Polmic - FB

news

Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari - w Nowym Sączu

XVIII Międzynarodowy Festiwal i XVI Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady SariXVIII Międzynarodowy Festiwal i XVI Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari odbędzie się w dniach od 9 do 16 maja 2015 roku w Nowym Sączu. Funkcję dyrektora artystycznego i przewodniczącej jury objęła wybitna śpiewaczka Małgorzata Walewska. Wydarzeniem Festiwalu będzie przyjazd do Nowego Sącza światowej sławy argentyńskiego dyrygenta i tenora José Cury.

Do udziału w rywalizacji zakwalifikowało się 70 młodych śpiewaków z 11 krajów: Polski, Niemiec, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Włoch, Wielkiej Brytanii, Turcji, Indii, Chin oraz USA. Nad prawidłowym przebiegiem Festiwalu i Konkursu czuwać będą dyrektorzy: artystyczny - Małgorzata Walewska (mezzosopran, wybitna polska śpiewaczka) i organizacyjny - Antoni Malczak (dyrektor MCK SOKÓŁ), a biurem organizacyjnym kieruje Liliana Olech (dyrektor Galerii BWA SOKÓŁ). W jury, obradującym pod przewodnictwem Małgorzaty Walewskiej, zasiądą: Helena Łazarska - Honorowa Przewodnicząca Jury, Daniel Dollé (Szwajcaria), Angelo Gabrielli (Włochy), Ryszard Karczykowski, Hanna Michalak, Izabella Kłosińska, Andrzej Nanowski, Andrejs agars (Łotwa), Wojciech Maciejowski - sekretarz Jury. Wokalistom towarzyszyć będą pianiści -akompaniatorzy: Taras Hlushko i Bartłomiej Wezner.

Otwarte dla publiczności przesłuchania konkursowe odbędą się w trzech etapach. 16 maja zakończy je galowy koncert laureatów z towarzyszeniem orkiestry Opery Krakowskiej oraz wręczenie nagród. Grand Prix dla głosów męskich i żeńskich wyniesie w każdej grupie ok. 5.000 euro. Jury przyzna też wyróżnienia oraz nagrody specjalne, m.in.: za utwór Mozarta, utwór polski, Nagrodę im. Ady Sari dla wybitnego sopranu koloraturowego (ufundowaną przez burmistrza Starego Sącza) oraz nagrodę dla wybitnego pianisty-akompaniatora.

Konkursowym zmaganiom tradycyjnie towarzyszyć będą koncerty. 9 maja 2015 roku w kościele pw. św. Krzyża w parafii św. Heleny w Nowym Sączu można będzie wysłuchać II Symfonii c-moll "Zmartwychwstanie" Gustava Mahlera w wykonaniu Chóru Polskiego Radia, Orkiestry Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją José Cury oraz solistek: Urąki Arlič-Gololičič - sopran, laureatki XIII Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w 2009 roku oraz Małgorzaty Walewskiej - mezzosopran. Ważnym wydarzeniem będzie wykonanie 14 maja w bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu Małej mszy uroczystej (La petite messe solenelle) Gioacchino Rossiniego. Wystąpią: Iwona Socha - sopran, Agnieszka Monasterska - mezzosopran,Andrzej Lampert - tenor, laureat XV Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w 2013 roku, Jacek Ozimkowski - bas, Bartłomiej Kominek, Arkadiusz Bialic, Anna Boczar oraz chór Akademii Muzycznej w Krakowie pod dyrekcją Macieja Tworka.

Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari odbyły się po raz pierwszy w 1985 roku w Nowym Sączu z inicjatywy prof. Heleny Łazarskiej. Nazwano je imieniem wielkiej polskiej śpiewaczki, która wychowała się w pobliskim Starym Sączu. W poprzedniej edycji konkursu wśród pań triumfowała sopranistka Ewa Tracz. Jury nie przyznało I nagrody w kategorii głosów męskich, drugą - wywalczył tenor Andrzej Lampert, absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej.

Więcej informacji - na stronie festiwalu: www.adasari.pl