Polmic - FB

ze świata

Maciej Frąckiewicz – trasa na Ukrainie

MFW dniach 5–9 czerwca 2018 roku odbędzie się trasa koncertowa akordeonisty Macieja Frąckiewicza na Ukrainie.

Trasa obejmować będzie następujące wydarzenia:

05.06, 21:30 – recital solo podczas „Odessa Classics Festival” w Odessie, Urban Music Hall;

07.06, 19:30 – recital solo w Kijowie, Dom Sztuki i Edukacji w Kijowie, ul. B. Chmelnickiego, 57 Б);

08.06, 15:00 – masterclass w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej we Lwowie;

09.06, 21:30 – recital solo w Sali Kameralnej Filharmonii Lwowskiej.

Program złożony jest w całości z utworów kompozytorów ukraińskich i polskich. Maciej Frąckiewicz wykona m. in. Sonatę da chiesa Dariusza Przybylskiego, Dyad Mikołaja Majkusiaka i Sinfoniettę Krzysztofa Pendereckiego.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.