Polmic - FB

nasze patronaty

Warszawa | IV Festiwal Kwadrofonik

KwadrofonikMotywem koncertów i wydarzeń czwartego Festiwalu Kwadrofonik, który odbędzie się w dniach 11 czerwca – 2 lipca 2018 roku, będzie szeroko pojęta tradycja. Zaproszeni w tym roku artyści znajdują w niej inspirację i przedstawiają ją współczesnym językiem.

Na tegoroczny program festiwalu składają się cztery koncerty i jeden dzień warsztatów dla dzieci, prowadzonych przez Kapelę Niwińskich. Jak co roku program wydarzenia ma w pełni autorski charakter, a wszystkim wydarzeniom przewodzi wspólny temat. Na scenie wraz z zespołem Kwadrofonik pojawią się Adam Strug, a także Agata Zubel i Cezary Duchnowski tworzący zespół ElettroVoce. Ponadto w ramach festiwalu odbędą się koncerty wybitnej wiolonczelistki Anji Lechner oraz zespołu Bardo (Bartłomiej Wąsik i Barbara Kinga Majewska). Zespół Kwadrofonik, a także zaproszeni przez nich goście, w swojej muzyce pozostają wierni temu, co dawne, jednocześnie mówiąc językiem swoich rówieśników.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne – mają na celu popularyzację muzyki zakorzenionej w tradycji. Uczestnicy festiwalu będą mieli okazję doświadczyć współczesnych brzmień w najpopularniejszych warszawskich przestrzeniach kulturalnych.

Patronat medialny nad Festiwalem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Szczegółowy program dostęny jest na stronie https://kwadrofonik.com.pl