Polmic - FB

official patronage

XVII Festiwal Muzyczne Konfrontacje: Inspiracja – Inwencja – Interpretacja

Muzyczne Konfrontacje„Inspiracja – inwencja – interpretacja" to hasło tematyczne XVII Festiwalu Muzyczne Konfrontacje, odbywającego się w dniach 25 września - 23 października 2016 roku.

Ideą tegorocznego przedsięwziecia jest zwrócenie uwagi na często pomijany, niekiedy wręcz dyskredytowany problem inspiracji i inwencji w muzyce polskiej, konfrontacja wybranych dzieł kompozytorów minionych epok, także uznanych mistrzów XX i XXI wieku z utworami powstającymi współcześnie. Festiwal będzie próbą spojrzenia na te zagadnienia z perspektywy poglądów i refleksji wybitnego polskiego muzykologa Bohdana Pocieja, który współtworzył pierwsze Muzyczne Konfrontacje. Jemu to – w piątą rocznicę śmierci – XVII Muzyczne Konfrontacje są dedykowane.

Program festiwalu pozwala na zaledwie dotknięcie złożonej problematyki określonej w podtytule. Dobór repertuaru warunkuje kameralna przestrzeń wnętrz, w których odbywać się będą koncerty. W porównaniu z poprzednimi edycjami Muzycznych Konfrontacji tegoroczny program w znacznie większym stopniu uwzględnia twórczość kompozytorów polskich XX i XXI wieku. Po raz pierwszy w siedemnastoletniej historii Muzycznych Konfrontacji na tegorocznym Festiwalu zabrzmią prawykonania nowych utworów kompozytorów polskich. Zgodnie z tradycją tego Festiwalu w programie znajdują się różne gatunki muzyczne, w tym jazz, muzyka improwizowana (inspirowana autentycznymi pieśniami ludowymi z Kurpiów) oraz spektakl poetycko-muzyczny, inspirowany poezją Adama Zagajewskiego (Prolog wydarzenia).

Festiwal stanowić będzie ponadto konfrontację muzycznych interpretacji/kreacji wybitnych polskich artystów (laureatów prestiżowych nagród na międzynarodowych konkursach muzycznych i festiwalach, zdobywców „Fryderyków"), specjalizujących się w wykonawstwie muzyki różnych epok i stylów.

Data ostatniego spotkania festiwalowego (Epilogu) przypada 23 października, tj. w dniu 60. rocznicy Powstania Węgierskiego 1956 roku. Wydarzenie zakończy zatem muzyka Beli Bartoka oraz Tańce węgierskie Johannesa Brahmsa.

Organizatorem XVII Festiwalu jest po raz pierwszy Fundacja Spotkania Muzyczne, działająca przy Związku Kompozytorów Polskich.

Patronat medialny nad Festiwalem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej.

 

 

XVII Festiwal Muzyczne Konfrontacje
Inspiracja – Inwencja – Interpretacja
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
i Prezesa Związku Kompozytorów Polskich

25 września 2016 - PROLOG – godzina 19
Miejsce: Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 1
Zagajewski & Pawlik – Mów spokojniej
******:
Włodek Pawlik, Marek Bałata, Lukasz Jemioła, Natalia Wilk
Weezdob Collective
Piotr Scholz - gitara, Kuba Marciniak – saksofon, Damian Kostka – kontrabas,
Adam Zagórski – perkusja, Kacper Smoliński – harmonijka
*******************
Organizator Burmistrz Miasta Podkowa Leśna,
Współorganizatorzy: Fundacja Spotkania Muzyczne, CKiO w Podkowie Leśnej

2 października – godzina 17
Miejsce: Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

Fryderyk Chopin - Koncert fortepianowy e-moll op. 11
Karol Szymanowski - II Kwartet smyczkowy op. 56è
Krzysztof Penderecki – Der unterbrochene Gedanke
Jerzy Kornowicz – Dwa utwory na kwintet fortepianowy (prawykonanie)
*****
Jerzy Kornowicz - fortepian
Piotr Paleczny – fortepian
Kwartet Prima Vista
Krzysztof Bzówka – I skrzypce, Józef Kolinek – II skrzypce,
Piotr Nowicki – altówka, Zbigniew Krzymiński – wiolonczela

9 października – godzina 17
Miejsce: Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawiskuf
Raphael Rogiński – Muzyczne inspiracje i reinterpretacje
Koncert z udziałem ludowej śpiewaczki z Kurpiów - Genowefy Lenarcik

16 października – godzina 17
Miejsce: Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku
Wojciech Kilar – Orawa
Sławomir Czarnecki – Kwartet Spiski
Maciej Małecki – Suita Polska
Krzesimir Dębski - Cantabile na kwartet smyczkowy
Piotr Moss - Le lien entre le jour na kwartet i mezzosopran
Bohdan Pociej – wybrane teksty na temat inspiracji i inwencji w muzyce
*****
Jadwiga Rappè – mezzosopran
Opium String Quartet
Agnieszka Marucha - I skrzypce, Anna Szalińska – II skrzypce,
Magdalena Małecka-Wippich – altówka, Olga Łosakiewicz-Marcyniak - wiolonczela

17 października – godzina 19
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Warszawa, ul. Fredey 8
Anna Ignatowicz-Glińska – Anno 1968 na sekstet wokalny i organy Hammonda
(prawykonanie)
Marcin Łukaszewski – Cykl pieśni na 6 głosów i fortepian do słów Rabindranatha Tagore
(prawykonanie)
Aleksander Kościów - The book of Teraa na sekstet wokalny i electric piano
(prawykonanie)
*****************
proMODERN
Łucja Szablewska – sopran, Ewa Puchalska - mezzosopran, Ewelina Rzezińska - mezzosopran,
Andrzej Marusiak - tenor, Krzysztof Chalimoniuk - baryton, Piotr Pieron – bas, kierownictwo artystyczne
Koncert dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
„Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca


23 października – godzina 17
Miejsce: Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku
Juliusz Zarębski – Kwintet fortepianowy g-moll op.34
Henryk Mikołaj Górecki - Już się zmierzcha na kwartet smyczkowy

EPILOG
w 60. Rocznicę Powstania Węgierskiego
Bela Bartok- Tańce rumuńskie; Johannes Brahms -Tańce węgierskie
*****
Krzysztof Herdzin – fortepian
Kwartet Camerata
Włodzimierz Promiński - I skrzypce, Andrzej Kordykiewicz – II skrzypce,
Piotr Reichert – altówka, Roman Hoffmann - wiolonczela

*************************


dyrektor Festiwalu - Alicja Matracka-Kościelny

Organizator:
Fundacja Spotkania Muzyczne
Współorganizatorzy:
Miasto Ogród Podkowa Leśna
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
********************
Festiwal zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Podkowy Leśnej, Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS