Polmic - FB

ze świata

Koncerty studentów, pedagogów i pracowników UMFC na Międzynarodowym Festiwalu Śpiewu Gregoriańskiego w Watou (Belgia)

Internationaal_GregoriaansW dniach 4–13 maja 2018 roku odbyła się trzynasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Śpiewu Gregoriańskiego w belgijskim Watou. Organizowany co trzy lata festiwal jest jedną z najbardziej prestiżowych imprez gregoriańskich na świecie.

Do udziału w nim zostało zaproszonych 26 zespołów (około 400 śpiewaków) z czterech kontynentów: z Australii, Ameryki Południowej (Kolumbii), Azji (Korei Południowej, Japonii) i Europy (z Belgii, Francji, Norwegii, Estonii, Watykanu, Holandii, Hiszpanii, Łotwy). Polskę reprezentowały dwie schole złożone ze studentów, absolwentów, pedagogów i pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina: Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti oraz Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński, obie prowadzone przez Michała Sławeckiego.

Program festiwalu obejmował ponad 30 koncertów i celebracji liturgicznych w Watou i miastach partnerskich. Główną dominantę stanowił repertuar gregoriański, choć wykonywane były również utwory prepolifoniczne i polifoniczne. Polskie schole śpiewały podczas codziennych liturgii oraz dały pięć koncertów w Watou i w Werviku; część z nich była transmitowana przez belgijskie Radio Klara. Oprócz klasycznego repertuaru gregoriańskiego zostały zaprezentowane utwory reprezentujące różne tradycje monodyczne: starorzymską, gallikańską, ambrozjańską, hiszpańską, repertuar prepolifoniczny oraz kompozycje pochodzące z polskich źródeł – z Sandomierza i Jasnej Góry.

Wyjazd został dofinansowany przez Instytut Adama Mickiewicza, w ramach programu „Kultura Polska na Świecie”.