Polmic - FB

aktualności

Częstochowa | Jubileusz Sławomira Czarneckiego

FCz18 maja 2018 roku o godz. 19.00 w Filharmonii Częstochowskiej będzie miał miejsce koncert monograficzny, poświęcony twórczości Sławomira Czarneckiego, prezesa Warszawskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich, z okazji 50-lecia jego działalności artystycznej.

Sezon 2017/2018 to jubileuszowy okres pracy twórczej i artystycznej Sławomira Czarneckiego. 50 lat temu powstała i została wykonana na Jasnej Górze w Częstochowie jego pierwsza kompozycja: Canzona da chiesa. Obecny okres jego twórczości można określić jako należący do nurtu po-modernistycznego, gdzie tradycja jest istotnym czynnikiem kształtującym estetykę. Ważnym dla kompozytora jest poczucie piękna, które prowadzi do ogólnego dobra, inspiracje tradycyjnymi wartościami muzycznymi i kulturowymi, takimi, jak chorał gregoriański w utworach o charakterze religijnym, czy muzyka narodowa i ludowa w utworach o charakterze świeckim. W tych utworach ideą kompozytora jest, aby, zarówno dla wykonawców jak i dla słuchaczy, słowa „fascynacja” czy „zauroczenie” pięknem muzycznym, pięknem dźwięku, nabrały szczególnego znaczenia.

Koncert jubileuszowy rozpocznie charakterystyczny poemat choreograficzny op. 35 Wałaski autorstwa Sławomira Czrneckiego. Wałaski to popularny taniec górali spiskich. Kompozycja powstała w wyniku 10-letnich badań folkloru Polskiego Spiszu, prowadzonych przez kompozytora i zakończonych wydaniem pracy Zbiór pieśni ludowych Zamagurza Spiskiego (2007).

Concerto Liliowe powstało na zamówienie znakomitych skrzypków, Krzysztofa i Jakuba Jakowiczów i jest im dedykowane. Znakomici muzycy wykonają ten utwór także podczas koncertu jubileuszowego. Tytuł „Liliowe” pochodzi od nazwy słynnej przełęczy tatrzańskiej, oddzielającej Tatry Zachodnie od Tatr Wysokich, gdzie zafascynowany i zauroczony pięknem kompozytor często odpoczywa przemierzając grań tatrzańską. Kompozycja należy do nurtu po-modernistycznego.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej pod batutą Adama Klocka zaprezentuje także uwerturę koncertową Cervus Elaphus, która została skomponowana w 2014 roku na zamówienie Filharmonii Lubelskiej z okazji 540. rocznicy utworzenia Województwa Lubelskiego. Stąd tytuł utworu nawiązujący do herbu województwa – jelenia ze złotą koroną. W swej treści muzycznej nawiązuje do lubelskich i polskich tradycji.

Kulminacyjnym punktem programu będzie prawykonanie poematu-kantaty na wielką orkiestrę symfoniczną i chór mieszany Adoracja. To kompozycja "dziękczynna" w szerokim znaczeniu: dziękczynienie opatrzności za 100-lecie odzyskania niepodległości i wolności, a także osobiste dziękczynienie kompozytora za 50 lat pracy twórczej.

Informacja o biletach – na stronie: https://www.filharmonia.com.pl