Polmic - FB

ogłoszenia

New Music Incubator Konstancin – nabór zgłoszeń na kurs dla profesjonalnych muzyków

nmiDo 15 sierpnia 2017 roku trwa nabór zgłoszeń na kurs New Music Incubator, którego celem jest umożliwienie współpracy młodym twórcom z dziedziny muzyki.

New Music Incubator Konstancin to projekt, który skupia profesjonalistów z branży muzycznej (muzyków, kompozytorów, improwizatorów, artystów muzyki elektronicznej, twórców dźwięku itp.) pochodzących z krajów UE na okres wspólnych badań twórczych. Uczestnikami działania będą artyści, którzy stosują szeroki wachlarz podejść do muzyki i produkcji dźwięku, w tym improwizacji, kompozycji i sztuki dźwiękowej, jak również klasyczni i nieklasyczni wykonawcy i kompozytorzy. Poprzez spotkanie New Music Incubator ma zamiar promować wzajemny rozwój zawodowy, dzielenie się umiejętnościami oraz rozwój silnych sieci współpracy na rzecz przyszłych projektów.

Inicjatywa New Music Incubator zrealizowała dotychczas osiem kursów, angażując łącznie 132 kompozytorów, muzyków i artystów dźwięku z 19 krajów. NMI ma siedzibę w Szwecji, ale działa na skalę międzynarodową.

New Music Incubator Konstancin składa się z dwóch faz:

1. 18–23 września 2017 r. – spotkanie 20 profesjonalistów z branży muzycznej w Konstancinie, wspólne tworzenie muzyki, występ;

2. Luty 2018 r. – 3-dniowe spotkanie w Brukseli, przygotowanie do występu w Q-O2.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia do 15 sierpnia 2017 r.

Szczegóły: Call for Participants – NMI Konstancin