Polmic - FB

news

Kondolencje po śmierci Romualda Twardowskiego

Kondolencje TwardowskiSzanowni Państwo,

Narodowy Związek Kompozytorów Ukrainy przekazuje szczere wyrazy współczucia w związku ze śmiercią wybitnego polskiego kompozytora Pana Romualda Twardowskiego.

Pan Twardowski był wielkim przyjacielem Ukrainy, Jego utwory stale rozbrzmiewały w wykonaniu naszych zespołów i cieszyły się dużym powodzeniem u publiczności. Jakiś czas temu, na 2-3 lata przed wojną, odbył się wielki koncert symfoniczny z utworami Kompozytora i odniósł wielki sukces.

Składamy szczere kondolencje całej polskiej muzycznej społeczności, Jego krewnym, miłośnikom Jego wybitnego talentu, i sądzimy, że odejście kompozytora takiej rangi odbije się na światowej kulturze muzycznej.

Pogrążeni w smutku

Sekretarz Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy, Artystka Ludowa Ukrainy, laureat Narodowej Nagrody Ukrainy im. T. Szewczenki, członek korespondent Narodowej Akademii Sztuki Ukrainy, profesor Łesia Dyczko

Prezes Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy, Zasłużony Działacz Sztuk Ukrainy, laureat Narodowej Nagrody Ukrainy im. T. Szewczenki, członek korespondent Narodowej Akademii Sztuki Ukrainy, profesor Igor Szczerbakow