nasze projekty

Mińsk | Muzyczna podróż przez stulecie

polmic

18 marca 2018 roku w Państwowej Filharmonii Białoruskiej w Mińsku odbędzie się koncert z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zespół Classic-Awangard pod dyrekcją Władimira Bajdowa wykona utwory kompozytorów polskich oraz twórców białoruskich.

Organizatorami koncertu są Związek Kompozytorów Polskich, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC, Instytut Polski w Mińsku oraz Białoruska Filharmonia Państwowa. Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”.

„Tym koncertem chcemy uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Po 123 latach zaborów, kiedy Polska istniała tylko w sercach Polaków, Rzeczpospolita wróciła na mapę Europy i świata jako niepodległe państwo. W programie koncertu mamy utwory Ignacego Jana Paderewskiego, wielkiego pianisty i wybitnego kompozytora, ale także polityka. Dzięki niemu sprawa niepodległości Polski zyskała poparcie Stanów Zjednoczonych Ameryki, a on sam został – choć na krótko – pierwszym premierem polskiego rządu po odzyskaniu niepodległości. Są w programie również utwory Karola Szymanowskiego, najwybitniejszego kompozytora niepodległej Polski, odrodzonej w 1918 roku. Wraz z nią narodziła się w polskiej sztuce awangarda, a Szymanowski był w dziedzinie muzyki jej ojcem. Odwołuje się do tej międzywojennej awangardy Zygmunt Krauze, współczesny kompozytor o wyjątkowo wyrazistym indywidualnym rysie. Sięga on do wzorca „unizmu”, kierunku stworzonego po odzyskaniu niepodległości przez Władysława Strzemińskiego, jednego z najważniejszych malarzy i teoretyków tamtej nowej polskiej awangardy. Twórczość tych i innych polskich kompozytorów dopełni utwór białoruskiego kompozytora Dzmitryja Łybina Podróż z Krakowa do Wiednia.” – zaznacza Mieczysław Kominek, Prezes Związku Kompozytorów Polskich.

Dyrekcja Białoruskiej Filharmonii Państwowej podkreśla: „Koncert ten będzie muzycznym prezentem dla sąsiedniej Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości i po raz kolejny potwierdzi długie i bliskie przyjacielskie relacje między naszymi republikami”.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Dodatkowe informacje – na stronie Białoruskiej Filharmonii Państwowej.

Więcej na temat wydarzeń związanych z polską kulturą na całym świecie: www.culture.pl