Polmic - FB

wiadomości archiwalne

Nagrody „Ars Quaerendi”

Marian SobulaDnia 28 lipca 2008 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie ogłoszone zostały wyniku konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” przyznawanej za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Jury pod przewodnictwem prof. Jerzego Stuhra w dziedzinie „muzyki” przyznało nagrody artystom z Akademii Muzycznej w Krakowie:
  • w kategorii Mistrz - prof. Andrzejowi Pikulowi
  • w kategorii Uczeń - Marianowi Sobuli (na zdjęciu)
Nagrodzono również ich wspólny projekt: Festiwal Muzyki Fortepianowej / Royal Cracow International Piano Festival planowany na jesień 2009 roku.
Nagroda „Ars Quaerendi” jest doroczną nagrodą przyznawaną w drodze konkursu w kategoriach: Mistrz i Uczeń oraz dla Projektu realizowanego wspólnie przez nagrodzonych. To pomysł władz województwa na zmotywowanie młodych artystów do podejmowania ambitnych przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych, a także tych wybitnych przedstawicieli świata kultury, sztuki i nauki do przełamywania różnic pokoleniowych i dzielenia się swoim doświadczeniem z młodymi następcami. Nagroda przyznawana jest za wybitne działania w kilkunastu dziedzinach: twórczość artystyczna i użytkowa (muzyka, film, fotografia, sztuki plastyczne i użytkowe, taniec, teatr, rzemiosło artystyczne), upowszechnianie kultury, architektura, urbanistyka.
Uroczysta gala, podczas której wręczone zostaną Nagrody, planowana jest na październik.