polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
SuperSam +1: Han Bennink & Tomasz Gwinciński
12 April 2018, Warsaw
30th International Festival Of Krakow Composers
14-22 April 2018, Krakow
1st International Organ Duo Competition
15-21 April 2018, Nowy Sącz
4th Malopolska Academy of Talents
1-8 July 2018, Łącko

news

Premierowe nagranie „Audycji V" Andrzeja Krzanowskiego

aW grudniu 2017 Orkiestra Muzyki Nowej pod dyrekcją Szymona Bywalca wraz z instrumentalistami NOSPR, Zespołem Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia" i solistami: Joanną Freszel (sopran) i Markiem Andryskiem (akordeon) zarejestrowała kompletny materiał dźwiękowy Audycji V Andrzeja Krzanowskiego.

Przedwcześnie zmarły, wybitny śląski kompozytor Andrzej Krzanowski pozostawił swoje nowatorskie dzieło w rękopisie. Pomimo kilku podejść utwór od kilku dekad czeka na swoje prawykonanie sceniczne. Audycja V jako forma przekracza ramy koncertu, widowiska teatralnego, poematu choreograficznego, projekcji multimedialnej; stanowi swoistą meta­formę, łączącą słowo, dźwięk, światło, taniec, multimedia, elementy happeningu i interakcję z publicznością. Również aparat wykonawczy utworu jest bardzo złożony: aktorzy, sopran solowy, chór kameralny, orkiestra podzieloną na kilka grup, tancerze, mim, wielokanałowa warstwa elektroakustyczna.

Dopiero w 2017 roku pojawiła się możliwość przygotowania pierwszej od 40 lat całościowej realizacji wokalno-instrumentalno-sceniczno-multimedialnego dzieła określanego przez kompozytora mianem meta-opery. Pierwszym etapem tego przedsięwzięcia było nagranie kompletnej warstwy muzycznej dzieła, obejmującej partie instrumentalne, wokalne (chóralne i solowe), recytowane, partie taśm (akordeon, chór, aktorzy) oraz przygotowanie koncepcji projekcji multimediów i choreografii.

Kolejny etap to przygotowanie do wystawień kompletnej wersji scenicznej dzieła, które będą miały miejsce w NOSPR w Katowicach w ramach tegorocznego Festiwalu „Warszawska Jesień" oraz w Krakowie.

Zadanie to zostało zrealizowane dzięki wsparciu z programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyka i Taniec – Interwencje 2017".

Więcej informacji oraz materiałów – na stronie: http://omn.art.pl