Polmic - FB

nasze patronaty

Warszawa | Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus: Czajkowski i Haydn

si17 lutego 2018 roku o godz. 19.00 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbędzie się koncert symfoniczny, podczas którego Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus pod dyrekcją Moniki Wolińskiej wykona dzieła Piotra Czajkowskiego i Josepha Haydna.

Swą Symfonią D-dur nr 104 z roku 1795 Haydn we wspaniałym stylu żegna się z gatunkiem muzycznym, który to jemu właśnie zawdzięcza bujny rozkwit i który stał się znakiem firmowym jego bogatej i różnorodnej twórczości. Haydn raczej nie tworzył swego dzieła jako „podsumowania epoki”, z intencją retrospekcji własnych dokonań oraz wskazywania przyszłych dróg rozwoju symfonii, lecz z uwagi na swą pozycję opus ultimum tak właśnie bywa postrzegana Symfonia D-dur. Ponieważ utwór należy do drugiego cyklu londyńskiego, w finale Haydn uczynił ukłon w stronę angielskiej publiczności, cytując jako główny temat melodię popularnej piosenki Hot Cross Buns („Gorące bułeczki”) o ludowych rysach, podkreślonych burdonowym akompaniamentem. Żywiołowy finał w formie allegra sonatowego (z silnie kontrastującym, lirycznym tematem drugim) jest zarazem ostatnią, jakże piękną kartą haydnowskiej symfoniki.

W zupełnie odmienny świat przeniesie nas arcyromantyczna, naznaczona piętnem tragizmu IV Symfonia f-moll Piotra Czajkowskiego. Dzieło powstawało w dramatycznym okresie po nieudanym, bardzo krótkim małżeństwie z byłą uczennicą kompozytora, Antoniną Miliukową. Czajkowski był po tym epizodzie w depresji, podjął nawet próbę samobójczą. Z pomocą przyszła mu rodzina i protektorka Nadieżda von Meck. Niezwykle bogata wdowa po magnacie kolejowym roztoczyła nad kompozytorem dyskretny mecenat, wspierając go materialnie i duchowo. W listach do Nadieżdy Czajkowski zwierzał się, że nowo tworzone (i jej właśnie zadedykowane) dzieło, które określił przez analogię do Beethovenowskiej Piątej „symfonią losu”, odzwierciedla stan jego poranionej duszy i tragizm osobistych doświadczeń. Premiera tego pełnego bardzo ekstrawertycznych emocji dzieła miała miejsce w Moskwie 10 [22] lutego 1878 roku, koncert POSI odbywa się więc niemal dokładnie w 140. rocznicę tego wydarzenia.

Patronat medialny nad koncertami Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Informacja o biletach – na stronie: http://sinfoniaiuventus.pl