg 2014 – Promesa”, dzięki któremu zrealizowane zostały 72 projekty oraz w ramach działań priorytetowych, na które złożyło się przeszło 50 przedsięwzięć realizowanych przez ponad 20 instytucji. Zadania sfinansowane w ramach „Promesy” obejmowały badania terenowe, opracowania naukowe, digitalizacyjne i archiwalne, budowę nowych stron internetowych, wydania książek i płyt, a także organizację wielu koncertów, festiwali, warsztatów i konkursów.

Wśród najważniejszych efektów działań priorytetowych Roku Kolberga wymienić należy:
• uruchomienie strony internetowej poświęconej Kolbergowi www.oskarkolberg.pl, zawierającej informacje związane z postacią Kolberga i jego dorobkiem, w tym m.in.: biografię, interaktywną mapę zasięgów monografii i ich zawartości, nuty wszystkich utworów fortepianowych, pieśni oraz oper, a także nagrania tych utworów;
• digitalizację rękopisów (21 tysięcy kart zeskanowanych i udostępnionych w Internecie);
• digitalizację Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga (75 tomów dostępnych w Internecie);
• budowę indeksów muzycznych z dzieł Kolberga (2700 melodii);
• przygotowanie 5 wystaw stacjonarnych, internetowych i multimedialnych z przykładami dźwiękowymi i audiodeskrypcją, w języku polskim i angielskim;
• produkcję aplikacji na telefony komórkowe Przewodnik śladami Oskara Kolberga;
• wydanie popularnej biografii w wersji książkowej i audiobookowej, kolekcji bajek z Dzieł oraz okolicznościowego albumu o Kolbergu;
• odrestaurowanie nagrobka Kolberga na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie;
• realizację projektów edukacyjnych: „Akademia Kolberga” oraz „Mały Kolberg”;
• budowę internetowych portali tematycznych o laureatach Nagrody Kolberga, muzyce tradycyjnej, polskich instrumentach ludowych i polskich tańcach tradycyjnych.

Pełen raport z obchodów Roku Kolberga dostępny jest na stronie internetowej www.kolberg2014.org.pl

MKiDN rolę Biura Obchodów i operatora programu Kolberg 2014 - Promesa powierzyło Instytutowi Muzyki i Tańca. Partnerami Roku byli: Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Muzeum Wsi Radomskiej, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Forum Muzyki Tradycyjnej, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Związek Kompozytorów Polskich, Program 2 Polskiego Radia, Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Centrum Kultury, Poczta Polska, Biblioteka Narodowa, Instytut Adama Mickiewicza, Filharmonia Narodowa, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Stowarzyszenie „TRATWA”, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie, Stowarzyszenie Krakowski Chór Kameralny, Fundacja Harmonia Artis, Miasto Kraków i Opera Krakowska.

Rok Kolberga 2014 ustanowiony został na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Sejm RP 6 grudnia 2013 roku. Rocznica obchodzona była pod auspicjami UNESCO.