Polmic - FB

relacje i recenzje wydarzeń

Dyrygentka orkiestry Vita Activa laureatem konkursu przedsiębiorczość społeczna

vaMirosława Lipińska, dyrygetka orkiestry Vita Activa, otrzymała I miejsce w konkursie "Przedsiębiorczość społeczna 2017", zorganizowanym porzez Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza.

W tym samym konkursie i w tej samej kategorii zajęła II miejsce w plebiscycie "Dziennika Bałtyckiego". Nagroda przyznana za stworzenie miejsca, w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą realizować swoje potrzeby kulturalne na bardzo wysokim poziomie kompetencji artystycznych i społecznych. W dorobku społeczności osób niepełnosprawnych intelektualnie (przy wsparciu wolonatariuszy i nauczycieli) jest Orkiestra Vita Activa z dorobkiem 250 koncertów w 60 miastach Polski i Europy oraz ECEKON - Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych - 60 uczniów, 6 zespołów, około 240 wydarzeń kulturalnych w ciągu 8 lat działalności. To przedsiębiorstwo społeczne, cechujące się precedensową innowacyjnością społeczną, działa przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Gdańsku. PSONI prowadzi liczne placówki wspierające osoby z niepełnosprawnością we wszystkich okresach życia.