polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
130. lat Akademii Muzycznej w Krakowie
25 lutego 2018, Kraków
Muzyczne dedykacje – kiedy głos bywa inspiracją
28 lutego 2018, Warszawa
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz

Artykuły

Profesor Mieczysław Tomaszewski z Orderem Orła Białego

tCzłonek honorowy Związku Kompozytorów Polskich prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski 3 maja 2017 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej – Order Orła Białego „w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania polskiej kultury muzycznej, za osiągnięcia w pracy naukowej, artystycznej i twórczej”.

Mieczysław Aleksander Tomaszewski, teoretyk muzyki, autor fundamentalnych prac z dziedziny chopinologii światowej, twórca krakowskiej szkoły teoretycznej jest jednym z najwybitniejszych polskich muzykologów przełomu XX i XXI wieku. Jako znakomity przedstawiciel nurtu muzykologii humanistycznej wpłynął w sposób znaczący na współczesną polską i światową refleksję o sztuce: stworzył nową metodę badawczą analizy i interpretacji integralnej. Tematyka prac naukowych profesora (24 książki, ok. 200 tekstów naukowych) obejmuje teorię i historię muzyki XIX – XXI w. Szczególne miejsce zajmuje bezprecedensowa w skali światowej monografia Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, za którą otrzymał Nagrodę Wydawców im. J. Długosza.

Naukowiec, edytor i wykładowca, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, kierownik Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, był wieloletnim redaktorem naczelnym i dyrektorem (1954 – 88) Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Nadał polskiej oficynie rangę międzynarodową, wybitnie przyczyniając się do osiągnięcia światowego poziomu polskiego edytorstwa muzycznego oraz twórczo rozwijając idee promocji muzyki polskiej w Polsce i na świecie.

Za swoje zasługi dla polskiej kultury muzycznej i osiągnięcia w pracy naukowej Profesor Tomaszewski został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Honorową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina”, Nagrodą Fundacji Nauki Polskiej, nagrodą Związku Kompozytorów Polskich.

Składamy Profesorowi najszczersze gratulacje!