Polmic - FB

aktualności

Nie żyje Roderyk Lange

l16 marca odszedł do wieczności Roderyk Lange – niezwykle oddany tańcu polski badacz, założyciel Polskiego Forum Choreologicznego, fundator i wieloletni redaktor „Studia Choreologica”.

Od 1967 mieszkał w Wielkiej Brytanii. W 1975 uzyskał doktorat z etnologii, a w 1977 habilitację na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) w Londynie. Od 1979 do 1992 roku jako profesor PUNO wykładał etnografię na tymże Uniwersytecie. Wykładał również w Laban Art of Movement Centre w Addlestone, Centre for Dance Studies na wyspie Jersey, którym kierował do 2003, w Queen’s University w Belfaście, na Univeristy of Edinburgh i w Goldsmiths’ College na Uniwersytecie Londyńskim. W 1993 założył Fundację Instytut Choreologii w Poznaniu. Redagował roczniki „Dance Studies” i „Studia Choreologica”. Współpracował z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2009-2014 był prezesem Polskiego Forum Choreologicznego.

Roderyk Lange napisał wiele książek i artykułów, był redaktorem kilkudziesięciu numerów czasopism, wydawnictw źródłowych oraz opracowań naukowych na temat tańca – od prac zajmujących się Labanowską analizą ruchu i kinetografią, poprzez liczne eseje i książki na temat polskiego folkloru tanecznego (m.in. Kujaw, Pałuk i Wielkopolski), metodyki i metodologii badań nad tańcem, a także antropologii tańca.