polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus: Czajkowski i Haydn
17 lutego 2018, Warszawa
130. lat Akademii Muzycznej w Krakowie
25 lutego 2018, Kraków
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz

linki

Zespoły ludowe - przewodnik internetowy

Przewodnik internetowy ZESPOŁY LUDOWEPrzewodnik internetowy "Zespoły ludowe", prowadzony od 1999 roku przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych, to ogólnopolska baza danych obejmująca ludowe zespoły artystyczne, śpiewacze, obrzędowe, teatralne, satyryczne, pieśni i tańca oraz kapele. Na początku 2010 roku w bazie znajdowało się 1684 rekordów - opisów zespołów, kapel lub solistów. Pozyskiwanie danych odbywa się poprzez wywiad ankietowy bezpośrednio z zespołem. Informacje uzyskiwane są również od instytucji kultury różnych szczebli (gminne, powiatowe, wojewódzkie) w całej Polsce. Baza danych pełni rolę jedynego w kraju, centralnego ośrodka informacji w tym zakresie.
 

(strona w języku polskim)

http://zgstl.kei.pl/zespolyludowe

Kategoria: