Polmic - FB

nasze patronaty

Dariusz Swoszowski – Oratorium Peregrinus

Oratorium PeregrinusPrawykonanie oratorium Peregrinus na 3 soprany solo, narratora, chór, organy i orkiestrę autorstwa Dariusza Swoszowskiego do słów Ryszarda Ostrowskiego odbędzie się 28 listopada 2015 roku o godz. 16:00 w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Porąbce Uszewskiej (woj. małopolskie). Dzień później koncert zostanie powtórzony w kościele pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie.

Kompozycję wykona ponad 200 muzyków, w tym uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej I Stopnia w Domosławicach oraz Jurkowski Chór Kameralny, który przygotuje Aleksandra Bośković-Różak oraz Łucja Nowak. W roli solistek wystąpią śpiewaczki operowe: Magda Niedbała, Ewelina Szybilska oraz Anna Wilk. Przy organach zasiądzie Iwona Karwacka, natomiast w roli narratora wystąpi Jacek Wojnicki. Całością pokieruje dyrygent Waldemar Groń.

Dariusz Swoszowski, kompozytor i pedagog młodego pokolenia urodzony w Tarnowie, opisuje dzieło następującymi słowami: Wędrówka tytułowego pielgrzyma jest metaforą życia człowieka zamykającego się w powtarzalnym cyklu życia, a każda jego obserwacja (prospectus) skupia się na pięknie lokalnej przyrody, regionalnej tradycji, problemach człowieka. Jego codzienna walka z przeciwnościami losu jest przedstawiona w pieśniach (carmina) poprzez spotkania z personifikacjami żywiołów: Powietrza (Aer), Wody (Aqua), Ognia (Ignis) i Ziemi (Terra). Aksjologiczne i eschatologiczne niepokoje zawiera przemyślenie (cogitatio), a ich rozwiązanie i akt złożenia ufności w Bogu – kończący każdą z części psalm.

Organizatorzy: Szkoła Muzyczna I Stopnia w Domosławicach i Stowarzyszenie Entuzjaści Uśmiechu SPON.
Koncerty współfinansowane przez: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Starostwa Brzeskiego.

Patronat medialny nad koncertami objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej.

„Nie wiemy skąd, nie wiemy, dokąd zmierza, przez wiele krain wiedzie jego droga, pielgrzymi kij, na ustach ślad pacierza, wyschnięte wargi szepczą coś do Boga. (…) Ciernistą ścieżką, traktem kamienistym, przez grząskie bagna i ruchome piaski, przez skalną grań i przez potoki bystre niesie swój los i oczekuje łaski”. Tak w Prologusie jest przedstawiony Peregrinus, tajemniczy wędrowiec, pokonujący krok za krokiem słynną Via Regia. Kim jest? W jakiej intencji pielgrzymuje? Jak długo idzie? Odpowiedzi na te pytania trzeba szukać w tekście oratorium. Że nie będzie to do końca takie proste i oczywiste – sugerują słowa „minęło lato, jesień, minął rok (…) przemija życie i zapada zmrok”, a także apel Chóru „o Panie nasz, który królujesz w niebie, ulituj się i drogę pokaż mu. By poznać Cię – odnaleźć musi siebie. Niech Peregrinus nie ulegnie złu.”